Soukromé a teambuildingové lekce kresby a malby

Ve Viridianu můžete zažít skvělé chvíle i se svými přáteli, rodinnými příslušníky nebo kolegy. Stačí se domluvit na termínu a na programu – napište nám na info@viridian.cz, jakou máte představu, rádi vám vyjdeme vstříc.

Upozornění:

Prosím, neposílejte platbu za soukromé lekce dříve, než si dohodnete termín na emailové adrese info@viridian.cz!

Pokud se vám nepodaří získat termín soukromé lekce, můžete se zkusit přihlásit do skupinových kurzů na tzv. klasické lekce. Jsou levnější a ještě si můžete skvěle užít čas ve skupině lidí s  podobnými zájmy.

Na tématech soukromých lekcí se můžete domluvit předem, jen pro vaši představu naleznete níže nabídku lekcí, které se ve Viridianu běžně zařazují do výuky ve skupinových kurzech.

Informace o cenách soukromých lekcí naleznete v Ceníku

V případě volby "Jiný kurz nebo lekce" napište název kurzu nebo lekce.
Zadejte počet lekcí, který chcete objednat. Informace o cenách a množstevních slevách naleznete v ceníku.
* V případě volby "jiný kurz" či "jednotlivé lekce", napište prosím konkrétní termín (datum, čas) lekce, kterou chcete navštívit.

Zeleně jsme pro vás označili ty lekce, které můžete absolvovat také ve skupinových kurzech, tedy za cenu klasických lekcí, kdykoliv, když je v ateliéru volné místo.

 Informace o cenách soukromých lekcí naleznete v Ceníku

 1 Kresba tužkou pro začátečníky - část I.

Na této lekci se dozvíte, jak vůbec začít a jaké postupy kreslení zvolit, aby se vám vaše kresba dařila.  Na lekci se dozvíte, jak zdokonalit svou vizuální paměť a schopnost pozorovat, budeme trénovat naše malířské vidění, aby nám malování a kreslení šlo lépe od ruky. Jednoduché kresby tužkou postupně doplníme novými poznatky o tom, jaké kreslící materiály můžete použít. Dozvíte se, jaký je rozdíl  mezi kresbou a malbou, ukážeme si principy, které vám pomohou zvládnout kresbu jakéhokoliv prostorového objektu. Dozvíte se, co znamená kreslení pravou mozkovou hemisférou.  Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

2 Kresba pro začátečníky - část II.

Postup při přenášení proporcí, směrů a linií. Obrys, objem, detail – jak je zachytit co nejvěrněji.  Liniová a obrysová kresba. Jak poměřovat, aby to opravdu k něčemu bylo? Násobné a poměrné poměřování. Jak přenést směr. Vizování a blokování. Jak upřesnit obrys a proporce kresleného objektu. Jak nám pomůže osa předmětu, vertikální a horizontální roviny? Jak si pomoci, aby vše bylo na správném místě a ve správné velikosti? Jak správně odměřit prostor mezi jednotlivými předměty v zátiší?  Na co si musíte dávat pozor při přenášení trojrozměrných předmětů na plochu – na všechny tyto otázky dostanete na této lekci odpovědi. Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

3 Kresba uhlem u malířského stojanu pro začátečníky

Dozvíte se mimo jiné, jak si nejlépe nastavit výšku papíru či plátna na stojanu, jak jednoduše přenášet směry a proporce, jak si zvolit nejvýhodnější pozorovací stanoviště jak si pomoci využitím linií a rovin v praxi. Naučíte se, jak vnímat prostor jako malíři a jak prostor převést na plochu papíru či plátna. Na tomto kurzu si zkusíme kresbu jednoduchého zátiší u stojanu přírodním uhlem. Zjistíte, že kreslení u stojanu je mnohem pohodlnější, než u stolu, jen musíte vědět, jak se k němu nejlépe postavit. Vše potřebné se na této lekci dozvíte, poradíme vám i s výběrem stojanu pro doma.  Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

4 Kurz stínování pro začátečníky

Světlo a stín v malířské praxi. V tomto kurzu probereme nejdůležitější informace o tom, jak zvládnout stínování předmětů i živých objektů kresby či malby. Naučíme se, jak psát stínové písmo, jak nejlépe nasvítit model a jaký má dopad světla v obraze vliv na celkový dojem z obrazu. Dozvíte se, co jsou to valéry, jak se liší podoba stínů v závislosti na zdroji světla. Jak si pomoci při výběru nasvícení a čeho se rozhodně vyvarovat. Zkusíme si společně renesanční stínování a jiné základní typy šrafur, technickou šrafuru a frotáž. Zjistíme, jak směry šrafur pomohou vyjádřit objem předmětu a jiné užitečné informace.  Tradiční a netradiční nasvícení a jeho vliv na celkový dojem z obrazu. Společně krok za krokem budeme kreslit a stínovat jednoduchý předmět. Tentokrát budeme kreslit tužkou. Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

5 Technika kresby struktury a povrchu pro začátečníky

Na této lekci se dozvíte, jak kreslit dřevo, sklo, kůži, vlasy, srst, kov atd. a jak je od sebe odlišit. Máte pocit, že není ve vašich silách nakreslit například srst? Po tomto kurzu už to budete umět.  Zkusíme si společně zachytit povrch i objem různých předmětů a u každého zvlášť si probereme, jak co nejvěrněji zachytit detail povrchu pomocí tuše, tužky, rudky atd. Ukážeme si, jak vypadá vrcholné spojení umělecké a technické šrafury v podání jednoho z mágů realistické kresby. Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

6 Kurz perspektiva v kreslení pro začátečníky - 1. část

Objevem perspektivy před více než pěti sty lety se malířům na celém světě otevřely zcela nové možnosti tvorby. I pro nás jsou zákony perspektivy skvělým pomocníkem při vyjádření trojrozměrných předmětů v zátiší, v interiéru i v plenéru. Vysvětlíme si, jak nakreslit domy, interiéry, figury, zvířata, stroje, uličky atd. v jednoúběžníkové  a v dvojúběžníkové perspektivě. Začneme společně kresbou skleněné krychle, na které si ukážeme sbíhání rovnoběžek, perspektivní zkratky i zmenšování proporcí směrem do dálky. .  Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

7 Kurz perspektiva v kreslení pro začátečníky - 2. část

Na této lekci navážeme na znalosti nabyté v předchozí lekci a rozšíříme své vědomosti o další typy perspektivního zobrazování. Naučíme se, jak nakreslit předměty z nadhledu či podhledu, jak nakreslit nakloněné roviny (například otevřené víko krabice, ubíhající štíty domů atd.). Nezapomeneme ani na perspektivu kružnice a válce, která nám pomůže například při kresbě květin ve váze atd. Ptačí a žabí perspektiva nám pomůže nejen při malbě krajiny, ale můžeme ji aplikovat i např. na kresbu zátiší či figury. Dozvíme se také, jak můžeme pomocí perspektivy dramaticky ztvárnit obyčejné motivy a jak přenést atmosféru na diváka.  Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

8 Kurz perspektiva v kreslení pro začátečníky – 3. část

Kresba skleněných krychlí a kvádrů v jednostředé  a dvoustředé perspektivě. Budeme kreslit tužkou nebo uhlem u stojanů, případně u stolů, abychom si vyzkoušeli, jak fungují pravidla perspektivního zobrazování, která jsme si osvojili v předchozích dvou lekcích. Naučíme se uplatnit zákony perspektivy v praxi. Neustále budete moci konzultovat jakékoliv vaše dotazy či pochybnosti, které se v procesu kresby mohou vyskytnout. Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

12 Kurz kresby lebky pro začátečníky

Obsah lekce: Kostní podklad obličeje a jeho vliv na vzhled člověka. Kresba lebky uhlem, rudkou nebo tužkou.

Kdo se chce naučit kreslit portrét, musí znát anatomii lidské lebky, která nese veliký podíl na vzhledu člověka. Na této lekci se dozvíte, na které části lebky se zaměřit, aby se vám lépe portrétovalo vaše blízké. Společně si zkusíme lebku nakreslit z různých úhlů. Prozradíme vám finty, které vám portrétování usnadní.   Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Zde se můžete podívat na fotky z lekce

13 Kurz kresby očí, úst a nosu pro začátečníky

Dozvíte se, jak realisticky nakreslit nebo namalovat oči, ústa nos. Jak si pomoci s odhadem proporcí, jak zachytit výraz člověka. Zjistíte, že podoba portrétovaného visí na detailech. Když si na tyto detaily nedáte pozor, nepodaří se vám portrétovaného věrohodně zachytit. Naučíme vás, jak si těchto detailů všímat a jak je převést z prostorového modelu na plochý papír. Pokud vás až doposud “strašila” kresba nosu, úst či oka, po této lekci se už na ni budete těšit.  Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

 

14 Kurz kresby sádrové busty pro začátečníky

Kresba sádrové busty uhlem je přípravou a průpravou pro kresbu živého modelu. Na této lekci si zkusíme kresbu sádrové hlavy v životní velikosti. Budeme ji kreslit z profilu, poloprofilu i z ánfasu (zepředu), abyste si dobře vštípili proporční vztahy jednotlivých partií obličeje a hlavy jako celku. Model se vám nepohne, což je výhoda, budete se moci plně soustředit na všechny důležité detaily, které vám pomohou zachytit výraz portrétovaného. Zopakujeme si znalosti nabyté v předchozích lekcích a vyzkoušíme všechny poučky a rady v praxi.  Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

15 Kreslení portrétu pro začátečníky

Kresba portrétu podle živého modelu bude hlavní náplní této lekce. Kreslit živého člověka je zcela jiné, než kresba neživých předmětů. Živý model vás ovlivňuje, aniž si to uvědomujete. Na tomto kurzu si vyzkoušíte všechny nabyté vědomosti z předchozích kurzů v praxi. Budeme vám stále nablízku, naučíme vás vypozorovat  i to, jakou má model náladu a jak ji můžete zachytit. A nebojte, naši modelové jsou velmi shovívaví .  Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek, pózování modelu a papíry v ceně kurzu!

18 Kresba lidské kostry pro začátečníky

Kresba kostry podle 3D modelu – nezbytný základ pro kresbu či malbu lidského těla.  Dozvíte se, co je to kánon, vertikální, dorzální, laterální a horizontální roviny a jak vám jejich znalost pomůže nakreslit kostru v perspektivě. Naučíte se, jak si zkontrolovat proporce a směry končetin a jiné důležité rady, které vám pomohou při  kresbě lidského těla.  Uvědomíte si důležité vztahy mezi kosterní stavbou a modelací trupu a končetin. Už se na vás těší naše plastová modelka Fifi v životní velikosti. Nakreslíme si ji krok za krokem uhlem, aby vás to nesvádělo k vykreslování detailů. Ty totiž na této lekci nebudou tak podstatné. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

19 Kresba ruky pro začátečníky

Anatomie ruky – jak nakreslit ruku, aby nevypadala jako ploutev či pařát, jak si uvědomit správně proporční vztahy mezi jednotlivými částmi lidské ruky, jak ruku zjednodušit a nakreslit věrohodně v prostoru, jak zvládnout zkratky prstů při různých natočeních ruky a spoustu dalších užitečných rad získáte na této úzce specializované lekci. Samozřejmě si opět vše společně krok za krokem odkreslíme.

Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

20 Kresba svalovce pro začátečníky

Svalovec v kontrapostu – kresba podle sádrového modelu. Zkusíme se pomocí horizontálních a vertikálních rovin zorientovat ve stavbě lidského těla v kontrapozici. Vysvětlíme si, jak si při kresbě pomoci. Naučíme se, jak si pomoci, aby nám figura „nepadala“ a aby na podložce opravdu stála. Kresba lidského těla je jedním z největších „trenažérů“ pro kresbu trojrozměrných modelů. Říká se, že kdo umí nakreslit lidské tělo, umí nakreslit vše. I proto je kresba figury již tradičně součástí talentových zkoušek na vysoké školy uměleckého směru. Můžete kreslit či malovat uhlem, rudkou, pastelem, vodovými barvami, temperou nebo kombinací těchto technik. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

21 Kresba postavy pro začátečníky

Kresba lidské postavy je jednou z největších výzev pro malíře. Zkusíme si společně nakreslit živého člověka. Vysvětlíme si, jak a čím si při kresbě či malbě pomoci, aby postava měla správné proporce a „nepadala“. Zkusíme si i krátké pohybovky. Kresba lidského těla je jedním z největších „trenažérů“ pro kresbu trojrozměrných modelů. Říká se, že kdo umí nakreslit lidské tělo, umí nakreslit vše. I proto je kresba figury již tradičně součástí talentových zkoušek na vysoké školy uměleckého směru. Můžete kreslit či malovat uhlem, rudkou, pastelem, vodovými barvami, temperou nebo kombinací těchto technik.  Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

31 Kurz výstavby obrazu pro začátečníky I

Na výstavbě – kompozici obrazu závisí veškerý úspěch vašeho malířského či kreslířského snažení. Sebelépe namalovaný motiv ztratí na kráse, pokud ho namalujete nevhodně velký nebo ho na obraze špatně umístíte. Opravdu se vyplatí, zamyslet se, jak nejlépe obraz vykomponovat. Na této teoretické lekci se dozvíme, jak dosáhnout harmonie i napětí v obraze, tak, aby diváky neustále přitahoval. Není přece třeba plnit bazary nikým nechtěnými mazanicemi. Dozvíme se, co je to ústřední bod, zlatý řez, vzdušný rám a jiné důležité pomůcky pro komponování. Objasníme vám, co znamená, když se řekne formát figura, portrét. Dozvíte se, jak celkovou kompozici ovlivňuje stín, jak ho umístit, aby obraz působil vyváženě a jiné užitečné informace. Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

32 Kurz výstavby obrazu pro začátečníky II

Tato lekce navazuje na Kurz výstavby obrazu pro začátečníky -1. část. Zkusíme si společně vykomponovat předměty do jednoduchého zátiší podle základních pravidel, které jsme probrali na předchozí lekci. Poté budeme – po vzoru starých mistrů, skicovat možné varianty a diskutovat nad zvolenými kompozičními schématy. Ukážeme si mistrovská díla, která své autory proslavila právě geniálním vykomponováním zdánlivě banálních motivů. Vysvětlíme si základní kompoziční schémata pro kresbu či malbu krajiny, portrétu, zátiší a figury. Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!


35 Kresba drapérie uhlem pro začátečníky

Drapérie budí mezi malíři respekt. Zvláště začátečníci mívají panickou hrůzu z kresby zmačkaného oděvu či ubrusu. Když však víte, jak si pomoci, aby se vám kresba nebo malba drapérie zdařila, bude to pro vás hračka. Ukážeme si, jak drapérii namalovat prostorově a jak z ní udělat samostatný motiv pro obraz. Výborně si procvičíme stínování, perspektivu a přenášení proporcí a směrů. Z vašeho výsledného obrázku budete mít radost. Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

 

40 Kurz skicování krajiny pro začátečníky

Krajinomalba je nádherná disciplína, pro začátečníka však může být docela těžké rozkoukat se v terénu a vybrat si vhodný motiv. Ne této lekci se dozvíte, co potřebujete k malování v krajině, stejně jako nejrůznější finty krajinářů. Poradíme vám, které vybavení je pro vás nejvhodnější. Dozvíte se, na co nikdy nesmíte zapomenout, chystáte-li se malovat v krajině. Pokud bude hezky, půjdeme malovat do plenéru, třeba k překrásnému Poštovnímu rybníku. Hlučín je nádherné  městečko a motivů pro malíře je v něm nekonečně.

Na této lekci  si také zopakujeme lineární, barevnou a vzdušnou perspektivu a také hlavní zásady komponování krajiny. Se znalostmi, získanými na této lekci, si jistě užijete krásné malovací léto!

Na tuto lekci si prosím, vezměte své vlastní kreslířské a malířské vybavení  a skicák. Stoličku a skládací plenérový stojan vám můžeme zapůjčit. Nezapomeňte repelent, pokrývku hlavy a pevnou obuv. Určitě si vezměte oblečení, ve kterém se ani nespálíte na slunci, ani neprochladnete. Svačinku a pití si nezapomeňte také, venku při malování chutná dvojnásobně!

Tomuto tématu se věnujeme na našich plenérech , jejichž termíny vypisujeme od jara do podzimu – rozvrh hodin naleznete na https://www.viridian.cz/rozvrh-hodin/

KRESBA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Kresba povrchu a struktury

Na této lekci se naučíte, jak zachytit povrch a strukturu nejrůznějších předmětů a přírodnin.   V průběhu lekce si kromě jiného ukážeme, jak si se dřevem, vlasy, srstí a jinými zajímavými povrchy poradili staří mistři.

 

Kresba lebky

Znalost anatomie je pro každého výtvarníka, který chce úspěšně zvládnout kresbu portrétu či figury, nezbytná. Pokud neznáme kostní podklad obličeje, nemůžeme dobře portrétovat. Jsme odkázáni leda tak na obkreslování cizích fotek či obrázků, čehož výsledkem jsou většinou mizerné šklebící se „stíny“ toho, koho jsme původně chtěli kreslit. Jediná cesta, jak se naučit portrétovat, je zvládnout dokonale kresbu lebky a poté kreslit podle trojrozměrných modelů – můžou to být zpočátku i sádrové hlavy. V tomto kurzu zopakujeme krok za krokem  kresbu lebky a přidáme nové informace, které vám pomohou kresbu  zvládnout. Zkusíme lebku kreslit i pod různými úhly, abychom se zdokonalili v prostorovém ztvárnění modelu.

Kurz kresby sádrové busty

Kresba portrétu patří k jedněm z nejnáročnějších, ale i nejpřitažlivějších malířských disciplín. Je proto velmi praktické nejdříve trénovat kresbu na neživých modelech (bustách), než se rozhodnete požádat blízké, aby Vám seděli modelem. Na této lekci se zaměříme se na charakteristické rysy modelu (sklon a výšku čela, klenutí lebky, úhel dolní čelisti a podobně) a na vyjádření prostorovosti lidské hlavy a částí obličeje. 

Lavírovaná tuš a perokresba

Malování tuší patří k nejnádhernějším technikám vůbec. Právě proto se na této lekci budeme věnovat překrásné technice lavírované tuše a její kombinaci s perokresbou. Inspirovat se můžete nejen uměním východní Asie, ale i obrazy českých ilustrátorů. Na tuto lekci si prosím, přineste své vlastní štětce, vhodné na akvarel.  Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Jak kreslit a malovat podle fotografie

Kreslení a malování podle fotografie patří k oblíbeným výtvarným aktivitám. Často se nám stává, že jsme odkázáni pouze na fotografii, pokud si chceme nakreslit někoho blízkého nebo třeba krásnou scénu z dovolené. Poradíme vám, jak si kresbu z fotografie co nejvíce usnadníte a jak si zajistíte, že vše bude na svém místě a ve správných velikostech. Také se naučíme, jak obrázek podle fotografie zvětšit či zmenšit. Zaměříme se také na způsoby interpretace daného motivu, aby výsledný obrázek vypadal co nejpřirozeněji. Můžete si přinést vlastní fotografii, na kterou se nebudete bát kreslit. Pokud si ji zapomenete, nevadí, máme jich ve Viridianu dostatek. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Kurz knižní ilustrace - ilustrace pohádky

Na této lekci se dozvíte nejdůležitější pravidla, která bychom měli dodržovat, pokud se rozhodneme ilustrovat knihu.  Rady, které na lekci získáte, vám budou vodítkem také pro nakreslení či namalování obrázků (obrazů) pro vaše děti (vnoučata, pravnoučata, synovce, neteře atd.). Mimo jiné se dozvíte, jaké barvy a barevné kombinace mohou pozitivně ovlivňovat zdraví dětí a jejich duševní rozvoj. Ukážeme si pro inspiraci díla uznávaných výtvarníků a zkusíme si uvědomit, co mají oblíbené obrázky pro děti společného. Tato lekce vás vrátí na chviličku do dětských let, určitě si ji příjemně užijete. Použít můžete libovolné materiály podle vlastního uvážení.

Kurz základů kresby - vizování a stínování

Na této lekci probereme nejdůležitější základy pro kresbu trojrozměrných objektů –  správnou techniku poměřování, vizování, blokování a  stínování, přenášení proporcí, směrů, odměřování vzdáleností jednotlivých předmětů mezi sebou i to, jak zachytit jednotlivé výškové rozdíly mezi předměty. Také se naučíme, jak správně a v jaké ideální velikosti umístíme malovaný motiv do formátu. V průběhu lekce si ukážeme, v čem se dělají nejčastější chyby a jak se jich vyvarovat.

 

Perspektiva pro mírně pokročilé

Nejdříve si zopakujeme základní znalosti perspektivy  – jak nakreslit krychli, kvádr, válec v perspektivě a jak tyto znalosti aplikovat na kresbu či malbu nejrůznějších předmětů či na kresbu figury, interiéru a krajiny. Zkusíme umístit vázu na stoleček, aby nepadala, stejně jako nakreslit stůl s vázou v místnosti. Nakreslíme také stafáž v krajině, a zopakujeme si také, jak umístit figury v dalekém prostoru. Nově se v této lekci dozvíme, jak vykonstruovat prostorovou perspektivní síť a jak s její pomocí odvodit velikost předmětů v prostoru. Po této lekci se vám určitě budou všechny prostorové motivy kreslit mnohem jednodušeji. Ukážeme si některá díla mistrů, kteří to s perspektivou opravdu uměli.

Komponování obrazu pro mírně pokročilé

Výstavba obrazu – kompozice – prozradí často o umělci více, než by sám tušil. A co víc, právě kompozice obrazu rozhoduje o tom, zda je obraz přitažlivý, či nikoliv, bez ohledu na to, kolik jsme do obrazu vynaložili energie. Řekneme si o nejdůležitěších zásadách výstavby obrazu, abyste nedělali zbytečné chyby, když si budete chtít namalovat třeba zážitek z léta nebo jiný vlastní obraz. Povíme si více o energii v obraze a o tom, jak dosáhnout co nejpřitažlivější kompozice. Zkusíte si vykomponovat a nakreslit zátiší, jehož téma vám prozradíme až těsně před malováním, abyste do kompozice vložili co nejvíce svou osobnost. Ukážeme si zajímavě vykomponované obrazy. Řekneme si také o fintách, které nám radí Andrew Loomis, aby nám to lépe a kreativněji kreslilo.

Jak kreslit a malovat sklo?

Sklo – lze ho vůbec nakreslit? Připadají vám obrazy, kde jsou zachyceny skleněné číše a vázy nedostižné? Nedokážete si představit, že byste je vy sami dokázali namalovat nebo nakreslit? Na této lekci vám krok za krokem vysvětlíme, jak postupovat, aby se vám kresba či malba skleněných objektů zdařila. Po této lekci už budete vědět, jak nakreslit sklenice a jiné skleněné předměty. Zkusíme si nakreslit nebo namalovat  zátiší složené ze skleněných předmětů. Prozradíme vám důležité postřehy a rady, jak nakreslit sklo co nejvěrohodněji. Ukážeme si mistrovská díla s touto tématikou.

Jak kreslit ruce a jejich gesta

Ruce a jejich gesta – důležitý výrazový prvek, který na obraze přitahuje velikou pozornost diváka. Říká se, že špatně nakreslené nebo namalované ruce dokážou zkazit celkový dojem ze sebelepšího portrétu. Na této lekci se dozvíte důležité rady, jak kresbu a malbu rukou dobře zvládnout.   Dozvíte se mimo jiné, jak namíchat tělové barvy v oblasti dlaní, kloubů i hřbetu rukou, jak si poradit se zachycením prstů v prostoru, když se přibližují k pozorovateli (musíte totiž při kresbě zohlednit zužování prstů a zároveň jejich zvětšování podle zákonů lineární perspektivy). 

 

Kurz kresby nohou a chodidel

Anatomie nohou a chodidla je po anatomii rukou jednou z nejdůležitějších věcí, kterou musíme znát při kresbě figury. Na kresbě chodidel doslova stojí i padá úspěch kresby nebo malby člověka. Proto si podrobně vysvětlíme, jak zachytit chodidlo z různých úhlů, jak zjednodušit složitý prostorový tvar chodidla, aby vypadal věrohodně a nepůsobil rušivě, jak nakreslit chodidla stojícího člověka, aby nám „nepadal“ a jiné důležité věci.

Jak kreslit a malovat stromy
        

Jak malovat stromy – oříšek nejen pro začínající malíře, který společně zkusíme rozlousknout. Stromy – s listím, bez listí, stromořadí a aleje nahánějí hrůzu i zkušeným malířům. Pokud ale budeme znát hlavní zásady, na které bychom při kresbě a malbě stromů měli dbát, bude nám kresba stromů skvělou zábavou. Začneme hezky popořádku, krok za krokem se naučíme kreslit kmen, korunu, jednotlivé větve, bloky listí. Poté se naučíme, jak namíchat přirozenou barvu listí, jak vystínovat korunu a kmen. Když to všechno zvládneme, prozradíme si, jak zachytit v prostoru stromořadí a aleje a jak je vyjádřit různými technikami. Stále ještě bude dost otázek – například: a co s těmi listy – malovat je všechny nebo jen některé? Jak zachytit prostorovost stromu a jak odlišit jednotlivé stromy, pokud rostou ve větších skupinách? Všechno si na lekci povíme, i to jak vymodelovat prostorově stromy, i když nesvítí slunce a není vidět žádné stíny). 

Jak kreslit a malovat květiny

Květiny jsou jedním z nejvděčnějších motivů, ve výtvarném umění mají své pevné místo a jejich krása nikdy nepřestane umělce fascinovat. Na této lekci si povíme, jak nakreslit květiny nejen realisticky, ale zkusíme i například abstraktní vyjádření. Zopakujeme si hlavní zásady kompozice, která se ke kresbě květin a kytic vztahuje, zopakujeme si, jak vybudovat objem a prostor. Dalšími tématy budou také: anatomie květů, natočení květů v prostoru, inspirace ikebanou. Samozřejmě i u kresby květin a kytic se nám hodí perspektiva, tu si zopakujeme také. Pak už bude jen na vás, zda si zkusíte nakreslit či namalovat připravenou kytici, nebo si raději namalujete abstraktní formu.

Perspektiva stínů - konstrukce a využití v kompozici obrazu
                      

Perspektiva stínů je velmi důležitá, pokud chceme namalovat věrohodně vypadající obraz. Stíny se nám totiž mění – v závislosti na zdroji světla, jejich velikost je ovlivněna vzdáleností zdroje světla od objektu. Bude nás zajímat i perspektiva stínů v krajině při západu a východu slunce, při měsíčním svitu, jak namalovat pouliční osvětlení. Jak zvládnout posun stínů při malbě v plenéru a jak nejlépe zachytit světlo v krajině. Toto jsou témata, která na lekci probereme. Pro absolvování této lekce určitě doporučujeme znalost základních perspektivních vztahů (probíráme je v Kurzu kresby a malby pro začátečníky).

Jak kreslit a malovat komiks

                    Komiks je velmi zajímavá výtvarná forma, která vždy dokáže přitáhnout pozornost – ať už v časopise, na plakátech nebo jako netradiční obraz na zdi. Uplatnění najde často i ve vtipné reklamě, kde dokáže nahradit spoustu slov a podá danou informaci mnohem rychleji než dlouhé články. Kresba komiksu vyžaduje respektování jasných pravidel, které si na této lekci objasníme. Zkusíme si nakreslit v komiksovém stylu příběh z vašeho života, který pak můžete použít jako originální přání k výročí svatby, narozenin a podobně. Kresba komiksu je skvělou průpravou pro kresbu jako takovou, zopakujete si i základní kompoziční pravidla a skvěle si zarelaxujete. V práci vám pomohou nejrůznější pohyblivé figurky, které jsou ochotny vám pózovat i v těch nejkrkolomnějších pozicích. Používat můžete libovolný malířský materiál.

 Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Perspektiva a její magie - jak nakreslit zrakové klamy
        

Magická kouzla perspektivy dokážou uchvátit i ty, kdo se příliš o výtvarné umění nezajímají. Určitě jste už někdy viděli zrakové klamy, kdy jste nedokázali rozlišit realitu od kresby. Asi jste přesvědčeni, že tohle se nikdy nedokážete naučit. Opak je pravdou. Povíme si a ukážeme, jakými prostředky můžeme vytvořit optickou iluzi neexistujícího prostoru.  Kromě toho se naučíme, jak převést půdorys do perspektivy, jak rozdělit pravidelně se opakující plochy a nepravidelně se opakující plochy v ubíhajícím prostoru  a co je to anamorfóza. Zatím jen prozradíme, že anamorfóza  byla ve středověku podobným hitem, jako dnešní počítačové hry, a překvapením pro vás možná bude, že se s ní i dnes potkáváte na každém kroku.

Ještě si také zopakujeme, jak nakreslit lidskou postavu v perspektivě, protože perspektiva je skvělý pomocník i při kresbě lidské figury. Díky perspektivě jsme schopni odvodit velikost vzdálenějších končetin, postav v prostoru i jejich vzájemné proporční vztahy.  

MALBA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Kurz malování širokými štětci

Jak malovat širokými štětci, aby obraz nevypadal rozbitě či naopak nudně?  Jak zvládnout malbu zátiší či figury, aby působila svěžím dojmem?  To vše si osvětlíme a také vyzkoušíme na této lekci. Budeme se inspirovat díly světových malířů, budeme zkoušet nejrůznější způsoby ztvárnění modelu.   Zaměříme se také na zachycení prostorovosti pomocí barev.  V tomto kurzu si také zkusíte namíchat vlastní barevné kombinace, které na první pohled upoutají pozornost diváka.

Na lekci malujeme temperovými barvami, pokud budete chtít malovat akrylovými barvami, přineste si, prosím, své vlastní akrylové barvy a štětce.

Nezapomeňte si na lekci donést vhodné pracovní oblečení, budeme trošku cákat :-).

Kurz malování vody a jejích podob
                                                             

Jak nakreslit vodu stojatou a tekoucí, jak vyjádřit vlny, kaskády, potoky, kruhy na vodě? Jak nakreslit jezero v perspektivě, aby se „nevylévalo“ na diváky, ale vypadalo opravdu prostorově? Často se stává, že když chceme nakreslit například potok nebo řeku, nedokážeme ji v obraze „položit“ do vodorovné polohy. Dokonce i rybník se nám na obraze jeví jako visící nasvislo. Je to proto, že neznáme způsob, jak vodu nakreslit v perspektivě. Ať už je to potok, vodopád nebo jezero. Bez těchto důležitých znalostí pak obraz vypadá směšně, bez ohledu na to, že jste perfektně namíchali všechny potřebné odstíny. Rozebereme si společně způsoby zachycení realistického vzhledu vody pomocí různých technik – tužkou, pastelem, akvarelem, akrylem atd. Ukážeme si díla mistrů s touto tématikou pro inspiraci. Vyzkoušíme si namíchat detailní škálu barev, které se nám při malbě vody budou určitě hodit. Zopakujeme samozřejmě i všechny perspektivní vztahy, které se k malbě vody, kaskád, vodních ploch a potůčků vztahují. Po této lekci už vám při malbě vody nepoteče do bot !

Kurz malování kvašovými barvami - 1. část

Pro ilustrátory bývají kvašové barvy nejvyhledávanějším médiem, a to hlavně pro své univerzální vlastnosti. Je to v podstatě další forma akvarelu – kvašové barvy můžeme použít stejně jako akvarelové barvy, pokud jsou dostatečně rozředěny. Lze jich však také použít v mnohem hustší formě a mezi těmito použitími se nachází celá řada možných efektů.

Kvaš vypadá skvěle zejména na tónovaném papíru, což u akvarelu spíš výsledný efekt pokazí. Díky vysokému obsahu pigmentu vyzní malba kvašovými barvami na jakýchkoliv formátech – na miniaturách i velkých plochách. Velmi často se kvaš objevuje i v kombinaci s akvarelem, zde je ale nutno důsledně dbát na vyváženost promalovaných ploch, aby stopy kvaše na obraze nevypadaly jako retuše. Na této lekci se o kvaši dozvíte vše potřebné k tomu, abyste mohli toto skvělé médium bez obav používat.

V první části kurzu si zopakujeme teorii barevného kruhu a míchání barev, poté vypracujeme skicu a rozvrhneme barevné plochy v obraze. Na dokončení obrazu budeme mít ještě následující lekci – Kurz malování kvašovými barvami – 2. část.

Kurz malování kvašovými barvami 2. část

Na této lekci budeme pokračovat v malbě, započaté na předchozí lekci. Vyzkoušíme si možnosti tohoto skvělého malířského média, které patří i ve Viridianu k nejoblíbenějším. Malba kvašovými barvami je úžasným relaxem, protože nám – díky možnosti retuší, dává více tvůrčí svobody. Plnost a zářivost uměleckých kvašových barev dodává obrazům zvláští působivosti, a tak se vám lehce může stát, že jim doslova propadnete. Je to ideální technika nejen pro profesionální ilustrátory, ale i pro všechny, kdo se chtějí malbě věnovat třeba jen v útržcích volného času. Kvašové barvy nejsou toxické a neuvolňují se z nich těkavé látky, proto s nimi bez obav můžete malovat i doma.

Malba portrétu akvarelem

Tentokrát si zkusíme namalovat portrét uměleckými akvarelovými barvami nebo temperami. Budeme malovat podle živého modelu se zaměřením na namíchání odstínů pleti a také na zakomponování portrétovaného do interiéru. Pokročilí se pokusí zachytit nejen obličej, ale i ruce modelu, případně celou sedící figuru.

V pauzách pro model si ukážeme práce mistrů portrétistů, jejich barevnou škálu tělových odstínů i to, jak zakomponovali portrétovaného do okolního prostoru. Zopakujeme si hlavní zásady komponování klasického portrétu a jiné užitečné vědomosti. Na tuto lekci si přineste vlastní štětce.  Zapůjčení všech ostatních potřebných pomůcek je v ceně kurzu!

K ceně této soukromé lekce se připočte i honorář pro model!

Malování odstínů pleti

Jak namíchat tělový odstín a jak vyjádřit světla a stíny, pokud maluji akvarelem, akrylem, olejem či kvašem? Existuje universální rada? A jaké barevné pozadí bude s portrétem či postavou nejvíce ladit? Jaké typy pleti známe? A jak vystínovat například oblast mezi bradou a krkem, aby portrétovaný nevypadal jako po stětí hlavy ? To a mnohem více se dozvíte na této lekci, na které si budete zkoušet namíchat škálu tělových odstínů nejrůznějšími technikami. Nezapomeňte si vlastní štětce!

Malba ve stylu pop-art

Moderní malování se neobejde bez překvapivých barevných kombinací a zjednodušování tvarů. Na této inspirující lekci se dozvíme, co je to  malba ve stylu pop-art a jak si namalovat obraz, který skvěle zapadne do vašeho moderního interiéru. Získáte základní rady pro expresívní vyjádření motivu, zkusíte si vytvořit svou vlastní barevnou skladbu a harmonii. Budeme se inspirovat mistrovskými díly světových expresionistů a vytvoříme vlastní expresívní obraz. Lekci si určitě skvěle užijete, nebudete věřit, kolik barevných kombinací jste schopni vytvořit.  

Kurz malby špachtlí

Pokud neholdujete detailní realistické malbě,  je pro vás malba špachtlí jako stvořená. Touto technikou vznikla řada abstraktních obrazů, také expresionisté rádi zaměňovali štětec za malířský nůž neboli špachtli.

Můžete si vyzkoušet, jak s pomocí špachtle dokážete vytvořit plastické barevné struktury či dokonale vyhlazený povrch.

Malovat budeme temperovými barvami a naučíme se také, jak vyrobit vlastní skvělé barvy pro malování špachtlí.

Dozvíte se, co je technika Impasto a seznámíte se s díly světových umělců, kteří touto technikou pracovali.

Jak namalovat nebo nakreslit moře, útesy a pláže

Jak namíchat přirozenou škálu barev pro zachycení vln, písku a pevniny? Na této lekci se  zaměříme se na zachycení prostorovosti vln a hloubky moře, na to, jak vyjádřit vzdálený horizont moře.

Společně vyřešíme perspektivní zobrazení lodí, včetně prostorových zkratek.

  Vyzkoušíme si komponování maríny.  V tomto kurzu si také zkusíte namíchat vlastní barevné kombinace, abyste dokázali zachytit co největší  škálu odstínů vody, nebe i oblaků. 

Oči, ústa, nos a jejich kresba a malba

Jak namalovat lesk v očích, odlesk na rtech, stín pod nosem, jak si poradit s barvou duhovky? Jak si výraz člověka nerozbít na kousky a udržet formu? Kterých chyb se musíme vyvarovat při malování portrétu?

Zkusíme si jednotlivé části obličeje nakreslit uměleckými akvarelovými pastelkami, používat můžete obrazový materiál nebo zrcadlo – bude to i příprava na autoportrét, který si vyzkoušíme na některé další lekci.

Nezapomeňte si vlastní štětce, ty naše štětce už něco zažily, vašimi se vám jistě bude malovat lépe.  Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Kresba přírodním uhlem a pastelem

Kombinace přírodního uhlu a suchého pastelu patří k nejoblíbenějším technikám hlavně při ztvárnění větších objektů či figury. Jasné akcenty uhlu kontrastují se svítivou barvou suchého pastelu a spolu dohromady pomohou vytvořit kompaktní dílo, které často vyznívá lépe, než malba tzv. mokrými materiály.

I zde je ale potřeba vědět, jak nejlépe kombinaci suchého pastelu a uhlu použít a na co si dát pozor, aby místo krásné kresby nezbyla na papíře zašpiněná čmáranice.

Povíme si také, jak si můžete vyrobit vlastní přírodní uhly i suché pastely.

Lavírovaná tuš a perokresba

Malování tuší patří k nejnádhernějším technikám vůbec. Právě proto se na této lekci budeme věnovat překrásné technice lavírované tuše a její kombinaci s perokresbou. Inspirovat se můžete nejen uměním východní Asie, ale i obrazy českých ilustrátorů.

Na tuto lekci si prosím, přineste své vlastní štětce, vhodné na akvarel.

 Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Malování v netradičních kombinacích

Malování i kreslení tentokrát zkombinujeme v překrásné a překvapivé kombinované technice.  Inspirovat nás tentokrát bude Théodore Géricault – ukážeme si nejen některé z jeho zajímavých děl, ale zkusíme se inspirovat i jedním z jeho netradičních obrazů, vytvořených velmi nečekanou, o to krásnější kombinací technik. Obrázky malované touto technikou vypadají vždy skvěle, nenechte si ji ujít.

Kurz knižní ilustrace - ilustrace pohádky

Na této lekci si zkusíme shrnout nejdůležitější pravidla, která bychom měli dodržovat, pokud se rozhodneme ilustrovat knihu.  Rady, které na lekci získáte, vám budou vodítkem také pro nakreslení či namalování obrázků (obrazů) pro vaše děti (vnoučata, pravnoučata, synovce, neteře atd.). Mimo jiné se dozvíte, jaké barvy a barevné kombinace mohou pozitivně ovlivňovat zdraví dětí a jejich duševní rozvoj.

Ukážeme si pro inspiraci díla uznávaných výtvarníků a zkusíme si uvědomit, co mají oblíbené obrázky pro děti společného. Tato lekce vás vrátí na chviličku do dětských let, určitě si ji příjemně užijete.

Použít můžete libovolné materiály podle vlastního uvážení.

Malování sněhu, ledu a deště akvarelem

Jak vyjádřit sníh, led a déšť akvarelovými barvami nebo pomocí různých výtvarných materiálů, včetně kombinovaných technik, to je náplň této lekce, která vám má pomoci při kresbě krajiny.

Možná jste si už také kladli některé z těchto otázek:

Jak namalovat sníh se všemi jeho stíny, když na něj svítí slunce?

Jak namalovat opravdu studený sníh ve stínu?

A lze vůbec namalovat padající déšť?

 A co led – jak zachytit jeho křehkost a průhlednost?  

Na tyto otázky dostanete odpověď. Také se poučíme od světových malířů. Zkusíme si míchání barev a barevné kombinace, které se osvědčily starým mistrům.

Monochromatická malba - kurz malování ve valérech

Na této zajímavé lekci si zkusíme převést barevný motiv do zjednodušené černobílé formy. Jde o velmi důležité cvičení, které vám pomůže lépe vnímat barvy a jejich odstíny. Jako bonus si odnesete krásný obrázek. Budeme malovat temperovými barvami – černou a bílou a škálou šedých, které si namícháte. Na lekci si vezměte vlastní štětce!

Malba zátiší akrylem - 1. část

Akrylové barvy mají spoustu předností – kromě  jiného je to krátká doba zasychání, vysoká krycí schopnost, snadné ředění a zdravotní nezávadnost. Pokud malujeme kvalitními akrylovými barvami a víme, jak při malbě správně postupovat, můžeme dosáhnout i skvělých optických efektů, srovnatelných s olejomalbou. Na této a další lekci bude vše připraveno pro vaše tvoření tímto poměrně mladým, a tudíž i velmi moderním, malířským médiem.

Malba zátiší akrylem - II. část

Druhá lekce malby akrylem slouží k dokončení obrazu z předchozí lekce. Pro všechny, kdo svou práci dokončí dříve, je zde připraveno další téma – kurz vědecké ilustrace.

Na tuto lekci si určitě nezapomeňte vlastní štětce, vhodné na akryl (ne sobolí!)!

Kurz krajinomalby

Verze pro případ nepříznivého počasí – práce v ateliéru:

Jak nakreslit skály, kamení, hory a hlínu (příprava na prázdninový plenér). Hlavní zásady pro ztvárnění těchto základních stavebních prvků krajinomalby. Jaké barvy použít, abychom neměli na obraze místo skály betonové bloky, jak vyjádřit tíhu kamení a odlišit jednotlivé kameny v prostoru. Klasická česká krajinomalba je náš národní poklad a učebnice malování. Provedeme si rozbor známých i méně známých děl českých krajinářů se zaměřením na kompozici a barevnou skladbu obrazu.

Verze pro případ příznivého počasí:

Když nám to počasí dovolí, půjdeme pracovat do plenéru. V tom případě si na tuto lekci vezměte své vlastní kreslířské a malířské vybavení  a skicák. Stoličku a skládací plenérový stojan vám můžeme zapůjčit. Nezapomeňte repelent, pokrývku hlavy a pevnou obuv. Určitě si vezměte oblečení, ve kterém se ani nespálíte na slunci, ani neprochladnete. Svačinku a pití si nezapomeňte také, venku při malování chutná dvojnásobně!

 

GRAFICKÉ TECHNIKY

Kurz grafických technik: suchá jehla – 1. část

Suchá jehla je krásná grafická technika, kterou si mohou vyzkoušet i úplní začátečníci. Pro ty z vás, kdo jste se dosud ke grafické tvorbě nedostali, je to vlastně úvod do grafiky. Touto krásnou technikou můžete vytvořit vánoční a novoroční přání, jmenovky a P.F.. Dozvíte se, jak si vybrat motiv, na co si dát pozor u techniky suchá jehla, jak přizpůsobit motiv technice, jak připravit matrici, vodící listy a papíry pro tisk. Obsahem lekce tedy bude kresba motivu na matrici, vyrytí motivu a příprava na tisk.  Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Ukázky prací najdete zde:

Kurz grafických technik: suchá jehla – 2. část

– tisk z matric – poprvé budete mít svou vlastní grafiku! Zažijete na vlastní kůži to nádherné napětí, které zažívají všichni, kdo čekají u grafického lisu na výsledek své práce. Vytisknete si své vlastní grafické dílo. Dozvíte se o pravidlech číslování grafik, o typech tisků a spoustu dalšího, zajímavého i důležitého pro každého, kdo se chce grafice věnovat. Navíc budete mít i originální dárek pro své blízké.  

 Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Suchá jehla – ukázku prací najdete zde:

Kurz monotypu

Monotyp  – magická hra s olejovými barvami, která nikdy neomrzí. Je krásný jako samostatný, dá se však kombinovat i s jinými výtvarnými materiály. Na této hravé, přitom však vrcholně umělecké lekci si vyzkoušíme několik typů monotypů. Tisky pak budete moci kombinovat s dalšími technikami podle výkladu. Tuto svéráznou grafickou techniku si určitě zamilujete! Pokud můžete, doneste si na lekci staré, savé hadry. Nezapomeňte si vlastní štětce!

 Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek včetně olejových barev a papíry v ceně kurzu!                                                       

LEKCE PRO POKROČILÉ KRESLÍŘE A MALÍŘE

Realistická kresba pro pokročilé - 1. část

Realistická kresba upoutává pozornost i těch, kdo se příliš o výtvarné umění nezajímají. Schopnost nakreslit věci realisticky je dána hlavně schopností kreslený předmět doopravdy vidět, což je pro každého výtvarníka opravdovou výzvou. Dalším předpokladem pro úspěšné zvládnutí realistické kresby je také znalost základních postupů při kresbě trojrozměrných objektů. Na této lekci si všechny důležité rady zopakujeme. Připomene si, jak si na začátku kresby rozplánovat jednotlivé kroky stínování a modelování, abyste neudělali zbytečné chyby a kresba se vám opravdu zdařila. Budeme se snažit o co největší dosažení hloubky prostoru.

Samozřejmě si zopakujeme i přenášení proporcí, směrů, odměřování vzdáleností jednotlivých předmětů mezi sebou i to, jak zachytit jednotlivé výškové rozdíly mezi předměty.

Znovu si projdeme techniky stínování různými výtvarnými materiály i to, jak co nejvěrněji zachytit povrch objektů.

V průběhu lekce si ještě ukážeme, v čem se dělají nejčastější chyby a jak se jich vyvarovat.

Realistická kresba pro pokročilé - 2. část

Druhá část kurzu realistické kresby završí naše úsilí o zachycení trojrozměrného modelu. Po této lekci se vám určitě budou všechny prostorové motivy kreslit mnohem jednodušeji, protože budete vědět, na co si při kresbě musíte dát pozor, co vynechat a co naopak podtrhnout. Teď už se můžeme směle pustit do komponování prostorového motivu obrazu v lineární, barevné a vzdušné perspektivě, které vás čeká na další lekci!

Komponování prostorového motivu obrazu pro pokročilé

Nejdříve si zopakujeme základní typy perspektivy,  jak nakreslit krychli, kvádr, válec v perspektivě a jak tyto znalosti aplikovat na kresbu či malbu nejrůznějších předmětů či na kresbu figury, interiéru a krajiny. Nakreslíme také stafáž v krajině, a zopakujeme si také, jak umístit figury v dalekém prostoru, jak vykonstruovat prostorovou perspektivní síť a jak s její pomocí odvodit velikost předmětů v prostoru.

 Poté si zopakujeme nejdůležitěší zásady výstavby obrazu, povíme si o energii v obraze a o tom, jak dosáhnout co nejpřitažlivější kompozice. Pak si zkusíte vykomponovat a vlastní prostorový motiv tak, abyste do obrazu vložili co nejvíce svou osobnost. Ukážeme si zajímavě vykomponované obrazy. Řekneme si také o fintách, které nám radí Andrew Loomis, aby nám to lépe a kreativněji kreslilo.

Tonální skica v kresbě a malbě

Existuje několik způsobů, jak zachytit viděnou realitu tak, aby působila co nejvěrohodněji už ve fázi zrodu. Jedním z těchto způsobů je vyjádření motivu technikou tonální skici. Ukážeme si, jak na to, a vám se jistě okamžitě začnou rodit v hlavě plány, jak tuto skvělou techniku ve své tvorbě využít.

Vlastní štětce si nezapomeňte vzít sebou!

Tempera, suchý pastel a uhel - 1. část

Malba temperovými barvami patří k velmi příjemným malířským technikám, zvlášť, když víme, se kterými dalšími výtvarnými materiály ji můžeme zkombinovat. Na této inspirativní lekci si vyzkoušíme příjemnou kombinaci temperové barvy, suchého pastelu a uhlu. Malovat budeme podle trojrozměrného modelu.

Nezapomeňte si na lekci donést vhodné pracovní oblečení, tato technika nepatří k nejčistším :-).

Tempera, suchý pastel a uhel - 2. část

Na této lekci dokončíme dílo z předchozí lekce – budeme se soustředit  hlavně na formu a podstatné znaky malovaného objektu.

Na kurzu se dozvíme,  jak kombinovat malbu temperou s pastelem a uhlem, aby obraz nevypadal rozbitě či naopak nudně. Zaměříme se také na zachycení prostorovosti pomocí barev. 

V tomto kurzu si také zkusíte namíchat vlastní barevné kombinace, které na první pohled upoutají pozornost diváka.

Textura a její vyjádření v akvarelové malbě

Jak vyjádřit texturu akvarelovými barvami? Které další techniky můžeme s akvarelem kombinovat, aniž bychom ztratili jeho spontánní vzhled? Na tyto otázky si odpovíme a také si vše vyzkoušíme. K vytvoření textury a vzoru v akvarelové malbě můžeme využít celou řadu zajímavých prostředků, počínaje maskovací tekutinou, solí, voskem, zmačkaným papírem a jinými pomůckami.

Můžeme si také zaexperimentovat s narušením povrchu papíru nebo s kombinací s dalšími výtvarnými materiály. Zkusíme si namalovat obrázek podle trojrozměrného přírodního modelu, na kterém si všechny tyto a jiné techniky můžete vyzkoušet.

Antropomorfismus ve výtvarné tvorbě

Velmi zajímavá lekce hlavně pro všechny tvůrce, kteří mají hlavu plnou kreativních nápadů a potřebují je přenést na plátno či papír.

Jak namalovat obraz akrylem, aby vypadal jako olejomalba

Naučíme se, jak s akrylovými barvami zacházet a které přípravky použít, aby výsledný obraz vypadal jako olejomalba. Jako téma si můžete zvolit například malbu abstraktní krajiny, abyste si mohli postupně zvyknout na to, jak barvy zasychají a jakou mají viskozitu. Nemusíte se obávat, malba bude volně pojatá, při malbě budete spíše relaxovat. Ukážeme vám  abstrahované krajiny známých malířů, abyste se mohli inspirovat.  

Pokud si zvolíte jiné téma, pro vaše ušetření času bude lepší, když si na tuto lekci připravíte barevnou skicu   ve  stejné velikosti, jako bude váš výsledný obraz.

Naučíme vás skicu jednoduše a přesně přenést na sololit či plátno a začneme malovat první vrstvu barev – takzvanou podmalbu, kterou budeme na dalších lekcích přemalovávat, abychom dosáhli efektu prostorovosti.

V ateliéru budete mít k dispozici sololity různých velikostí, které můžete pro malbu využít, pokud máte zájem malovat na plátno, přineste si své vlastní. Akrylové barvy na této lekci budete mít k dispozici v ceně kurzu. Vzhledem k tomu, že akrylové barvy velmi rychle schnou  a je potřeba důsledně dbát na jejich vymývání i v průběhu malby, přineste si, prosím, vlastní štětce!                                                          

Malba akrylem - lazury a akrylová média - 1. část

Na této lekci budeme pokračovat v malbě obrazu akrylovými barvami. Vyzkoušíme si práci se zprůhledňovači, strukturálními pastami a zpomalovači schnutí. Naučíme se propojovat jednotlivé barvy, aby byly přechody mezi nimi co nejjemnější. Ukážeme se, jak vyrobit podomácku skvělou a funkčí paletu pro akrylové barvy, na které nám barvy budou zasychat mnohem pomaleji, než na paletě kupné. 

Akrylové barvy na této lekci budete mít k dispozici v ceně kurzu.

Vzhledem k tomu, že akrylové barvy velmi rychle schnou  a je potřeba důsledně dbát na jejich vymývání i v průběhu malby, přineste si, prosím, vlastní štětce!                                                                                                                   

Malba akrylem - lazury a akrylová média - 2. část

Na této lekci bychom měli dokončit rozpracované dílo – obraz malovaný akrylovými barvami v předchozích dvou lekcích. Pomocí lazur zušlechtíme barevné tóny spodních vrstev a zjemníme případné tvrdé přechody. Pokud budete mít přece jen pocit, že na obraze potřebujete ještě pracovat, nic se neděje, můžete pokračovat i na dalších lekcích nebo doma. Dozvíte se, jak a kdy ošetřit obraz závěrečným lakem.

Akrylové barvy na této lekci budete mít k dispozici v ceně kurzu.

Vzhledem k tomu, že akrylové barvy velmi rychle schnou  a je potřeba důsledně dbát na jejich vymývání i v průběhu malby, přineste si, prosím, vlastní štětce!                                                                                                                    

 

Kurz malování kvašovými barvami - 1. část

Pro ilustrátory bývají kvašové barvy nejvyhledávanějším médiem, a to hlavně pro své univerzální vlastnosti. Je to v podstatě další forma akvarelu – kvašové barvy můžeme použít stejně jako akvarelové barvy, pokud jsou dostatečně rozředěny. Lze jich však také použít v mnohem hustší formě a mezi těmito použitími se nachází celá řada možných efektů.

Kvaš vypadá skvěle zejména na tónovaném papíru, což u akvarelu spíš výsledný efekt pokazí. Díky vysokému obsahu pigmentu vyzní malba kvašovými barvami na jakýchkoliv formátech – na miniaturách i velkých plochách. Velmi často se kvaš objevuje i v kombinaci s akvarelem, zde je ale nutno důsledně dbát na vyváženost promalovaných ploch, aby stopy kvaše na obraze nevypadaly jako retuše. Na této lekci se o kvaši dozvíte vše potřebné k tomu, abyste mohli toto skvělé médium bez obav používat.

V první části kurzu si zopakujeme teorii barevného kruhu a míchání barev, poté vypracujeme skicu a rozvrhneme barevné plochy v obraze. Na dokončení obrazu budeme mít ještě následující lekci – Kurz malování kvašovými barvami – 2. část.

Kurz malování kvašovými barvami - 2. část

Na této lekci budeme pokračovat v malbě, započaté na předchozí lekci. Vyzkoušíme si možnosti tohoto skvělého malířského média, které patří i ve Viridianu k nejoblíbenějším. Malba kvašovými barvami je úžasným relaxem, protože nám – díky možnosti retuší, dává více tvůrčí svobody. Plnost a zářivost uměleckých kvašových barev dodává obrazům zvláští působivosti, a tak se vám lehce může stát, že jim doslova propadnete. Je to ideální technika nejen pro profesionální ilustrátory, ale i pro všechny, kdo se chtějí malbě věnovat třeba jen v útržcích volného času. Kvašové barvy nejsou toxické a neuvolňují se z nich těkavé látky, proto s nimi bez obav můžete malovat i doma.

Kurz grafických technik - slepotisk z koláže - 1. část

Slepotisk je nádhernou formou grafiky, kterou v naší zemi proslavil mimo jiné i sochař Olbram Zoubek. Jde vlastně o tisk z reliéfu, který je potřeba vytvořit na matrici tak, aby při samotném tisku matrice nepoškodila papír. Pro začínající grafiky máme připraveny jednodušší tipy pro kompozici matric, zkušenější tvůrci se mohou pustit i do náročnějších motivů. V tisku je nutné počítat se zrcadlovým obrazem výsledného motivu. Vše potřebné si na lekci řekneme, ukážeme a po naskicování návrhu se pustíme do tvorby matric a přípravy papírů k tisku. Samotný tisk a dotváření našich prací proběhne na další lekci.

Kurz grafických technik - slepotisk z koláže - 2. část

Pokračovací lekce předchozího kurzu bude plná překvapení – při tisku slepotisků z matric budete moci volit přítlak lisu a volit si tak nejpůsobivější vyznění vámi vytvořeného motivu. Velkou výhodou slepotisku je jeho čistota provedení, nemusíte se bát nechtěného průniku barev tam, kde jste je nechtěli. Další obrovskou výhodou této působivé grafické techniky je její variabilita – díky možnosti opakovaného tisku můžete experimentovat se závěrečnou úpravou vašich děl. 

Alternativní realita

Tato lekce je speciálně zařazena pro povzbuzení vaší fantazie. Protože budeme pracovat i s momentem překvapení, informace o obsahu lekce vám zde na stránkách zůstanou skryty. Právě vaše fantazie je to nejcennější, co můžete výtvarnému umění přinést.

Květiny a barevné tuše - kurz malování pro pokročilé - 1. část

Barevné tuše jsou jako stvořené právě pro malbu nádherných a zářivých barev květin. Díky své schopnosti vzájemně se mísit a rozpíjet dávají malovaným květům velmi přirozený vzhled. Práce s barevnými tušemi nás nutí být stále ve střehu, aby nedošlo k nežádoucímu zakalení odstínů, ale právě pro svou obtížnou kontrolovatelnost patří tato technika k těm, které přináší nejvíce krásných náhodných efektů.

 Na této lekci si povíme, jak nakreslit květiny nejen realisticky, ale zkusíme i například abstraktní vyjádření. Zopakujeme si hlavní zásady kompozice, která se ke kresbě květin a kytic vztahuje, zopakujeme si, jak vybudovat objem a prostor a také teorii míchání barev. Pak už bude jen na vás, zda si zkusíte nakreslit či namalovat připravenou kytici, detail květu nebo si raději namalujete abstraktní formu.

Květiny a barevné tuše - kurz malování pro pokročilé - 2. část

Dokončování práce z předchozí lekce a k tomu další informace o kresbě květin vás čekají na této lekci. Zkusíme najít vašemu obrázku ideální proporce a probereme s vámi kompozici vašeho dokončeného díla tak, aby v rámu či paspartě co nejvíce vyznělo.

Interiér a jeho zobrazení v linární perspektivě

Tato speciální lekce je určena všem, kdo se chtějí naučit kreslit návrhy interiérů. Je určena také všem, kdo se připravují na talentové zkoušky na fakulty architektury. Pokud se chcete na tuto lekci přihlásit, měli byste mít základní znalosti o jednoúběžníkové a dvojúběžníkové perspektivě.

Kurz modelace - světlo v grafitové stopě

Modelace je základem pro všechno prostorové malování. Na této lekci se budeme intenzívně věnovat vyjádření plasticity různých trojrozměrných objektů pomocí grafitu. Ukážeme si různé možnosti, jak stínovat, jak vést šrafuru, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Znalosti nabyté na této lekci uplatníte i při kresbě a malbě jinými technikami.

Skratchboard pro pokročilé - 1. část

Skratchboard je zcela uchvacující technika, která je nejen krásná, ale i zábavná. Každý, kdo ji jednou vyzkouší, ji rád používá ke své tvorbě opakovaně, protože je plná překvapení a okouzlujících efektů. Je to technika vyžadující delší dobu zpracování, pokud budete tvořit na formát větší, než A5, je pravděpodobné, že na dokončení budete potřebovat ještě další lekci.

Skratchboard pro pokročilé - 2. část

Lekce určená pro dokončení obrázku z předchozí lekce.

Autoportrét

 Kresba autoportrétu je nejen skvělou průpravou pro kresbu portrétu, je i perfektním sebezpytem. Budete se na sebe dívat do zrcadla, ale ne jen na povrch, jako když se upravujete, musíte se dostat sami sobě pod kůži, abyste dokázali zachytit svůj vlastní charakter a momentální rozpoložení. Potřebujete vědět, jak namalovat lesk v očích, odlesk na rtech, stín pod nosem, jak si poradit s barvou duhovky? Nejlepší odpověď vám dá odraz vaší tváře v zrcadle! 

Kterých chyb se musíme vyvarovat při malování autoportrétu? Vše si na lekci řekneme.

Nejdříve si zkusíme naskicovat jednotlivé části obličeje a poté už si svůj vlastní portrét můžeme nakreslit uměleckými akvarelovými pastelkami nebo jinou technikou, kterou si vyberete.

Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Kurz kresby postavy - pohyb a gesta

Jak nakreslit lidské tělo – jak správně „nasadit“ hlavu na tělo, jak přizpůsobit proporce pro působivější vyjádření emocí? Jak ovlivňuje póza celkový dojem z díla.

Kreslení postavy podle živého modelu nás obohacuje nejen technicky. Živý model nás ovlivňuje svou vnitřní energií, kterou vnímáme, aniž bychom si to uvědomovali. Proto bývají kresby figur podle živého modelu tak „silné“, i když třeba nejsou technicky dokonalé a občas „ujedou“proporce.

Na této lekci si krok za krokem načrtneme skicu postavy a postupně budeme vypracovávat jednotlivé části těla. Pracovat můžete uhlem, rudkou, temperami, vodovými barvami nebo suchým pastelem.

V pauzách pro model si povíme, zda je možné stát se slavným malířem, i když neumíme nakreslit lidské tělo? A komu v dějinách malířství se to podařilo? Odpověď na tyto otázky a spoustu dalších inspirujících zajímavostí se dozvíte na této lekci, která vás má hlavně povzbudit k vlastní tvorbě, i když neumíte nakreslit stehna jako Michelangello.

K ceně této soukromé lekce se připočte i honorář pro model!

Kurz malby uhlem a suchým pastelem

Kombinace přírodního uhlu a suchého pastelu patří k nejoblíbenějším technikám hlavně při ztvárnění větších objektů či figury. Jasné akcenty uhlu kontrastují se svítivou barvou suchého pastelu a spolu dohromady pomohou vytvořit kompaktní dílo, které často vyznívá lépe, než malba tzv. mokrými materiály. I zde je ale potřeba vědět, jak nejlépe kombinaci suchého pastelu a uhlu použít a na co si dát pozor, aby místo krásné kresby nezbyla na papíře zašpiněná čmáranice.

Povíme si také, jak si můžete vyrobit vlastní přírodní uhly i suché pastely.

Kurz malování komiksu

Komiks je velmi zajímavá výtvarná forma, která vždy dokáže přitáhnout pozornost – ať už v časopise, na plakátech nebo jako netradiční obraz na zdi. Uplatnění najde často i ve vtipné reklamě, kde dokáže nahradit spoustu slov a podá danou informaci mnohem rychleji než dlouhé články. Kresba komiksu vyžaduje respektování jasných pravidel, které si na této lekci objasníme. Zkusíme si nakreslit v komiksovém stylu příběh z vašeho života, který pak můžete použít jako originální přání k výročí svatby, narozenin a podobně. Kresba komiksu je skvělou průpravou pro kresbu jako takovou, zopakujete si i základní kompoziční pravidla a skvěle si zarelaxujete. V práci vám pomohou nejrůznější pohyblivé figurky, které jsou ochotny vám pózovat i v těch nejkrkolomnějších pozicích. Používat můžete libovolný malířský materiál. 

Techniky gradace v perokresbě – kurz pro pokročilé

Malování tuší patří k nejnádhernějším technikám vůbec. Právě proto se na této lekci budeme věnovat překrásné technice lavírované tuše a její kombinaci s perokresbou. Inspirovat se můžete nejen uměním východní Asie, ale i obrazy českých ilustrátorů. Na tuto lekci si prosím, přineste své vlastní štětce, vhodné na akvarel.

 

Imprimitury a tónované podklady v akrylu

Podrobně si vysvětlíme, jak připravit co nejlepší podklad pro vaši malbu akrylem. Použití iprimitury, případně tónovaného podkladu malbu nejen usnadní, ale také krásně harmonicky propojí. Je však potřeba vědět, kdy a jaký podklad zvolit.

Polyekránová kompozice a komponování obrazu do klasického i moderního interiéru

Tato zajímavá forma komponování obrazu najde místo v jakémkoliv interiéru, působí vždy moderně a odlehčeně. Dokonce je možné výběr barev a motivů pro polyekránovou kompozici dokonale přizpůsobit povaze daného interiéru. Na této lekci si řekneme, jak na to, i to, kterým motivům se pro tuto kompozici raději vyhnout. Poté si zkusíte vytvořit obraz v tomto stylu.

Malba lebky pro pokročilé

Znalost anatomie je pro každého výtvarníka, který chce úspěšně zvládnout kresbu portrétu či figury, nezbytná. Pokud neznáme kostní podklad obličeje, nemůžeme dobře portrétovat. Jsme odkázáni leda tak na obkreslování cizích fotek či obrázků, čehož výsledkem jsou většinou mizerné šklebící se „stíny“ toho, koho jsme původně chtěli kreslit.

Jediná cesta, jak se naučit portrétovat, je zvládnout dokonale kresbu a malbu lebky a poté kreslit (malovat) podle trojrozměrných modelů – mohou to být zpočátku i sádrové hlavy.

Malbu lebky vám usnadníme zopakováním kánonu lidské hlavy a všech pomocných postupů pro zachycení tak složitého modelu, jakým lebka bezesporu je.

Zkusíme lebku kreslit i pod různými úhly, abychom se zdokonalili v prostorovém ztvárnění modelu. Po této lekci budete zase o kousek blíž k úspěšnému portrétování, ale také se vám bude snadněji kreslit jakékoliv trojrozměrné objekty. Lebka je totiž skvělý trenažér pro kresbu jakýchkoliv prostorových modelů.

Malování portrétu rudkou – kurz pro pokročilé - 1. část

Kresba živého člověka v sobě snoubí nejen zápas o zachycení formy, ale i lidského charakteru. Snad proto patří portrétování k jedněm z nejnáročnějších, ale i nejpřitažlivějších malířských disciplín.

Na této lekci si zkusíme namalovat protrét rudkou, protože více ulpívá na podkladu než tužka a nutí nás k uvolněnému ztvárnění portrétované osoby. Můžete si však zvolit libovolný materiál, tak, aby se vám dobře pracovalo a mohli jste se plně soustředit na model.

Na začátku lekce si samozřejmě zopakujeme všechny rady, které vám při kreslení portrétu pomohou.

K ceně soukromé lekce se připočte i honorář pro model!

Malování portrétu rudkou – kurz pro pokročilé - 2. část

Figurální kresba patří k neodmyslitelným kreslířským disciplínám už od dob starých mistrů. Historie ztvárnění lidského těla sahá dokonce až na samotný počátek vzniku lidské civilizace.

Ve Viridianu je kresba a malba lidské postavy samozřejmou součástí výuky. V kurzech pro pokročilé kombinujeme statickou pózu s pohybovými skicami, tím se tříbí smysl pro dynamiku ztvárnění pohybu a zjednodušení formy až na její samotnou podstatu.

K ceně soukromé lekce se připočte i honorář pro model!

Atmosférická perspektiva – kurz pro pokročilé

Vytvořit dojem hloubky a dálky na plochém papíru je otázkou znalostí nejen lineární, ale také barevné a vzdušné perspektivy.

Na této lekci  si názorně ukážeme, jakými prostředky můžeme vytvořit optickou iluzi prostoru, jaké máme možnosti odstupňování jednotlivých prvků v obraze v závislosti na námi zamýšlené kompozici

Ještě si také zopakujeme, jak nakreslit postavy v prostoru i jejich vzájemné proporční vztahy.  

Jak vytvořit dojem pohybu v kresbě a malbě

Speciální lekce, zaměřená na dynamické vyjádření prchavého děje. Pro práci si můžete vybrat suchý pastel, uhel, rudku nebo temperové barvy.

Kurz optického míchání barev

Inspirace světovými impresionisty.  Impresionistický rozklad barev. Impresionismus je všeobecně považován za jeden z nejkrásnějších malířských směrů. Technika impresionistické malby se značně liší od jiných malířských technik. Na této lekci si můžete namalovat obrázek v tomto stylu.

Nezapomeňte si vlastní štětce!

Kurz vědecké ilustrace

Ilustrace knih pro vědecké účely má svá pravidla. O těch si na tomto kurzu povíme. Milým překvapením pro vás bude zjištění, že tato forma ilustrace je velmi příjemnou relaxací, i když se na první pohled tváří vědecky :-). Navíc vypadá vědecká ilustrace skvěle i jako obrázek či originální přání, takže budeme mít pro své blízké krásný návod i inspiraci na doma, když nebudeme vědět, co malovat.

Pracovat budeme uměleckými akvarelovými barvami, uměleckými pastelkami a tuší.  Na lekci si, prosím, přineste vlastní akvarelové štětce! Pokud ale zapomenete, rádi vám štětce zapůjčíme.

Kurz krajinomalby a skicování v terénu pro pokročilé

Verze pro případ nepříznivého počasí – práce v ateliéru:

Jak nakreslit skály, kamení, hory a hlínu (příprava na prázdninový plenér). Hlavní zásady pro ztvárnění těchto základních stavebních prvků krajinomalby. Jaké barvy použít, abychom neměli na obraze místo skály betonové bloky, jak vyjádřit tíhu kamení a odlišit jednotlivé kameny v prostoru. Klasická česká krajinomalba je náš národní poklad a učebnice malování. Provedeme si rozbor známých i méně známých děl českých krajinářů se zaměřením na kompozici a barevnou skladbu obrazu.

Verze pro případ příznivého počasí:

Když nám to počasí dovolí, půjdeme pracovat do plenéru. V tom případě si na tuto lekci vezměte své vlastní kreslířské a malířské vybavení  a skicák. Stoličku a skládací plenérový stojan vám můžeme zapůjčit. Nezapomeňte repelent, pokrývku hlavy a pevnou obuv. Určitě si vezměte oblečení, ve kterém se ani nespálíte na slunci, ani neprochladnete. Svačinku a pití si nezapomeňte také, venku při malování chutná dvojnásobně!


Na naší fb stránce Viridian  a na instagramu  (atelier_viridian) naleznete  aktuální fotografie z kurzů!

 

V případě volby "Jiný kurz nebo lekce" napište název kurzu nebo lekce.
Zadejte počet lekcí, který chcete objednat. Informace o cenách a množstevních slevách naleznete v ceníku.
* V případě volby "jiný kurz" či "jednotlivé lekce", napište prosím konkrétní termín (datum, čas) lekce, kterou chcete navštívit.