Kurzy kreslení pro pokročilé

KRESBA A MALBA PRO POKROČILÉ

Prosím, pozor! Detailní popis lekcí i s přesnými termíny najdete, když srolujete až dolů na podtržené názvy lekcí. Když názvy lekcí rozkliknete, zobrazí se vám detailní obsah každé lekce i s termíny. Můžete se tak přihlásit i na jednotlivé lekce, které vás zajímají.

Cíl kurzu:

Absolventi kurzu „Kresba a malba pro začátečníky“ a pokročilí kreslíři zde mohou dále rozvíjet nabyté dovednosti. Mají možnost používat libovolné techniky, nebo pracovat technikou navrženou v programu . Kurz je veden tak, aby se posluchači postupně „rozkreslili“, od jednodušších zátiší až k portrétu a figuře. Kurz je velmi vhodný jako systematická příprava na talentové zkoušky.

Délka kurzu: 

Můžete se přihlásit na celý kurz nebo na jednotlivé lekce. Celý kurz obsahuje 40 lekcí a je za výhodnou cenu.

Pomůcky pro účastníky:

V ceně kurzu jsou pomůcky potřebné k osvojení probíraných technik. Seznam pomůcek najdete zde.

Důležité upozornění pro vás:

Rozhodnutí, zda se přihlásit do kurzu pro začátečníky nebo pro pokročilé, je na Vás. Máte možnost přestoupit z kurzu pro začátečníky do kurzu pro pokročilé a naopak.

Obsah kurzu:

V kurzech kresby a malby pro pokročilé budeme rozvíjet znalosti nabyté v Kurzu kresby a malby pro začátečníky. Pokud jste Kurz kresby a malby pro začátečníky v Ateliéru  neabsolvovali, doporučujeme vám projít si obsah lekcí a zvážit, který z kurzů je pro vás vhodnější. Kromě opakování a prohlubování vašich kreslířských a malířských dovedností se budeme také více zaměřovat na tvorbu nerůznějších malířů, nejen těch známých, ale i těch neprávem opomíjených. Každý z malířů nás může něčím posunout v naší vlastní tvorbě, i když nám třeba jeho styl tak úplně „nesedí“. Právě v různorodosti uměleckých stylů a výtvorů je veškerá krása umění. Proto se  vás v kurzech Ateliéru Viridian vždy snažíme vést k vašemu vlastnímu, individuálnímu vyjádření. Pomůžeme vám zvládnout techniku, ale zároveň ve vás maximálně budeme podporovat váš neopakovatelný malířský či kreslířský přednes.

Tento kurz je koncipován tak, abyste se v průběhu celého školního roku zdokonalovali nejen ve výtvarných technikách, ale také prohlubovali své vědomosti o výtvarném umění a rozvíjeli tak svůj vlastní tvůrčí potenciál. Protože máte možnost vidět obsah lekcí dopředu, můžete se rozhodnout, zda se do opakování a procvičování zapojíte, nebo budete pracovat na svém obraze a výklad budete pouze poslouchat jako kulisu.  V tom případě si na začátku lekce řeknete o výtvarné potřeby, které si budete chtít pro svou práci zapůjčit. Na lekci ještě budete mít vždy připravena i další volitelná témata, jako například nejrůznější zátiší, přírodniny i materiál ke studiu. Pro co nejpestřejší skladbu, aby si každý našel „to své“, jsou lekce prostřídány tak, aby se např. rozvíjení znalostí o kresbě lidského těla střídalo s prohlubováním vědomostí o perspektivě atd.

Náplň lekcí se v každém roce Kurzu kresby a malby pro pokročilé obměňuje, je tedy vždy nová i pro ty z vás, kdo se hlásíte do tohoto kurzu opakovaně.

Obsah lekcí:

Pro více informací o lekci klikněte na konkrétní lekci.

PRVNÍ SEMESTR: od 9. 9. 2019 do 6. 2. 2020

První dekáda: od  9. 9. 2019 do 14. 11. 2019

Přihlásit se na kurz

1 Kurz kresby pro pokročilé

2 Kurz perspektivy pro pokročilé

3 Kurz komponování obrazu pro pokročilé

4 Kurz kresby povrchu a struktury pro pokročilé

5 Kurz malování širokými štětci

6 Kresba lebky pro pokročilé

7 Kresba portrétu – kurz pro pokročilé

8 Kresba figury pro pokročilé

9 Olejová malba v kombinované technice 1. ČÁST

10 Olejová malba v kombinované technice 2. ČÁST

Druhá dekáda: od 18. 11.2019 do 6. 2. 2019

11 Kurz kresby a malby skleněných předmětů

12 Kurz malování vody a jejích podob

13 Kurz kresby rukou pro pokročilé

14 Kurz malování krajiny pro pokročilé

15 Kurz malování kvašovými barvami

16 Kurz malby portrétu pro pokročilé

17 Jak kreslit a malovat stromy

18 Kurz kresby nohou a chodidel

19 Kurz malování – odstíny pleti a jak je namíchat

20 Kresba postavy podle živého modelu

DRUHÝ SEMESTR: od 10. 2. 2020 do 25. 6. 2020

Třetí dekáda: od 10. 2. 2020 do 16. 4. 2020

21 Kurz malby ve stylu pop-art

22 Jak kreslit a malovat květiny

23 Kurz malby špachtlí

24 Malujeme naivní obrazy

25 Oči, ústa, nos – kresba a malba pro pokročilé

26 Perspektiva stínů – kurz pro pokročilé

27 Kurz kresby přírodním uhlem a pastelem

28 Jak kreslit komiks

29 Lavírovaná tuš a perokresba – kurz pro pokročilé

30 Malování v netradičních kombinacích

Čtvrtá dekáda:  20. 4. 2020 – 25. 6. 2020

31 Kresba z fotky

32 Kreslení pohádky

33 Kurz malování sněhu, ledu a deště pro pokročilé

34 Kurz vyškrabávané kresby

35 Perspektiva a její magie – kurz pro pokročilé

36 Kurz kresby aktu

37 Černobílé malování pro pokročilé

38 Kurz malby akrylem - zátiší I

39 Kurz malby akrylem - zátiší II

40 Kurz krajinomalby pro pokročilé

Na naší fb stránce Viridian  a na instagramu  (atelier_viridian) naleznete  aktuální fotografie z kurzů!

Přihlásit se na kurz