Rozvrh hodin a aktuálních lekcí


 
Průběžná výuka: 
čtvrtek   8.7. 2021 od 9.00 do 21.00
pondělí 12.7. 2021 od 8.00 do 20.00
úterý    13.7. 2021 od 8.00 do 21.00
čtvrtek  15.7. 2021 od 8.00 do 16.00 
pondělí 19.7. 2021 od 8.00 do 17.00
středa 21.7. 2021 od 8.00 do 17.00
 
Specializované lekce:
čtvrtek   15.7. 2021 od 17.00 do 19.30  – Akvarel úplně od začátku – I.část
pondělí  19.7. 2021 od 17.00 do 19.30  – Akvarel úplně od začátku – II. část
středa    21.7. 2021 od 17.00 do 19.30 –  Akvarel úplně od začátku – III. část
 
Workshop:
sobota  17.7. 2021  od 9.00 do 17.00 Malujeme akrylem úplně od začátku
 
Přihlášky posílejte, prosím, pouze na email info@viridian.cz
 
Bližší informace k workshopu Malujeme akrylem úplně  od začátku:
– tento workshop je koncipován tak, abyste se během jednoho dne dozvěděli maximum informací o tomto moderním výtvarném médiu.
Krok za krokem si vysvětlíme, jak pracovat s akrylovými barvami, dozvíte se, jak zvládnout plynulé přechody barev a stínování, jaká média můžete pro malbu akrylovými barvami použít, jakými materiály můžete skicovat pod malbu akrylem, které barvy jsou a nejsou krycí. Na začátku bude trocha teorie, abyste věděli, proč se akrylové barvy chovají tak, jak se chovají – tedy rychle schnou, po zaschnutí jsou nerozpustné ve vodě, krásně lomí světlo a podobně. Protože pouze tehdy, kdy známe vlastnosti barev a jejich podstatu, máme šanci si danou techniku osvojit tak, aby sloužila našim představám. A také budete mít větší odvahu k experimentování a hledání vlastního uměleckého přednesu.
Ukážeme si různé techniky, jak s akrylovými barvami pracovat, poté budete mít možnost si tyto techniky vyzkoušet a nacvičit, pak se pustíme do malby vlastního obrázku.
V ateliéru budete mít k dispozici sololity různých velikostí, média, laky, strukturální hmoty a skvělé akrylové barvy Maimeri. 
Štětce si, prosím, přineste vlastní (pokud si je ale zapomenete, půjčíme vám je v ateliéru).
Pokud už nemáte předplatné a máte o tento workshop zájem, je cena tohoto workshopu 1485 Kč včetně potřebného materiálu, našepsovaného sololitu
 

Bližší informace k průběžné výuce:
po rozhovorech s vámi, kdy jsme se společně snažili nalézt co nejlepší způsob, jak nahradit lekce, které neproběhly z důvodu vládních opatření, jste projevili největší zájem o možnost setrvat v ateliéru déle, než je délka běžných lekcí, a nahradit si tak více ušlých hodin najednou. Také byste rádi přijeli do ateliéru v jinou dobu, než ve kterou obvykle lekce začínají.
Prostě se vám zalíbil způsob výuky, který jsme zavedli po znovuotevření Viridianu, kdy pracujete na svých kresbách a malbách různými technikami a máte průběžné konzultace.
Také jste navrhli, aby byly vaše hodiny, které máte předplaceny, sečteny, a od nich se odečítal váš pobyt v ateliéru při průběžné výuce, stejně jako vaše náhradní lekce nebo workshopy. Z tohoto důvodu převedeme vaše lekce, které jste si nemohli vybrat kvůli kovidu, na „ateliérové hodiny“ (označíme je AH), abyste věděli, kolik hodin celkově ještě máte k náhradě. 
Výpočet bude probíhat takto: když máte například ještě deset lekcí, které si máte nahradit, je to celkem 25 hodin, které můžete v ateliéru tvořit, protože každá lekce trvá 2,5 hodin. A 10 x 2.5= 25 AH.
Když si tedy zarezervujete ateliér na 6 hodin (např. od 10.00 do 14.00), zbude vám 25 – 6 = 21 ateliérových hodin (AH) k nahrazování.
 
Jak to tedy konkrétně bude fungovat?
1) Zarezervujete si dobu, kdy chcete v ateliéru tvořit, na emailu info@viridian.cz, například 8.7. 2021 od 8.00 do 14.00 a podobně.
 
2) Když přijdete do ateliéru, vezmete si výtvarné potřeby, které budete k vaší tvorbě potřebovat, a bude vám přiděleno místo v některém z ateliérů. Budu mezi vámi průběžně chodit a společně budeme konzultovat vaše otázky. V podstatě to teď takto děláme od znovuotevření ateliéru, jen jsme měli pevně danou dobu od-do. Nyní si můžete zvolit, kdy přijdete a kdy budete chtít odejít. 
 
Teď ještě pravidla, která jste si sami odhlasovali:
– Doba, po kterou si zarezervujete ateliér, je závazná.
– Pokud přijedete do ateliéru později, bude se vám počítat doba od začátku rezervace. 
– Pokud budete odcházet dříve, bude se vám počítat  doba do konce rezervace. 
– V případě, že si budete chtít pobyt v ateliéru prodloužit nad dobu rezervace, a v ateliéru bude místo, bude se vám počítat doba až do vašeho odchodu z ateliéru. 
– Pokud budete chtít do ateliéru přijít dříve, než začíná vámi rezervovaná doba, bude to možné také jen za podmínky, že je v ateliéru místo.V tomto případě se vám započítává i doba před rezervací. 
– Čas příchodu a odchodu bude zaznamenán do denní evidence a podle této evidence a podle doby, kterou jste si zarezervovali emailem, se vám budou ateliérové hodiny odečítat, odečítání bude po půlhodině. 
– Pokud se do ateliéru nebudete moci dostavit, je potřeba se včas odhlásit, a to opět písemně na emailu info@viridian.cz. Pro náhradu ušlých hodin budou platit stejné podmínky, jako u náhrad lekcí. Přesná pravidla naleznete zde: 
 
 
Přihlašování na lekce, stejně jako odhlašování z lekcí, bude možné pouze na emailu info@viridian.cz.  Znamená to, že lekce a rezervace ateliéru, ze kterých se včas neodhlásíte emailem, jsou považovány za vámi absolvované lekce. 
 
 Bližší informace k lekcím Akvarel úplně od začátku I.-III.:
 tři speciální úvodní lekce akvarelu jsou určeny začátečníkům a všem, kdo se chtějí učit akvarelu od základů.
 
          Začneme ve čtvrtek 15.7. od 17.00 do 19.30 (I. část).Tato část bude převážně teoretická, dozvíte se, jak s akvarelem pracovat, jaké pomůcky potřebujete a jak s nimi správně zacházet. Zkusíte si připravit papír pro malbu akvarelem. Dozvíte se to nejdůležitější – jaké jsou možnosti oprav chyb v této nejtěžší výtvarné technice. Na následující lekci (19.7.) si vše vyzkoušíte.
          V pondělí   19.7. od 17.00 do 19.30 (II. část)  navážeme na první lekci a budeme si prakticky zkoušet nejrůznější způsoby, jak s akvarelem pracovat. Poté už můžete pracovat na vlastním obrázku, který namalujete podle trojrozměrného modelu, případně podle předlohy. Vyzkoušíte si práci se sobolím štětcem, mořskou houbou, nožíkem a podobně.
           Ve středu   21.7. od 17.00 do 19.30 (III. část)   už budete malovat svůj vlastní obrázek, dozvíte se, jaké další techniky můžete s akvarelem kombinovat. 
Po absolvování těchto lekcí se můžete věnovat akvarelu i v době „průběžné výuky“.
 
Brzy najdete na stránkách Viridianu i termíny dalších průběžných lekcí a specializovaných lekcí. 
 
 —————————————————————————————————————————————————————–    

Níže uvedené informace a tabulky jsou nachystány pro dobu od cca 1.9. 2021, pokud to situace kolem Covid 19 umožní.

V první tabulce najdete rozvrh pro dlouhodobé – semestrální a celoroční kurzy, abyste věděli, kdy nás zastihnete v ateliéru. Můžete se ale hlásit i na jednotlivé lekce. Počty uvolněných míst se mohou každou chvíli měnit, pokud máte zájem o plně obsazenou lekci,  volejte na číslo 608315777 nebo 608777107 nebo se přihlaste přihláškou (e-mailem), budeme vás kontaktovat, pokud se místo uvolní.

Podrobný rozpis lekcí včetně termínů najdete na stránkách  KURZ KRESBY A MALBY PRO ZAČÁTEČNÍKY, KURZ KRESBY A MALBY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ a KURZ KRESBY A MALBY PRO POKROČILÉ.

Níže najdete i podrobné rozvrhy aktuálních lekcí na dva týdny dopředu.

pondělí 9.00 – 11.30 kresba a malba pro začátečníky
+ kresba a malba pro začátečníky v anglickém jazyce
  15.00 – 17.30 kresba a malba pro začátečníky
(možno také volná tvorba)
  17.45 – 20.15 kresba a malba pro pokročilé (možno také volná tvorba)
úterý 9.00 – 11.30 kresba a malba pro pokročilé (možno také volná tvorba)
  16.00 – 18.30 kresba a malba pro mírně pokročilé
středa 9.00 – 11.30 kresba a malba pro mírně pokročilé (možno také volná tvorba)
čtvrtek 9.00 – 11.30 kresba a malba pro pokročilé (možno také volná tvorba)
+ kresba a malba pro pokročilé v anglickém jazyce
  15.00 – 17.30 kresba a malba pro pokročilé (možno také volná tvorba)
  18.00 – 20.30 kresba a malba pro mírně pokročilé

 

 

 

 

pondělí 9.00 – 11.30 kresba a malba pro začátečníky
+ kresba a malba pro začátečníky v anglickém jazyce
  15.00 – 17.30 kresba a malba pro začátečníky
(možno také volná tvorba)
  17.45 – 20.15

úterý 9.00 – 11.30 kresba a malba pro pokročilé (možno také volná tvorba)
  16.00 – 18.30 kresba a malba pro mírně pokročilé
středa 9.00 – 11.30 kresba a malba pro mírně pokročilé (možno také volná tvorba)
čtvrtek 9.00 – 11.30 kresba a malba pro pokročilé (možno také volná tvorba)
+ kresba a malba pro pokročilé v anglickém jazyce
  15.00 – 17.30 kresba a malba pro pokročilé (možno také volná tvorba)
  18.00 – 20.30 kresba a malba pro mírně pokročilé

 

 

 

 

PŘI PLATBĚ KURZOVNÉHO BANKOVNÍM PŘEVODEM NEZAPOMEŇTE, PROSÍM, UVÉST, DO KTERÉHO KURZU SE HLÁSÍTE, A TAKÉ PŘÍPADNÝ NÁHRADNÍ TERMÍN, POKUD BY SE KURZ NEOTEVŘEL, NEBO V NĚM JIŽ NEBYLO VOLNÉ MÍSTO!