KRESBA A MALBA PRO POKROČILÉ

Milí přátelé, od 18. května 2020 byla opět zahájena výuka v Ateliéru Viridian a rozšířili jsme původní rozvrh hodin o další lekce, abychom nahradili lekce zameškané za dobu karantény. Informace o rozšířené výuce naleznete na:

 https://www.viridian.cz/2019/11/20/aktualni-zpravy/

Níže uvedené termíny lekcí jsou již pro školní rok 2020/2021. Detailní popis lekcí i s přesnými termíny najdete, když srolujete až dolů na názvy lekcí. Když názvy lekcí rozkliknete, zobrazí se vám podrobný obsah každé lekce i s termíny. 

Cíl kurzu:

Absolventi kurzu „Kresba a malba pro začátečníky“ a pokročilí kreslíři zde mohou dále rozvíjet nabyté dovednosti. Mají možnost používat libovolné techniky, nebo pracovat technikou navrženou v programu . Kurz je veden tak, aby se posluchači postupně „rozkreslili“, od jednodušších zátiší až k portrétu a figuře. Kurz je velmi vhodný jako systematická příprava na talentové zkoušky.

Délka kurzu: 

Můžete se přihlásit na celý kurz nebo na jednotlivé lekce. Celý kurz obsahuje 40 lekcí a je za výhodnou cenu.

Pomůcky pro účastníky:

V ceně kurzu jsou pomůcky potřebné k osvojení probíraných technik. Seznam pomůcek najdete zde.

Důležité upozornění pro vás:

Rozhodnutí, zda se přihlásit do kurzu pro začátečníky nebo pro pokročilé, je na Vás. Máte možnost přestoupit z kurzu pro začátečníky do kurzu pro pokročilé a naopak.

Obsah kurzu:

V kurzech kresby a malby pro pokročilé budeme rozvíjet znalosti nabyté v Kurzu kresby a malby pro začátečníky. Pokud jste Kurz kresby a malby pro začátečníky v Ateliéru  neabsolvovali, doporučujeme vám projít si obsah lekcí a zvážit, který z kurzů je pro vás vhodnější. Kromě opakování a prohlubování vašich kreslířských a malířských dovedností se budeme také více zaměřovat na tvorbu nerůznějších malířů, nejen těch známých, ale i těch neprávem opomíjených. Každý z malířů nás může něčím posunout v naší vlastní tvorbě, i když nám třeba jeho styl tak úplně „nesedí“. Právě v různorodosti uměleckých stylů a výtvorů je veškerá krása umění. Proto se  vás v kurzech Ateliéru Viridian vždy snažíme vést k vašemu vlastnímu, individuálnímu vyjádření. Pomůžeme vám zvládnout techniku, ale zároveň ve vás maximálně budeme podporovat váš neopakovatelný malířský či kreslířský přednes.

Tento kurz je koncipován tak, abyste se v průběhu celého školního roku zdokonalovali nejen ve výtvarných technikách, ale také prohlubovali své vědomosti o výtvarném umění a rozvíjeli tak svůj vlastní tvůrčí potenciál. Protože máte možnost vidět obsah lekcí dopředu, můžete se rozhodnout, zda se do opakování a procvičování zapojíte, nebo budete pracovat na svém obraze a výklad budete pouze poslouchat jako kulisu.  V tom případě si na začátku lekce řeknete o výtvarné potřeby, které si budete chtít pro svou práci zapůjčit. Na lekci ještě budete mít vždy připravena i další volitelná témata, jako například nejrůznější zátiší, přírodniny i materiál ke studiu. Pro co nejpestřejší skladbu, aby si každý našel „to své“, jsou lekce prostřídány tak, aby se např. rozvíjení znalostí o kresbě lidského těla střídalo s prohlubováním vědomostí o perspektivě atd.

Náplň lekcí se v každém roce Kurzu kresby a malby pro pokročilé obměňuje, je tedy vždy nová i pro ty z vás, kdo se hlásíte do tohoto kurzu opakovaně.

Přihlásit se na kurz

Obsah lekcí:

pro podrobný obsah lekcí a informace o termínech klikněte na konkrétní lekci.

PRVNÍ SEMESTR: od 7. 9. 2020 do 4. 2. 2021

První dekáda: od  7. 9. 2020 do 12. 11. 2021

1 Kurz kresby pro pokročilé

V této úvodní lekci si zopakujeme všechny důležité znalosti o stínování, které jsme probrali v Kurzu kresby a malby pro začátečníky a zkusíme si nakreslit zátiší tužkou, rudkou nebo uhlem. Připomene si, jak si na začátku kresby rozplánovat jednotlivé kroky stínování a modelování, abyste neudělali zbytečné chyby a kresba se vám opravdu zdařila. Budeme se snažit o co největší dosažení hloubky prostoru. Jak toho dosáhnout, si také na této lekci zopakujeme. Samozřejmě si zopakujeme i přenášení proporcí, směrů, odměřování vzdáleností jednotlivých předmětů mezi sebou i to, jak zachytit jednotlivé výškové rozdíly mezi předměty. V průběhu lekce si ještě ukážeme, v čem se dělají nejčastější chyby a jak se jich vyvarovat.

Volitelně:

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

9. 9. 2019:   17.45 – 20.15
10. 9. 2019:  9.00 – 11.30
11. 9. 2019:  9.00 – 11.30
12. 9. 2019:  9.00 – 11.30 a také 16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

2 Kurz perspektivy pro pokročilé

Nejdříve si zopakujeme základní znalosti perspektivy  – jak nakreslit krychli, kvádr, válec v perspektivě a jak tyto znalosti aplikovat na kresbu či malbu nejrůznějších předmětů či na kresbu figury, interiéru a krajiny. Zkusíme umístit vázu na stoleček, aby nepadala, stejně jako nakreslit stůl s vázou v místnosti. Nakreslíme také stafáž v krajině, a zopakujeme si také, jak umístit figury v dalekém prostoru. Nově se v této lekci dozvíme, jak vykonstruovat prostorovou perspektivní síť a jak s její pomocí odvodit velikost předmětů v prostoru. Po této lekci se vám určitě budou všechny prostorové motivy kreslit mnohem jednodušeji. Ukážeme si některá díla mistrů, kteří to s perspektivou opravdu uměli.

Volitelně:

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

16. 9. 2019:   17.45 – 20.15
17. 9. 2019:  9.00 – 11.30
18. 9. 2019:  9.00 – 11.30
19. 9. 2019:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

3 Kurz komponování obrazu pro pokročilé

 Výstavba obrazu – kompozice – prozradí často o umělci více, než by sám tušil. A co víc, právě kompozice obrazu rozhoduje o tom, zda je obraz přitažlivý, či nikoliv, bez ohledu na to, kolik jsme do obrazu vynaložili energie. Řekneme si o nejdůležitěších zásadách výstavby obrazu, abyste nedělali zbytečné chyby, když si budete chtít namalovat třeba zážitek z léta nebo jiný vlastní obraz. Povíme si více o energii v obraze a o tom, jak dosáhnout co nejpřitažlivější kompozice. Zkusíte si vykomponovat a nakreslit zátiší, jehož téma vám prozradíme až těsně před malováním, abyste do kompozice vložili co nejvíce svou osobnost. Ukážeme si zajímavě vykomponované obrazy. Řekneme si také o fintách, které nám radí Andrew Loomis, aby nám to lépe a kreativněji kreslilo.

Volitelně:

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

23. 9. 2019:   17.45 – 20.15
24. 9. 2019:  9.00 – 11.30
25. 9. 2019:  9.00 – 11.30
26. 9. 2019:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

4 Kurz kresby povrchu a struktury pro pokročilé

Zopakujeme si všechny rady, jak zachytit povrch a strukturu a nakreslíme si netradiční mini zátiší tužkou. Zaměříme se na povrch předmětů a pokusíme se vystihnout hlavní rozdíly v jejich struktuře. Tužka vás donutí zadívat se na předměty opravdu pečlivě. V průběhu lekce si ještě ukážeme, jak si se dřevem, vlasy, srstí a jinými zajímavými povrch poradili staří mistři.

Volitelně:

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

30. 9. 2019:   17.45 – 20.15

1. 10. 2019:   9.00 – 11.30
2. 10. 2019:  9.00 – 11.30
3. 10. 2019:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

5 Kurz malování širokými štětci

Jak malovat širokými štětci, aby obraz nevypadal rozbitě či naopak nudně?  Jak zvládnout malbu zátiší či figury, aby působila svěžím dojmem?  To vše si osvětlíme a také vyzkoušíme na této lekci. Budeme se inspirovat díly světových malířů, budeme zkoušet nejrůznější způsoby ztvárnění modelu.   Zaměříme se také na zachycení prostorovosti pomocí barev.  V tomto kurzu si také zkusíte namíchat vlastní barevné kombinace, které na první pohled upoutají pozornost diváka.

Nezapomeňte si na lekci donést vhodné pracovní oblečení, budeme trošku cákat :-).

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

 Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

7. 10. 2019:   17.45 – 20.15

8. 10. 2019:  9.00 – 11.30
9. 10. 2019:  9.00 – 11.30
10. 10. 2019:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

6 Kresba lebky pro pokročilé

Znalost anatomie je pro každého výtvarníka, který chce úspěšně zvládnout kresbu portrétu či figury, nezbytná. Pokud neznáme kostní podklad obličeje, nemůžeme dobře portrétovat. Jsme odkázáni leda tak na obkreslování cizích fotek či obrázků, čehož výsledkem jsou většinou mizerné šklebící se „stíny“ toho, koho jsme původně chtěli kreslit. Jediná cesta, jak se naučit portrétovat, je zvládnout dokonale kresbu lebky a poté kreslit podle trojrozměrných modelů – můžou to být zpočátku i sádrové hlavy. V tomto kurzu zopakujeme krok za krokem  kresbu lebky a přidáme nové informace, které vám pomohou kresbu  zvládnout. Zkusíme lebku kreslit i pod různými úhly, abychom se zdokonalili v prostorovém ztvárnění modelu.

Volitelně: 

Inspirace světovými impresionisty.

Pro ty, koho nezláká kresba lebky, je připraven obrazový materiál pro studium impresionistického rozkladu barev. Impresionismus je všeobecně považován za jeden z nejkrásnějších malířských směrů. Technika impresionistické malby se značně liší od jiných malířských technik. Na této lekci si můžete namalovat obrázek v tomto stylu. Nezapomeňte si vlastní štětce!

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

14. 10. 2019:   17.45 – 20.15

15. 10. 2019:  9.00 – 11.30
16. 10. 2019:  9.00 – 11.30
17. 10. 2019:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

7 Kresba portrétu – kurz pro pokročilé

Kreslení a malování lidského obličeje nás lákalo už v dětství, kdy jsme se snažili zachytit maminku, tatínka, kamarády a podobně. Touha zachytit milovanou bytost, případně naopak pohanět kresbou někoho, kdo nás rozčiluje, je v nás zakořeněná odpradávna. Kresba živého člověka v sobě snoubí nejen zápas o zachycení formy, ale i lidského charakteru. Snad proto patří portrétování k jedněm z nejnáročnějších, ale i nejpřitažlivějších malířských disciplín. Můžete si zvolit libovolný materiál, tak, aby se vám dobře pracovalo a mohli jste se plně soustředit na model.

Volitelně: 

Čeští ilustrátoři a jejich odkaz – ilustrace pohádky. Pokud nebudete mít náladu nakreslit si portrét, můžete se krásně odreagovat například vlastní ilustrací pohádky. V ateliéru budete mít dostatek obrazového materiálu pro inspiraci.

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

21. 10. 2019:   17.45 – 20.15

22. 10. 2019:  9.00 – 11.30
23. 10. 2019:  9.00 – 11.30
24. 10. 2019:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

8 Kresba figury pro pokročilé

Figurální kresba patří k neodmyslitelným kreslířským disciplínám už od dob starých mistrů. Historie ztvárnění lidského těla sahá dokonce až na samotný počátek vzniku lidské civilizace. Ve Viridianu je kresba a malba lidské postavy samozřejmou součástí výuky. V kurzech pro pokročilé kombinujeme statickou pózu s pohybovými skicami, tím se tříbí smysl pro dynamiku ztvárnění pohybu a zjednodušení formy až na její samotnou podstatu.

Volitelně:

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

 Pozor! Kurz z  28. 10. 2019:   17.45 – 20.15 se přesouvá na středu 30. 10.   2019    v době  17.45 – 20.15

29. 10. 2019:   9.00 – 11.30
30. 10. 2019:   9.00 – 11.30  a také náhrada za státní svátek v mimořádném termínu  17.45 – 20.15

31. 10. 2019:    9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

9 Olejová malba v kombinované technice 1. ČÁST

Na této lekci a ještě v následujícím kurzu si můžeme vyzkoušet další nádhernou kombinovanou techniku.  Nejlépe v této technice vynikne lineární motiv, který si můžete připravit dopředu nebo použít motiv z předchozí lekce. Na tuto lekci si nezapomeňte vlastní štětce, mohou být i horší kvality, určitě ne sobolí!  

Volitelně:  

Kresba hudebního zátiší přírodním uhlem (případně rudkou či jiným materiálem).

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

4.11. 2019:   17.45 – 20.15

5. 11. 2019:   9.00 – 11.30
6. 11. 2019:  9.00 – 11.30
7. 11. 2019:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

10 Olejová malba v kombinované technice 2. ČÁST

Na této lekci dokončíme práci z předchozí lekce. Budeme malovat na připravený podklad olejovými barvami. Pokud máte staré hadříky, můžete je na lekci přinést. Budete je potřebovat na čištění štětců. Na tuto lekci si nezapomeňte vlastní štětce, mohou být i horší kvality, určitě ne sobolí!

Volitelně: 

Středověká iluminace  – nedostižná kompozice, která si uchovává svůj půvab po staletí. Budeme se inspirovat a vytvoříme vlastní iluminaci jako dárkovou kartu či nádherné originální přání. Toto je další téma, kterého se na této lekci můžete zúčastnit. Někdy totiž zbývá trošku času při přípravě podkladu výše zmíněné kombinované techniky, tak jej můžeme skvěle využít pro vytvoření nádherného dílka, které může těšit nejen vás, ale i vaše blízké jako obrázek i jako originální přání.

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

11. 11. 2019:   17.45 – 20.15

12. 11. 2019:  9.00 – 11.30
13. 11. 2019:  9.00 – 11.30
14. 11. 2019:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

Druhá dekáda: od 18. 11.2019 do 6. 2. 2019

11 Jak namalovat obraz akrylem, aby vypadal jako olejomalba 1. část

Poté, co jsme si v předchozích lekcích zopakovali všechny důležité zásady týkající se kresby, kompozice, míchání barev a podobně, můžeme přistoupit k vlastní tvorbě.  Naučíme se připravovat povrch plátna nebo sololitové desky pro malbu akrylovými barvami, vysvětlíme si, jak s akrylovými barvami zacházet a které přípravky použít, aby výsledný obraz vypadal jako olejomalba. Jako téma si můžete zvolit například malbu abstraktní krajiny, abyste si mohli postupně zvyknout na to, jak barvy zasychají a jakou mají viskozitu. Nemusíte se obávat, malba bude volně pojatá, při malbě budete spíše relaxovat. Ukážeme vám  abstrahované krajiny známých malířů, abyste se mohli inspirovat.  

Pokud si zvolíte jiné téma, pro vaše ušetření času bude lepší, když si na tuto lekci připravíte barevnou skicu   ve  stejné velikosti, jako bude váš výsledný obraz.

Naučíme vás skicu jednoduše a přesně přenést na sololit či plátno a začneme malovat první vrstvu barev – takzvanou podmalbu, kterou budeme na dalších lekcích přemalovávat, abychom dosáhli efektu prostorovosti.

V ateliéru budete mít k dispozici sololity různých velikostí, které můžete pro malbu využít, pokud máte zájem malovat na plátno, přineste si své vlastní. Akrylové barvy na této lekci budete mít k dispozici v ceně kurzu. Vzhledem k tomu, že akrylové barvy velmi rychle schnou  a je potřeba důsledně dbát na jejich vymývání i v průběhu malby, přineste si, prosím, vlastní štětce!                                                                                                                                       

Volitelně: 

1) Jak kreslit sklo?

Sklo – lze ho vůbec nakreslit? Připadají vám obrazy, kde jsou zachyceny skleněné číše a vázy nedostižné? Nedokážete si představit, že byste je vy sami dokázali namalovat nebo nakreslit? Na této lekci vám krok za krokem vysvětlíme, jak postupovat, aby se vám kresba či malba skleněných objektů zdařila. Po této lekci už budete vědět, jak nakreslit sklenice a jiné skleněné předměty. Zkusíme si nakreslit nebo namalovat  zátiší složené ze skleněných předmětů. Prozradíme vám důležité postřehy a rady, jak nakreslit sklo co nejvěrohodněji. Ukážeme si mistrovská díla s touto tématikou.

2) Madona – věčná inspirace – bílá křída na speciální  černý papír. Můžete vytvořit překrásný obraz, kterým nikdy neurazíte. Budete mít nádherný dárek k vánocům, a ještě se dobře procvičíte v kresbě hlavy podle našeho krásného sádrového modelu.

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

18. 11. 2019:   17.45 – 20.15
19. 11. 2019:   9.00 – 11.30
20. 11. 2019:  9.00 – 11.30
21. 11. 2019:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

12 Jak namalovat obraz akrylem, aby vypadal jako olejomalba 2. část

Na této lekci budeme pokračovat v malbě obrazu akrylovými barvami. Vyzkoušíme si práci se zprůhledňovači, strukturálními pastami a zpomalovači schnutí. Naučíme se propojovat jednotlivé barvy, aby byly přechody mezi nimi co nejjemnější. Ukážeme se, jak vyrobit podomácku skvělou a funkčí paletu pro akrylové barvy, na které nám barvy budou zasychat mnohem pomaleji, než na paletě kupné. 

Akrylové barvy na této lekci budete mít k dispozici v ceně kurzu.

Vzhledem k tomu, že akrylové barvy velmi rychle schnou  a je potřeba důsledně dbát na jejich vymývání i v průběhu malby, přineste si, prosím, vlastní štětce!                                                                                                                                                                                          

Volitelně:

Kurz malování vody a jejích podob

Jak nakreslit vodu stojatou a tekoucí, jak vyjádřit vlny, kaskády, potoky, kruhy na vodě? Jak nakreslit jezero v perspektivě, aby se „nevylévalo“ na diváky, ale vypadalo opravdu prostorově? Často se stává, že když chceme nakreslit například potok nebo řeku, nedokážeme ji v obraze „položit“ do vodorovné polohy. Dokonce i rybník se nám na obraze jeví jako visící nasvislo. Je to proto, že neznáme způsob, jak vodu nakreslit v perspektivě. Ať už je to potok, vodopád nebo jezero. Bez těchto důležitých znalostí pak obraz vypadá směšně, bez ohledu na to, že jste perfektně namíchali všechny potřebné odstíny. Rozebereme si společně způsoby zachycení realistického vzhledu vody pomocí různých technik – tužkou, pastelem, akvarelem, akrylem atd. Ukážeme si díla mistrů s touto tématikou pro inspiraci. Vyzkoušíme si namíchat detailní škálu barev, které se nám při malbě vody budou určitě hodit. Zopakujeme samozřejmě i všechny perspektivní vztahy, které se k malbě vody, kaskád, vodních ploch a potůčků vztahují. Po této lekci už vám při malbě vody nepoteče do bot !

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

25. 11. 2019:   17.45 – 20.15

26. 11. 2019:  9.00 – 11.30
27. 11. 2019:  9.00 – 11.30
28. 11. 2019:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

13 Jak namalovat obraz akrylem, aby vypadal jako olejomalba 3. část

Na této lekci bychom měli dokončit rozpracované dílo – obraz malovaný akrylovými barvami v předchozích dvou lekcích. Pomocí lazur zušlechtíme barevné tóny spodních vrstev a zjemníme případné tvrdé přechody. Pokud budete mít přece jen pocit, že na obraze potřebujete ještě pracovat, nic se neděje, můžete pokračovat i na dalších lekcích nebo doma. Dozvíte se, jak a kdy ošetřit obraz závěrečným lakem.

Akrylové barvy na této lekci budete mít k dispozici v ceně kurzu.

Vzhledem k tomu, že akrylové barvy velmi rychle schnou  a je potřeba důsledně dbát na jejich vymývání i v průběhu malby, přineste si, prosím, vlastní štětce!                                                                                                                    

Volitelně: 

1)Kurz kresby rukou pro pokročilé

Ruce a jejich gesta – důležitý výrazový prvek, který při kresbě člověka přitahuje velikou pozornost diváka. Říká se, že špatně nakreslené nebo namalované ruce dokážou zkazit celkový dojem ze sebelepšího portrétu. Proto je kresbu rukou potřeba trénovat, a to co nejčastěji. Tuto práci vám necháme na doma, protože ve Viridianu máme spoustu dalších témat. Na této lekci si ale připomeneme všechny důležité rady, jak kresbu rukou dobře zvládnout. Čeká vás zopakování anatomie rukou a paže, kresba ruky v perspektivní zkratce, vysvětlení, co se děje s rukou v prostoru při různých gestech.  Dozvíte se také, jak si poradit se zachycením prstů v prostoru, když se přibližují k pozorovateli (musíte totiž při kresbě zohlednit zužování prstů a zároveň jejich zvětšování podle zákonů lineární perspektivy). Po této lekci už bude jen na vás, kolik času budete doma kresbě rukou věnovat.

2)Betlém v nejrůznějších podobách – více informací na lekci.

Pro posluchače, kteří tato témata  již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

2. 12. 2019:   17.45 – 20.15

3. 12. 2019:   9.00 – 11.30
4. 12. 2019:  9.00 – 11.30
5. 12. 2019:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

14 Kurz malování kvašovými barvami - 1. část

Pro ilustrátory bývají kvašové barvy nejvyhledávanějším médiem, a to hlavně pro své univerzální vlastnosti. Je to v podstatě další forma akvarelu – kvašové barvy můžeme použít stejně jako akvarelové barvy, pokud jsou dostatečně rozředěny. Lze jich však také použít v mnohem hustší formě a mezi těmito použitími se nachází celá řada možných efektů.

Kvaš vypadá skvěle zejména na tónovaném papíru, což u akvarelu spíš výsledný efekt pokazí. Díky vysokému obsahu pigmentu vyzní malba kvašovými barvami na jakýchkoliv formátech – na miniaturách i velkých plochách. Velmi často se kvaš objevuje i v kombinaci s akvarelem, zde je ale nutno důsledně dbát na vyváženost promalovaných ploch, aby stopy kvaše na obraze nevypadaly jako retuše. Na této lekci se o kvaši dozvíte vše potřebné k tomu, abyste mohli toto skvělé médium bez obav používat.

V první části kurzu si zopakujeme teorii barevného kruhu a míchání barev, poté vypracujeme skicu a rozvrhneme barevné plochy v obraze. Na dokončení obrazu budeme mít ještě následující lekci – Kurz malování kvašovými barvami – 2. část.

Volitelně: 

1) Kurz malování krajiny pro pokročilé

 Komponování krajiny. Perspektiva v krajině – jak namalovat hloubku, dálku, vzdálené i blízké kopce atd. Jak nakreslit krajinu s dominantou? Strom jako dominanta v obraze – co rozhodně nedělat, pokud chcete, aby váš obraz působil přirozeně. Hloubka a důležitost jednotlivých prvků v krajině. Poté si zkusíme namalovat uměleckými akvarelovými barvami krajinu z vlastní fantazie, nebo podle fotografie či reprodukce. Zaměříme se hlavně na působení obrazu jako celku, aby nepůsobil rozbitě a hlavně dokázal diváka přesvědčit, že je součástí obrazu. Zaměříme se také na některá výjimečná díla světových krajinářů, namalovaná v různých stylech – od realistického pojetí až po moderní vyjádření.

2) Červenofigurová keramika – nádherný odkaz starých  Řeků. Více k tématu se dozvíte na lekci

Pro posluchače, kteří tato témata již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Nezapomeňte si štětce! Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

9. 12. 2019:   17.45 – 20.15

10. 12. 2019:  9.00 – 11.30
11. 12. 2019:  9.00 – 11.30
12. 12. 2019:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

15 Kurz malování kvašovými barvami 2. část

Na této lekci budeme pokračovat v malbě, započaté na předchozí lekci. Vyzkoušíme si možnosti tohoto skvělého malířského média, které patří i ve Viridianu k nejoblíbenějším. Malba kvašovými barvami je úžasným relaxem, protože nám – díky možnosti retuší, dává více tvůrčí svobody. Plnost a zářivost uměleckých kvašových barev dodává obrazům zvláští působivosti, a tak se vám lehce může stát, že jim doslova propadnete. Je to ideální technika nejen pro profesionální ilustrátory, ale i pro všechny, kdo se chtějí malbě věnovat třeba jen v útržcích volného času. Kvašové barvy nejsou toxické a neuvolňují se z nich těkavé látky, proto s nimi bez obav můžete malovat i doma.

Volitelně:

 Malba abstraktní krajiny

Na této lekci se vyřádíme s barevnými materiály. Na velký formát namalujeme abstraktní krajinu, kterou nosíme ukrytou ve svém podvědomí. Malovat budeme materiály, které si sami zvolíte (akvarel, vodovky, tempery, pastely apod.). Tato lekce je volně pojatá, při malbě budete spíše relaxovat. Na lekci si můžete přinést i vlastní skicy, nejen lineární, ale i barevně vyřešené. Po práci (abychom vás neovlivňovali v procesu tvorby) vám ukážeme abstrahované krajiny známých malířů.  Nezapomeňte si štětce!

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek  a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

16. 12. 2019:   17.45 – 20.15

17. 12. 2019:  9.00 – 11.30
18. 12. 2019:  9.00 – 11.30
19. 12. 2019:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

16 Kurz malby portrétu pro pokročilé

Tentokrát si zkusíme namalovat portrét uměleckými akvarelovými barvami nebo temperami. Budeme malovat podle živého modelu se zaměřením na namíchání odstínů pleti a také na zakomponování portrétovaného do interiéru. Odvážní a hodně pokročilí se pokusí zachytit nejen obličej, ale i ruce modelu, případně celou sedící figuru.

V pauzách pro model si ukážeme práce mistrů portrétistů, jejich barevnou škálu tělových odstínů i to, jak zakomponovali portrétovaného do okolního prostoru. Zopakujeme si hlavní zásady komponování klasického portrétu a jiné užitečné vědomosti. Na tuto lekci si přineste vlastní štětce.  Zapůjčení všech ostatních potřebných pomůcek je v ceně kurzu!

Volitelně:

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

6. 1. 2020:  17.45 – 20.15
7. 1. 2020:  9.00 – 11.30
8. 1. 2020:  9.00 – 11.30
9. 1. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

17 Jak kreslit a malovat stromy

Jak malovat stromy – oříšek nejen pro začínající malíře, který společně zkusíme rozlousknout. Stromy – s listím, bez listí, stromořadí a aleje nahánějí hrůzu i zkušeným malířům. Pokud ale budeme znát hlavní zásady, na které bychom při kresbě a malbě stromů měli dbát, bude nám kresba stromů skvělou zábavou. Začneme hezky popořádku, krok za krokem se naučíme kreslit kmen, korunu, jednotlivé větve, bloky listí. Poté se naučíme, jak namíchat přirozenou barvu listí, jak vystínovat korunu a kmen. Když to všechno zvládneme, prozradíme si, jak zachytit v prostoru stromořadí a aleje a jak je vyjádřit různými technikami. Stále ještě bude dost otázek – například: a co s těmi listy – malovat je všechny nebo jen některé? Jak zachytit prostorovost stromu a jak odlišit jednotlivé stromy, pokud rostou ve větších skupinách? Všechno si na lekci povíme, i to jak vymodelovat prostorově stromy, i když nesvítí slunce a není vidět žádné stíny). Nezapomeňte si štětce! Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Na tuto lekci si přineste vlastní štětce. Zapůjčení všech ostatních pomůcek a papírů je v ceně kurzu!

Volitelně:

Kreativní malování

Ukážeme si překvapivé efekty kombinací kresby či malby

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

13.1. 2020:   17.45 – 20.15
14. 1. 2020:  9.00 – 11.30
15. 1. 2020:  9.00 – 11.30
16. 1. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

18 Kurz kresby nohou a chodidel

Anatomie nohou a chodidla je po anatomii rukou jednou z nejdůležitějších věcí, kterou musíme znát při kresbě figury. Na kresbě chodidel doslova stojí i padá úspěch kresby nebo malby člověka. Proto si podrobně vysvětlíme, jak zachytit chodidlo z různých úhlů, jak zjednodušit složitý prostorový tvar chodidla, aby vypadal věrohodně a nepůsobil rušivě, jak nakreslit chodidla stojícího člověka, aby nám „nepadal“ a jiné důležité věci. Všechny tyto vědomosti využijete jedné z dalších lekcí, kdy si kresbu postavy podle živého modelu vyzkoušíme. Nezapomeňte si štětce!

Volitelně: 

Egyptské umění – nadčasová inspirace

Umění starého Egypta nás nikdy nepřestane fascinovat. Nejen pro svou záhadnost, ale hlavně pro překrásné kombinace barev, uchvacující kompozice a dokonalou stylizaci. Magie obrázků ze starého Egypta neztratila svou sílu ani po více než dvou tisíciletích. Je možné se uměním starých Egypťanů inspirovat i dnes? Určitě ano, zkusíme si  namalovat obrázek ve stylu obrázků ze starého Egypta. K dispozici budete mít nejen obrazový materiál, ale i sošky egyptských bohů. Tato a další lekce je vhodná i pro začátečníky!

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

20. 1. 2020:   17.45 – 20.15
21. 1. 2020:   9.00 – 11.30
22. 1. 2020:  9.00 – 11.30
23. 1. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

19 Kurz malování – odstíny pleti a jak je namíchat

Jak namíchat tělový odstín a jak vyjádřit světla a stíny, pokud maluji akvarelem, akrylem, olejem či kvašem? Existuje universální rada? A jaké barevné pozadí bude s portrétem či postavou nejvíce ladit? Jaké typy pleti známe? A jak vystínovat například oblast mezi bradou a krkem, aby portrétovaný nevypadal jako po stětí hlavy ? To a mnohem více se dozvíte na této lekci, na které si budete zkoušet namíchat škálu tělových odstínů nejrůznějšími technikami. Nezapomeňte si vlastní štětce!

Volitelně:

Technika tisku z výšky a její kombinace – pro ty z vás, kdo byste si rádi zkusili něco nového v grafice, je připravena krásná kombinace technik, která se vám bude líbit jak pro tvorbu obrazu, tak i pro vytváření originálních dárkových přání.

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

27. 1. 2020:   17.45 – 20.15

28. 1. 2020:  9.00 – 11.30
29. 1. 2020:  9.00 – 11.30
30. 1. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

20 Kresba postavy podle živého modelu

Jak nakreslit lidské tělo – rady, finty, proporce. Jak správně „nasadit“ hlavu na tělo, jak přizpůsobit proporce pro působivější vyjádření emocí? Jak ovlivňuje póza celkový dojem z díla. Kreslení postavy podle živého modelu nás obohacuje nejen technicky. Živý model nás ovlivňuje svou vnitřní energií, kterou vnímáme, aniž bychom si to uvědomovali. Proto bývají kresby figur podle živého modelu tak „silné“, i když třeba nejsou technicky dokonalé a občas „ujedou“proporce. Na této lekci si krok za krokem načrtneme skicu postavy a postupně budeme vypracovávat jednotlivé části těla. Pracovat můžete uhlem, rudkou, temperami, vodovými barvami nebo suchým pastelem. V pauzách pro model si povíme, zda je možné stát se slavným malířem, i když neumíme nakreslit lidské tělo? A komu v dějinách malířství se to podařilo? Odpověď na tyto otázky a spoustu dalších inspirujících zajímavostí se dozvíte na této lekci, která vás má hlavně povzbudit k vlastní tvorbě, i když neumíte nakreslit stehna jako Michelangello.

Volitelně: 

Cvičení modelace ve valérech – převod barevného obrazu do monochromatické formy. Více informací dostanete k tomuto tématu na kurzu.

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

Termíny:

3. 2. 2020:   17.45 – 20.15
4. 2. 2020:  9.00 – 11.30
5. 2. 2020:  9.00 – 11.30
6. 2. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

DRUHÝ SEMESTR: od 10. 2. 2020 do 25. 6. 2020

Třetí dekáda: od 10. 2. 2020 do 16. 4. 2020

21 Kurz malby ve stylu pop-art

Moderní malování se neobejde bez překvapivých barevných kombinací a zjednodušování tvarů. Na této inspirující lekci se dozvíme, co je to  malba ve stylu pop-art a jak si namalovat obraz, který skvěle zapadne do vašeho moderního interiéru. Získáte základní rady pro expresívní vyjádření motivu, zkusíte si vytvořit svou vlastní barevnou skladbu a harmonii. Budeme se inspirovat mistrovskými díly světových expresionistů a vytvoříme vlastní expresívní obraz. Lekci si určitě skvěle užijete, nebudete věřit, kolik barevných kombinací jste schopni vytvořit.  Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci.

Volitelně:

Malování v netradičních kombinacích. Malování i kreslení tentokrát zkombinujeme v překrásné a překvapivé kombinované technice.  Inspirovat nás tentokrát bude bouřlivák mezi malíři, který maloval se stejným zápalem, jako žil. Ukážeme si nejen některé z jeho zajímavých děl, ale zkusíme se inspirovat i jedním z jeho netradičních obrazů, vytvořených velmi nečekanou, o to krásnější kombinací technik.

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu! Štětce si raději vezměte vlastní!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

10. 2. 2020:   17.45 – 20.15
11. 2. 2020:   9.00 – 11.30
12. 2. 2020:  9.00 – 11.30
13. 2. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

22 Jak kreslit a malovat květiny

Květiny jsou jedním z nejvděčnějších motivů, ve výtvarném umění mají své pevné místo a jejich krása nikdy nepřestane umělce fascinovat. Na této lekci si povíme, jak nakreslit květiny nejen realisticky, ale zkusíme i například abstraktní vyjádření. Zopakujeme si hlavní zásady kompozice, která se ke kresbě květin a kytic vztahuje, zopakujeme si, jak vybudovat objem a prostor. Dalšími tématy budou také: anatomie květů, natočení květů v prostoru, inspirace ikebanou. Samozřejmě i u kresby květin a kytic se nám hodí perspektiva, tu si zopakujeme také. Pak už bude jen na vás, zda si zkusíte nakreslit či namalovat připravenou kytici, nebo si raději namalujete abstraktní formu.

Volitelně: 

Expresívní malba.  Získáte základní rady pro expresívní vyjádření motivu, zkusíte si vytvořit svou vlastní barevnou skladbu a harmonii. Budeme se inspirovat mistrovskými díly světových expresionistů a vytvoříme vlastní expresívní obraz. Lekci si určitě skvěle užijete, nebudete věřit, kolik barevných kombinací jste schopni vytvořit.  

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

17. 2. 2020:   17.45 – 20.15
18. 2. 2020:  9.00 – 11.30
19. 2. 2020:  9.00 – 11.30
20. 2. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

23 Kurz malby špachtlí

Pokud neholdujete detailní realistické malbě,  je pro vás malba špachtlí jako stvořená. Touto technikou vznikla řada abstraktních obrazů, také expresionisté rádi zaměňovali štětec za malířský nůž neboli špachtli. Můžete si vyzkoušet, jak s pomocí špachtle dokážete vytvořit plastické barevné struktury či dokonale vyhlazený povrch. Malovat budeme akrylovými barvami a naučíme se také, jak vyrobit vlastní skvělé barvy pro malování špachtlí. Dozvíte se, co je technika Impasto a seznámíte se s díly světových umělců, kteří touto technikou pracovali.

Volitelně: 

Kurz kresby aut pro muže (i ženy)Jak nakreslit auto v perspektivě – kurz nejen pro muže, protože i ženy mohou svému synovi, vnukovi, manželovi či kamarádovi nakreslit auto jako dárek. Třeba jako originální přání k narozeninám. Naučíte se kreslit auto nejen zboku a zepředu, ale i v náročnějších natočeních – auto, které k vám přijíždí, odjíždí od vás (i různými směry) a podobně. Dozvíte se, jak nakreslit kola v různých úhlech pohledu. Nezapomeneme ani na zmenšování daných ploch v prostoru – o kolik se zmenší zadní kolo auta, zadní dveře atd. Pro tento kurz je nutná znalost základů jednoúběžníkové a dvojúběžníkové  perspektivy podle rozpisu v kurzu V1!

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci.

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

24. 2. 2020:   17.45 – 20.15

25. 2. 2020:  9.00 – 11.30
26. 2. 2020:  9.00 – 11.30
27. 2. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

24 Malujeme naivní obrazy

Kreslení obrázků, které jako by vypadly ze školní brašny, je nejen skvělou zábavou a odreagováním. Zavzpomínáte si na svá dětská léta, na způsob, jakým jste se v dětství snažili zachytit svět kolem sebe. Naivní umění si získává čím dál více příznivců – čím nás tolik oslovuje? A proč naivní umění nebývá za naivní ceny? Spíše naopak? Na této lekci si zkusíme namalovat vlastní naivní obrázek, na kterém můžeme uplatnit nově nabyté vědomosti o společných znacích naivního umění. Ukážeme si uznávaná díla mistrů tohoto směru. K práci si můžete vybrat malířský nebo kreslířský materiál, který se vám bude nejvíce pro tuto práci zamlouvat – akvarel, tempery, pastely nebo akvarelové pastelky.   Nezapomeňte si vlastní štětce!

Volitelně:

Jak namalovat nebo nakreslit moře, útesy a pláže bude také tématem této lekce. Budeme se inspirovat díly světových malířů, budeme sledovat nejrůznější způsoby ztvárnění v závislosti na použité technice. Poradíme vám, jak namíchat přirozenou škálu barev pro zachycení vln, písku a kamení.  Zaměříme se na zachycení prostorovosti vln a hloubky moře, na to, jak vyjádřit vzdálený horizont moře. Společně vyřešíme perspektivní zobrazení lodí, včetně prostorových zkratek. U moře je totiž perspektiva trošičku jinak!   Vyzkoušíme si komponování maríny.  V tomto kurzu si také zkusíte namíchat vlastní barevné kombinace, abyste co nejlépe zachytili škálu odstínů. Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu! Lekce probíhá v ateliéru!

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

V tomto školním roce již proběhlo, další termíny (pro školní rok 2020/2021) budou připsány v dubnu 2020!

2. 3. 2020:   17.45 – 20.15
3. 3. 2020:  9.00 – 11.30
4. 3. 2020:  9.00 – 11.30
5. 3. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

25 Oči, ústa, nos – kresba a malba pro pokročilé

Jak namalovat lesk v očích, odlesk na rtech, stín pod nosem, jak si poradit s barvou duhovky? Jak si výraz člověka nerozbít na kousky a udržet formu? Kterých chyb se musíme vyvarovat při malování portrétu? Zkusíme si jednotlivé části obličeje nakreslit uměleckými akvarelovými pastelkami, používat můžete obrazový materiál nebo zrcadlo – bude to i příprava na autoportrét, který si vyzkoušíme na další lekci. Nezapomeňte si vlastní štětce, ty naše štětce už něco zažily, vašimi se vám jistě bude malovat lépe. Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Volitelně:

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Termíny:

9. 3. 2020:   17.45 – 20.15
10. 3. 2020:  9.00 – 11.30
11. 3. 2020:  9.00 – 11.30
12. 3. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

26 Perspektiva stínů – kurz pro pokročilé

Perspektiva stínů je velmi důležitá, pokud chceme namalovat věrohodně vypadající obraz. Stíny se nám totiž mění – v závislosti na zdroji světla, jejich velikost je ovlivněna vzdáleností zdroje světla od objektu. Bude nás zajímat i perspektiva stínů v krajině při západu a východu slunce, při měsíčním svitu, jak namalovat pouliční osvětlení. Jak zvládnout posun stínů při malbě v plenéru a jak nejlépe zachytit světlo v krajině. Toto jsou témata, která na lekci probereme. Pro absolvování této lekce určitě doporučujeme znalost základních perspektivních vztahů (probíráme je v Kurzu kresby a malby pro začátečníky).

Volitelně: Autoportrét.  Pro ty, kdo už perspektivu stínů ovládají, je připraveno i další téma – kresba vlastního obličeje neboli autoportrét. Kresba autoportrétu je nejen skvělou průpravou pro kresbu portrétu, je i perfektním sebezpytem. Budete se na sebe dívat do zrcadla, ale ne jen na povrch, jako když se upravujete, musíte se dostat sami sobě pod kůži, abyste dokázali zachytit svůj vlastní charakter a momentální rozpoložení. Výtvarné prostředky si zvolíte vy sami, pro detailnější kresbu to může být i tužka nebo rudka, pro volnější pojetí barvy.

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

16. 3. 2020:  17.45 – 20.15
17. 3. 2020:  9.00 – 11.30
18. 3. 2020:  9.00 – 11.30
19. 3. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

27 Kurz kresby přírodním uhlem a pastelem

Kombinace přírodního uhlu a suchého pastelu patří k nejoblíbenějším technikám hlavně při ztvárnění větších objektů či figury. Jasné akcenty uhlu kontrastují se svítivou barvou suchého pastelu a spolu dohromady pomohou vytvořit kompaktní dílo, které často vyznívá lépe, než malba tzv. mokrými materiály. I zde je ale potřeba vědět, jak nejlépe kombinaci suchého pastelu a uhlu použít a na co si dát pozor, aby místo krásné kresby nezbyla na papíře zašpiněná čmáranice.

Povíme si také, jak si můžete vyrobit vlastní přírodní uhly i suché pastely.

Volitelně:  Mikrosvět a makrosvět

Mikrosvět okouzlil výtvarníky od chvíle, kdy bylo možné nejdrobnější organismy pozorovat pod mikroskopem. Na základě této inspirace vznikla nádherná díla, organické formy můžeme postřehnout i v dílech, kde bychom to na první pohled nečekali. Zkusíme se tedy také inspirovat a vytvoříme vlastní interpretaci zvětšeného přírodního motivu. U práce se krásně uvolníte a načerpáte energii. Pracovat můžete libovolnými materiály. 

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu! Štětce si vezměte vlastní!

Termíny:

23. 3. 2020:   17.45 – 20.15
24. 3. 2020:  9.00 – 11.30
25. 3. 2020:  9.00 – 11.30
26. 3. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

28 Jak kreslit komiks

Komiks je velmi zajímavá výtvarná forma, která vždy dokáže přitáhnout pozornost – ať už v časopise, na plakátech nebo jako netradiční obraz na zdi. Uplatnění najde často i ve vtipné reklamě, kde dokáže nahradit spoustu slov a podá danou informaci mnohem rychleji než dlouhé články. Kresba komiksu vyžaduje respektování jasných pravidel, které si na této lekci objasníme. Zkusíme si nakreslit v komiksovém stylu příběh z vašeho života, který pak můžete použít jako originální přání k výročí svatby, narozenin a podobně. Kresba komiksu je skvělou průpravou pro kresbu jako takovou, zopakujete si i základní kompoziční pravidla a skvěle si zarelaxujete. V práci vám pomohou nejrůznější pohyblivé figurky, které jsou ochotny vám pózovat i v těch nejkrkolomnějších pozicích. Používat můžete libovolný malířský materiál. Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Volitelně:

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Termíny:

30. 3. 2020:   17.45 – 20.15
31. 3. 2020:  9.00 – 11.30
1. 4. 2020:  9.00 – 11.30
2. 4. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

29 Lavírovaná tuš a perokresba – kurz pro pokročilé

Malování tuší patří k nejnádhernějším technikám vůbec. Právě proto se na této lekci budeme věnovat překrásné technice lavírované tuše a její kombinaci s perokresbou. Inspirovat se můžete nejen uměním východní Asie, ale i obrazy českých ilustrátorů. Na tuto lekci si prosím, přineste své vlastní štětce, vhodné na akvarel. Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Volitelně:

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Termíny:

6. 4. 2020:   17.45 – 20.15
7. 4. 2020:  9.00 – 11.30
8. 4. 2020:   9.00 – 11.30
9. 4. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

30 Malování v netradičních kombinacích

Malování i kreslení tentokrát zkombinujeme v překrásné a překvapivé kombinované technice.  Inspirovat nás tentokrát bude Théodore Géricault – ukážeme si nejen některé z jeho zajímavých děl, ale zkusíme se inspirovat i jedním z jeho netradičních obrazů, vytvořených velmi nečekanou, o to krásnější kombinací technik. Obrázky malované touto technikou vypadají vždy skvěle, nenechte si ji ujít.

Volitelně: 

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

Pozor! Výuka z Velikonočního pondělí (z 13. 4. 2020) se přesouvá na středu 15.4. 2020, na  17.45 – 20.15!

14. 4.  2020:   9.00 – 11.30
15. 4. 2020:   9.00 – 11.30     a   náhrada za Velikonoční pondělí  17.45 – 20.15
16. 4. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

Čtvrtá dekáda:  20. 4. 2020 – 25. 6. 2020

31 Kresba z fotky

Kreslení a malování podle fotografie patří k oblíbeným výtvarným aktivitám. Často se nám stává, že jsme odkázáni pouze na fotografii, pokud si chceme nakreslit někoho blízkého nebo třeba krásnou scénu z dovolené. Poradíme vám, jak si kresbu z fotografie co nejvíce usnadníte a jak si zajistíte, že vše bude na svém místě a ve správných velikostech. Také se naučíme, jak obrázek podle fotografie zvětšit či zmenšit. Zaměříme se také na způsoby interpretace daného motivu, aby výsledný obrázek vypadal co nejpřirozeněji. Můžete si přinést vlastní fotografii, na kterou se nebudete bát kreslit. Pokud si ji zapomenete, nevadí, máme jich ve Viridianu dostatek. Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Volitelně:  

Polyekránová  kompozice a komponování obrazu do klasického i moderního interiéru. Tato zajímavá forma komponování obrazu najde místo v jakémkoliv interiéru, působí vždy moderně a odlehčeně. Dokonce je možné výběr barev a motivů pro polyekránovou kompozici dokonale přizpůsobit povaze daného interiéru. Na této lekci si řekneme, jak na to, i to, kterým motivům se pro tuto kompozici raději vyhnout. Poté si zkusíte vytvořit obraz v tomto stylu.

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Termíny:

20. 4. 2020:   17.45 – 20.45
21. 4. 2020:  9.00 – 11.30
22. 4. 2020:  9.00 – 11.30
23. 4. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

32 Kreslení pohádky

Na této lekci si zkusíme shrnout nejdůležitější pravidla, která nám budou vodítkem pro nakreslení či namalování obrázků (obrazů) pro naše děti (vnoučata, pravnoučata, synovce, neteře atd.). Mimo jiné se dozvíme, jaké barvy a barevné kombinace mohou pozitivně ovlivňovat zdraví dětí a jejich duševní rozvoj. Ukážeme si pro inspiraci díla uznávaných výtvarníků a zkusíme si uvědomit, co mají oblíbené obrázky pro děti společného. Tato lekce vás vrátí na chviličku do dětských let, určitě si ji příjemně užijete. Použít můžete libovolné materiály podle vlastního uvážení.

Volitelně:

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

27. 4. 2020:   17.45 – 20.15
28. 4. 2020:  9.00 – 11.30
29. 4. 2020:   9.00 – 11.30
30. 4. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

33 Kurz malování sněhu, ledu a deště akvarelem

Jak vyjádřit sníh, led a déšť akvarelovými barvami nebo pomocí různých výtvarných materiálů, včetně kombinovaných technik, to je náplň této lekce, která vám má pomoci při kresbě krajiny. Možná jste si už také kladli některé z těchto otázek: Jak namalovat sníh se všemi jeho stíny, když na něj svítí slunce? Jak namalovat opravdu studený sníh ve stínu? A lze vůbec namalovat padající déšť?  A co led – jak zachytit jeho křehkost a průhlednost?  Na tyto otázky dostanete odpověď. Také se poučíme od světových malířů. Zkusíme si míchání barev a barevné kombinace, které se osvědčily starým mistrům.

Volitelně:

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek v ceně kurzu! Štětce si přineste vlastní!

Termíny:

4. 5. 2020:   17.45 – 20.15
5. 5. 2020:   9.00 – 11.30
6. 5. 2020:   9.00 – 11.30
7. 5. 2020:   9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

34 Kurz vyškrabávané kresby

Kresba daného motivu se může jednoduchým způsobem změnit v působivý obrázek, který je k nerozeznání od grafického tisku. Vyškrabávaná kresba jako imitace grafických technik vás bude určitě bavit. Můžete si v rámci této techniky vyzkoušet nejrůznější přístupy – ať už v kombinaci a vodovými barvami nebo olejovým pastelem. Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek v ceně kurzu!

Volitelně:

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Termíny:

11. 5. 2020:   17.45 – 20.15
12. 5. 2020:  9.00 – 11.30
13. 5. 2020:  9.00 – 11.30
14. 5. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

⇓ Aktuální lekce – nadcházející lekce ⇓

35 Perspektiva a její magie – kurz pro pokročilé

Magická kouzla perspektivy dokážou uchvátit i ty, kdo se příliš o výtvarné umění nezajímají. Určitě jste už někdy viděli zrakové klamy, kdy jste nedokázali rozlišit realitu od kresby. Asi jste přesvědčeni, že tohle se nikdy nedokážete naučit. Opak je pravdou. Povíme si a ukážeme, jakými prostředky můžeme vytvořit optickou iluzi neexistujícího prostoru.  Kromě toho se naučíme, jak převést půdorys do perspektivy, jak rozdělit pravidelně se opakující plochy a nepravidelně se opakující plochy v ubíhajícím prostoru  a co je to anamorfóza. Zatím jen prozradíme, že anamorfóza  byla ve středověku podobným hitem, jako dnešní počítačové hry, a překvapením pro vás možná bude, že se s ní i dnes potkáváte na každém kroku.

Ještě si také zopakujeme, jak nakreslit lidskou postavu v perspektivě, protože perspektiva je skvělý pomocník i při kresbě lidské figury. Díky perspektivě jsme schopni odvodit velikost vzdálenějších končetin, postav v prostoru i jejich vzájemné proporční vztahy.  Pro tento kurz je nutná znalost základů perspektivy podle rozpisu v kurzu V1!

Volitelně:

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

18. 5. 2020:  17.45 – 20.15
19. 5. 2020:  9.00 – 11.30
20. 5. 2020:  9.00 – 11.30
21. 5. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

36 Kurz kresby aktu

Kresba postavy v prostoru podléhá zákonům perspektivy. Perspektiva je skvělý pomocník při kresbě lidské figury, jen ji musíme znát. Díky perspektivě jsme schopni odvodit velikost vzdálenějších končetin, usazení nohou a podobně.  Na této lekci si zkusí zájemci aplikovat na kresbu figury zákony perspektivy. Kdo chce, může postavu kreslit nebo malovat volně, bez poměřování. Také je možno namalovat postavu kubisticky.

Volitelně: Zátiší s houslemi – housle jako jeden z nejoblíbenějších motivů nejen v zátiší. Jak zvládnout jejich kresbu v prostoru a neudělat zbytečné chyby. Housle jako nadčasový dominantní prvek obrazu. Pro ty, kdo se figuru ostýchají kreslit, je tady jedna z dalších možností, jak si kresbu či malbu skvěle užít. Ladné zaoblené křivky houslí připomínají tvary ženského těla, můžete si je nakreslit realisticky, kubisticky nebo jakkoliv se vám bude líbit. Výběr kreslícího materiálu necháme také na vaší volbě.

Volitelně:

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

25. 5. 2020:   17.45 – 20.15
26. 5. 2020:  9.00 – 11.30
27. 5. 2020:  9.00 – 11.30
28. 5. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

37 Černobílé malování pro pokročilé

Na této zajímavé lekci si zkusíme převést barevný motiv do zjednodušené černobílé formy. Můžete si také zkusit vytvořit návrh loga nebo erbu. Používat budeme tuš nebo černou temperu.

Volitelně:

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

1. 6. 2020:  17.45 – 20.15
2. 6. 2020:  9.00 – 11.30
3. 6. 2020:  9.00 – 11.30
4. 6. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

38 Kurz malby akrylem - zátiší I

Volitelně:  

Inspirace světovými impresionisty. Pro ty, koho nezláká kresba lebky, je připraven obrazový materiál pro studium impresionistického rozkladu barev. Impresionismus je všeobecně považován za jeden z nejkrásnějších malířských směrů. Technika impresionistické malby se značně liší od jiných malířských technik. Na této lekci si můžete namalovat obrázek v tomto stylu. Nezapomeňte si vlastní štětce!

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Termíny:

8. 6. 2020:   17.45 – 20.15
9.6. 2020:  9.00 – 11.30
10. 6. 2020:  9.00 – 11.30
11. 6. 2020:  9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

39 Kurz malby akrylem - zátiší II

Ilustrace knih pro vědecké účely má svá pravidla. O těch si na tomto kurzu povíme. Milým překvapením pro vás bude zjištění, že tato forma ilustrace je velmi příjemnou relaxací, i když se na první pohled tváří vědecky :-). Navíc vypadá vědecká ilustrace skvěle i jako obrázek či originální přání, takže budeme mít pro své blízké krásný návod i inspiraci na doma, když nebudeme vědět, co malovat. Pracovat budeme uměleckými akvarelovými barvami, uměleckými pastelkami a tuší.  Na lekci si přineste vlastní akvarelové štětce!

Volitelně: Kurz vědecké ilustrace 

Ilustrace knih pro vědecké účely má svá pravidla. O těch si na tomto kurzu povíme. Milým překvapením pro vás bude zjištění, že tato forma ilustrace je velmi příjemnou relaxací, i když se na první pohled tváří vědecky :-). Navíc vypadá vědecká ilustrace skvěle i jako obrázek či originální přání, takže budeme mít pro své blízké krásný návod i inspiraci na doma, když nebudeme vědět, co malovat. Pracovat budeme uměleckými akvarelovými barvami, uměleckými pastelkami a tuší.  Na lekci si, prosím, přineste vlastní akvarelové štětce! Pokud ale zapomenete, rádi vám štětce zapůjčíme.

Pro posluchače, kteří tuto lekci již absolvovali v předchozích letech, je v ateliéru připravena řada zátiší, modelů a inspirujících témat, které mohou ztvárnit nejrůznějšími technikami dle vlastního výběru. Také mohou pracovat na velkoformátových obrazech nebo grafických listech.

Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Termíny:

15. 6. 2020:   17.45 – 20.15
16. 6: 2020:  9.00 – 11.30
17. 6. 2020:    9.00 – 11.30
18. 6. 2020:   9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.

40 Kurz krajinomalby pro pokročilé

Verze pro případ nepříznivého počasí – práce v ateliéru:

Jak nakreslit skály, kamení, hory a hlínu (příprava na prázdninový plenér). Hlavní zásady pro ztvárnění těchto základních stavebních prvků krajinomalby. Jaké barvy použít, abychom neměli na obraze místo skály betonové bloky, jak vyjádřit tíhu kamení a odlišit jednotlivé kameny v prostoru. Klasická česká krajinomalba je náš národní poklad a učebnice malování. Provedeme si rozbor známých i méně známých děl českých krajinářů se zaměřením na kompozici a barevnou skladbu obrazu.

Verze pro případ příznivého počasí:

Když nám to počasí dovolí, půjdeme pracovat do plenéru. V tom případě si na tuto lekci vezměte své vlastní kreslířské a malířské vybavení  a skicák. Stoličku a skládací plenérový stojan vám můžeme zapůjčit. Nezapomeňte repelent, pokrývku hlavy a pevnou obuv. Určitě si vezměte oblečení, ve kterém se ani nespálíte na slunci, ani neprochladnete. Svačinku a pití si nezapomeňte také, venku při malování chutná dvojnásobně!

Zájemci dostanou domácí úkoly na prázdniny !

Termíny:

22. 6. 2020:   17.45 – 20.15

23. 6. 2020:  9.00 – 11.30

24. 6. 2020:   9.00 – 11.30
25. 6. 2020:   9.00 – 11.30  a také  16.00 – 18.30

Cena: závisí na počtu zaplacených lekcí – viz CENY LEKCÍ A SLEVY.


Na naší fb stránce Viridian  a na instagramu  (atelier_viridian) naleznete  aktuální fotografie z kurzů!

Přihlásit se na kurz