CENÍK KURZOVNÉHO, SLEVY, NÁHRADY LEKCÍ, POMŮCKY a jiné:

CENÍK KURZŮ

(Všechny lekce v Ateliéru Viridian trvají minimálně 150 minut!)

Jednotlivé lekce (3,3 vyučovacích hodin): 430 Kč (= 129 za vyučovací hodinu včetně pomůcek). Pozor, nejedná se o soukromou lekci, ceny soukromých lekcí a lekcí na zakázku naleznete níže v tabulce!

Množstevní slevy za nákup jednotlivých lekcí (pokud lekce zaplatíte najednou)

 • od 10 jednotlivých lekcí: cena za lekci 410 Kč za lekci
 • od 20 jednotlivých lekcí: cena za lekci 395 Kč za lekci
 • od 30 jednotlivých lekcí: cena za lekci 350 Kč za lekci

Čtvrtletí = dekáda (=10 po sobě jdoucích lekcí = 33 vyuč. hodin): 3 840 Kč (= 384 za lekci =115 za vyučovací hodinu)

Semestr (=20 lekcí = 66 vyučovacích hodin): 6 960 Kč (= 348 Kč za lekci = 104 Kč za vyučovací hodinu)

Celý rok (=40 lekcí, 133 vyučovacích hodin): 12 900 Kč (= 322 Kč za lekci = 97 Kč za vyučovací hodinu = 10 LEKCÍ ZDARMA OPROTI PLATBĚ ZA JEDNOTLIVÉ LEKCE!)              

PŘI POZDĚJŠÍM NÁSTUPU DO KURZU VÁM DOPOČÍTÁME KURZOVNÉ NA NEJBLIŽŠÍ ZLEVNĚNOU VARIANTU!

Nově pro vás máme v nabídce i soukromé – individuální lekce a lekce na zakázku:

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kurzovné můžete platit hotově přímo v Ateliéru Viridian, nebo převodem na účet.

Bankovní spojení:

číslo účtu: 2101771954/2010 (FIO banka)

Do kurzu budete zařazeni, jakmile obdržíme Vaši přihlášku a platbu. Přihláška je závazná. Podpisem přihlášky a platbou potvrzujete souhlas se storno podmínkami, uvedenými v Ceníku kurzovného.

Důležité: Při platbě kurzovného prosím nezapomeňte uvést, do kterého kurzu se hlásíte,  a také případný náhradní termín, pokud by se kurz neotevřel nebo v něm již nebylo volné místo.

STORNO PODMÍNKY

Aktuálně: u náhrad za kovid lekce platí podmínky náhrad stejné, jako u jednotlivých lekcí.

STORNO POPLATKY U DLOUHODOBÝCH KURZŮ:

Storno podmínky před zahájením celoročního, semestrálního kurzu nebo dekády:

30 a více dnů před začátkem kurzu …………………………..0 %

20 – 29 dnů před začátkem kurzu……………………………..10 % z ceny kurzu

10 – 19 dnů před začátkem kurzu……………………………..15 % z ceny kurzu

9 a méně dnů před začátkem kurzu…………………………..20 % z ceny kurzu                         

Při ukončení celoročního, semestrálního kurzu nebo dekády po zahájení kurzu (tedy v jeho průběhu) se od data písemného ukončení kurzu vrací 70% zbývajícího kreditu.

STORNO POPLATKY U PLATEB ZA JEDNOTLIVÉ LEKCE (KURZY):

Upozornění: při písemném odhlášení na e-mail info@viridian.cz nejpozději do 7 dnů od data konání kurzu si můžete vyměnit termín kurzu. Také můžete převést svou lekci na náhradníka, stačí o tom informovat e-mailem na info@viridian.cz  na telefonu 608315777.                  

30 a více dnů před začátkem kurzu………………………….0 %

20 – 29 dnů před začátkem kurzu……………………………30 %  z ceny kurzu

10 – 19 dnů před začátkem kurzu………..…………………..50 % z ceny kurzu

9 – 5 dnů před začátkem kurzu….……………………………..80 % z ceny kurzu        

4 a méně dnů před začátkem kurzu………………………….100 % z ceny kurzu    

Za uplynulé lekce se kurzovné nevrací.

O zrušení vaší účasti na kurzu je nutné předem informovat vedení Ateliéru Viridian, a to písemně na e-mailu info@viridian.cz nebo na adrese ATELIÉR VIRIDIAN, Hrnčířská 20, 748 01 Hlučín. Storno podmínky jsou vázány na datum doručení vašeho e-mailu.
Zaplacením kurzovného vyjadřujete souhlas se storno podmínkami.
Pokud za sebe přihlásíte na kurz náhradníka, nebudeme vám za tuto změnu účtovat žádný poplatek. Náhradník vyplní přihlášku v ateliéru nebo ji pošle na info@viridian.cz.

Na lekce, z kterých se písemně odhlásíte minimálně 14 předem, vám můžeme vystavit Dárkové certifikáty nebo vstupenky pro vaše kamarády a blízké.

SLEVY

POKUD JSTE V PŘEDCHOZÍM ROCE ZAPLATILI CELOROČNÍ KURZOVNÉ, MÁTE V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE NÁROK NA 10% SLEVU Z CEN VŠECH KURZŮ A LEKCÍ, KTERÉ SI VYBERETE.

MAJITELÉ PRŮKAZU ZTP MAJÍ 10% SLEVU NA VŠECHNY KURZY

Jak vypočítat slevu na vašem kurzovném:

Pokud jste měli v předchozím roce zaplacen celoroční kurz, odečteme vám v následujícím školním roce slevu z ceny kurzovného 10%.

Pokud si koupíte dva souběžné kurzy, máte nárok na slevu 10% z ceny kratšího (levnějšího) kurzu. Souběžným kurzem se rozumí kurz, který probíhá souběžně v době, kdy máte předplacen jiný dlouhodobý kurz. V praxi to tedy znamená, že například chodíte jednou týdně do dlouhodobého kurzu a zaujme vás ještě lekce v jiném kurzu. Pak se vás týkají výše uvedené slevy. Slevy můžete uplatnit také na soukromé lekce a kurzy na zakázku.

Pokud jste měli v předchozím školním roce zaplacen celoroční kurz a koupíte si dva souběžné kurzy, máte slevu 10 % na každý z kurzů a ještě dalších 10 % na kratší souběžný kurz.

POZOR! VIRIDIAN DÁVÁ I LEKCE ZDARMA!

Za pomoc při sázení stromů, pořádaném Ateliérem Viridian, nabízíme zdarma lekci o kresbě stromů nebo lekci podle vašeho vlastního výběru. Tuto lekci můžete i darovat – vystavíme vám Dárkový certifikát.

Také speciální lekce pro rodiče (prarodiče) s dětmi jsou zdarma, avšak pouze pro ty, kdo se aktivně zúčastní akcí na záchranu stromů, tůněk a luk, pořádaných Ateliérem Viridian. Na těchto akcích dostanou účastníci vstupenku nebo Dárkový certifikát na tyto speciálně připravené lekce. Podmínkou je, aby se akcí účastnily i děti a aktivně se zapojily do prací v rámci svých možností.

Na každé akci tedy dostane každé dítě s rodičem vstupenku nebo Dárkový certifikát na jednu lekci kurzu VÝTVARNÉ HRÁTKY PRO RODIČE (PRARODIČE) S DĚTMI. Termíny výtvarných hrátek budou uvedeny na stránkách a na fb – více na stránce VÝTVARNÉ HRÁTKY PRO RODIČE S DĚTMI.

Pokud si adoptujete psa z útulku a donesete o tom potvrzení, dostanete u nás dvě lekce podle vlastního výběru zdarma. Lekci si za vás může vybrat i někdo z vašich blízkých – můžeme vám vystavit Dárkový certifikát nebo vstupenku, pokud si o ně řeknete včas.

JAKÉ VÝHODY ZÍSKÁTE, KDYŽ SI PŘEDPLATÍTE DLOUHODOBÝ KURZ:

 • Máte zajištěno místo na lekci v termínu, který vám nejvíce vyhovuje.
 • Máte přednost před zájemci o krátkodobější kurzy i tehdy, když si kurz zaplatíte později, než oni. Zájemci o dlouhodobé kurzy totiž mají přednost před zájemci o kurzy krátkodobější, a to bez ohledu na pořadí došlé platby.
 • Kurzovné vás vyjde mnohem levněji (u celoročního kurzu máte více než deset lekcí zdarma, takže vás kurz vyjde levněji i v případě, že se někdy nebudete moci na lekci dostavit).

Pokud je zájemců o stejný kurz (lekci) více, než je možné přijmout, rozhoduje datum zaplacení kurzovného. Doporučujeme vám proto s platbou neotálet.

V případě, že se na svůj předplacený kurz nebudete moci dostavit, můžete za sebe poslat náhradníka.  Pro náhradníka vám můžeme vystavit i dárkový certifikát nebo vstupenku, pokud si o ně s předstihem požádáte.

ČÍM DŘÍVE SE PŘIHLÁSÍTE, TÍM VĚTŠÍ SLEVY MŮŽETE ZÍSKAT A HLAVNĚ VÍCE SE TOHO NAUČÍTE. PROTO SE RADĚJI PŘIHLASTE UŽ DNES!

Čím více lekcí si zaplatíte, tím více ušetříte. Cenově nejvýhodnější je rezervace místa po celý školní rok, na druhém místě je platba za semestr, pak následují slevy za bloky 10 lekcí (tzv. dekády), v pevném časovém období. I v případě, že kupujete jednotlivé lekce, však můžete získat slevu: při nákupu většího počtu jednotlivých lekcí se cena za lekci snižuje – informace najdete v CENÍKU KURZOVNÉHO.

Vaše nejčastější otázka na toto téma:

Plánuji operaci (dovolenou), která mi znemožní návštěvu kurzu, nevím ale ještě přesný termín. O kurz však mám velký zájem a nechci ztratit zbytečně jedinou lekci. Jak mám postupovat?

Máte několik možnosti: můžete si platit kratší úseky, například dekády a přikupovat si lekce, dokud nenastoupíte na operaci.

Každopádně je dobré uvědomit si, že pokud si zaplatíte například cenově nejvýhodnější celoroční kurzovné, máte v této ceně deset lekcí zdarma!  Takže i tehdy, když jste nemocní, na dovolené atd. se vám zvýhodněné celoroční kurzovné vyplatí.

I přesto si však můžete ušlé lekce nahradit (podívejte se na stránku NÁHRADY LEKCÍ), nebo někomu darovat (můžeme vám vystavit vstupenky nebo dárkové certifikáty na dané termíny) a poslat tak za sebe zástupce (podmínkou je vaše písemné vyrozumění a přihlášení zástupce řádnou přihláškou).

NÁHRADY LEKCÍ

V době mimořádných opatření a nařízení vlády kvůli viru Covid 19 budou přednostně nahrazovány lekce, které vám ušly z důvodu uzavření Ateliéru Viridian v důsledku vládou přikázaného uzavření ateliéru.

To znamená, že vždy nejdříve nahrazujete lekce, na které jste se nemohli dostavit kvůli uzavření ateliéru, teprve poté budete nahrazovat lekce, na které jste se nedostavili ze svých osobních důvodů (tedy v době, kdy byl ateliér otevřen, ale vy jste nemohli přijít).

Náhrady lekcí, které jste nemohli absolvovat z důvodu uzavření ateliéru, (např. kvůli vládním opatřením apod.), můžete vyčerpat ať už finančně, formou dárkových certifikátů nebo účastí na náhradních termínech lekcí. Bližší informace najdete vždy v aktuálních zprávách tohoto webu.

Pokud se na kurz nemůžete dostavit vy, a to z jakéhokoliv důvodu, tedy pokud důvod vaší neúčasti na kurzu není zaviněn uzavřením Viridianu, je potřeba se co nejrychleji odhlásit předem písemně na E-mail info@viridian.cz!  Pokud se odhlásíte 7 a více dnů předem, můžete se domluvit na individuální náhradě kurzu s jinou skupinou, nejpozději však do 1 měsíce od doby, kdy jste se z lekce odhlásili.  Tato doba se prodlužuje v případě, že bude Ateliér Viridian nuceně opět uzavřen, v tom případě se lhůta pro vyčerpání náhradní lekce prodlužuje o dobu nuceného uzavření ateliéru.

Na lekci můžete také místo sebe poslat náhradníka, stačí to oznámit telefonicky na číslo 608315777, třeba i těsně před započetím lekce. Za výměnu za náhradníka nemusíte platit žádné storno a ještě tím uděláte někomu blízkému radost. Doporučujeme se poohlédnout po náhradnících v předstihu, aby byli připraveni se na lekci dostavit, když se vám to zrovna nehodí.

Pokud váš E-mail s odhlášením z lekce přijde 14 a více dnů před započetím lekce, ze které se odhlašujete, můžete si lekci vyměnit za dárkový poukaz na lekci.

Nahradit lekce si můžete v podstatě v kterémkoliv kurzu, pokud je na něm volné místo, pokud jste se z těchto lekcí včas odhlásili písemně na e-mailu info@viridian.cz! Jiné formy odhlášení, ať už telefonické nebo formou SMS, nebudou brány v potaz.

Pro náhradu je nutné, abyste si den před termínem, kdy si chcete kurz nahradit, telefonicky ověřili, zda je v kurzu volné místo. Pokud vám potvrdíme, že v kurzu místo volné je, můžete se na náhradní lekci dostavit. Ateliér Viridian maximálně vychází vstříc vašim potřebám, proto se i vy snažte umožnit náhradu na lekcích jiným posluchačům – odhlašujte se z lekcí hned, jak zjistíte, že se nemůžete dostavit, vaše místo v ateliéru může využít k náhradě někdo jiný!

Pomůcky pro tvorbu

KTERÉ POMŮCKY MŮŽETE V ATELIÉRU POUŽÍVAT KE SVÉ TVORBĚ:

V ateliéru Viridian máte neustále k dispozici širokou škálu výtvarných pomůcek nejvyšší umělecké kvality. Abychom nemuseli navyšovat cenu kurzu pro ty, kdo neholdují malbě akrylovými barvami, zavedli jsme ve Viridianu revoluční systém používání akrylových barev – pordobnosti naleznete níže.

Nadstandardní  malířské materiály

 • pastelky Polychromos v nejvyšší umělecké kvalitě
 • pastelky Prismacolor
 • akvarelové pastelky Conté, Mondeluz a jiné
 • olejové pastely Van Gogh, Pentel a jiné
 • suché pastely v tužce Derwent
 • extra soft pastely Koh-i-Noor
 • akvarelová progressa Aqua Monolith Cretacolor
 • Wax akvarely
 • akvarelové barvy umělecké (např. Umton, Van Gogh atd.)
 • špičkové grafické nástroje pro linoryt, suchou jehlu apod.
 • štětce sobolí, kuní, Golden sable, Marabu, Vincent, Tintoretto a jiné
 • akrylové barvy nejvyšší umělecké kvality  – jsou zdarma k dispozici, pokud jsou na programu lekce, můžete však s nimi pracovat kdykoliv máte chuť bez omezení, protože si je můžete u nás výhodně koupit na váhu!
  Máte možnost zaplatit si jen přesně takové množství akrylových barev, jaké spotřebujete, a to ještě dokonce za nižší cenu, než za jakou byste je koupili v obchodě!  Ve Viridianu si můžete zakoupit mistrovské akrylové barvy Maimeri na váhu, a to za 0,7 Kč za 1 gram! V praxi to probíhá tak, že zde máte k dispozici zásobníčky různých velikostí, do kterých si navážíte potřebné množství barvy a jen toto množství zaplatíte. Můžete tak získat jakékoliv odstíny včetně metalických barev, aniž byste kupovali celé tuby. Nejdůležitější ale je, že vás v Ateliéru VIRIDIAN nikdo neomezuje v tom, jak velký obraz můžete malovat. Jen se s ním musíte vejít do dveří 🙂. Můžete si nosit i akrylové barvy vlastní.

V ateliéru  máte k dispozici samozřejmě i běžné výtvarné potřeby včetně papírů nejrůznějších gramáží a velikostí:

 • pastelky Omnikolor, Koh-i-noor a jiné
 • temperové barvy
 • anilínové barvy
 • vodové barvy Winsor a Newton, Koh-i–Noor a jiné
 • tuhé kvašové barvy
 • barevné tuše
 • barevné inkousty
 • suché pastely
 • hard pastely
 • voskové pastely
 • olejové pastely Pentel a jiné
 • křídy
 • klovatina
 • latex a latexové barvy
 • akrylové barvy
 • Primalex, Prolux, akrylátové barvy, tónovací barvy a jiné
 • Herkules
 • disperzní lepidla
 • zprůhledňovače a retardéry do akrylových barev
 • papíry náčrtkové do velikosti A1
 • výkresy barevné do velikosti A 3
 • balící papír o vysoké gramáži až do velikosti 2x1m
 • výkresy až do velikosti A1
 • sololity
 • rudky, uhly, tužky, strouhátka
 • benzín,
 • guma plastická
 • mýdla na mytí štětců, Solvina, smirek a jiné potřeby

Některé materiály, které jsou obtížně sehnatelné, nebo je už není možno koupit, jsou v ateliéru k dispozici jen tehdy, když jsou na programu lekcí.

Ostatní materiály, které nenaleznete v nabídce a chcete je na lekcích používat, si prosím přineste vlastní.

Štětce si, prosím, noste vlastní! Pokud si je ale zapomenete, půjčíme vám je, a to i štětce sobolí!