Kurzy kreslení pro pokročilé

KRESBA A MALBA PRO POKROČILÉ

Prosím, pozor! Detailní popis lekcí i s přesnými termíny najdete, když srolujete až dolů na podtržené názvy lekcí. Když názvy lekcí rozkliknete, zobrazí se vám detailní obsah každé lekce i s termíny. Můžete se tak přihlásit i na jednotlivé lekce, které vás zajímají.

Cíl kurzu:

Absolventi kurzu „Kresba a malba pro začátečníky“ a pokročilí kreslíři zde mohou dále rozvíjet nabyté dovednosti. Mají možnost používat libovolné techniky, nebo pracovat technikou navrženou v programu . Kurz je veden tak, aby se posluchači postupně „rozkreslili“, od jednodušších zátiší až k portrétu a figuře. Kurz je velmi vhodný jako systematická příprava na talentové zkoušky.

Délka kurzu: 

Můžete se přihlásit na celý kurz nebo na jednotlivé lekce. Celý kurz obsahuje 40 lekcí a je za výhodnou cenu.

Pomůcky pro účastníky:

V ceně kurzu jsou pomůcky potřebné k osvojení probíraných technik. Seznam pomůcek najdete zde.

Důležité upozornění pro vás:

Rozhodnutí, zda se přihlásit do kurzu pro začátečníky nebo pro pokročilé, je na Vás. Máte možnost přestoupit z kurzu pro začátečníky do kurzu pro pokročilé a naopak.

Obsah kurzu:

V kurzech kresby a malby pro pokročilé budeme rozvíjet znalosti nabyté v Kurzu kresby a malby pro začátečníky. Pokud jste Kurz kresby a malby pro začátečníky v Ateliéru  neabsolvovali, doporučujeme vám projít si obsah lekcí a zvážit, který z kurzů je pro vás vhodnější. Kromě opakování a prohlubování vašich kreslířských a malířských dovedností se budeme také více zaměřovat na tvorbu nerůznějších malířů, nejen těch známých, ale i těch neprávem opomíjených. Každý z malířů nás může něčím posunout v naší vlastní tvorbě, i když nám třeba jeho styl tak úplně „nesedí“. Právě v různorodosti uměleckých stylů a výtvorů je veškerá krása umění. Proto se  vás v kurzech Ateliéru Viridian vždy snažíme vést k vašemu vlastnímu, individuálnímu vyjádření. Pomůžeme vám zvládnout techniku, ale zároveň ve vás maximálně budeme podporovat váš neopakovatelný malířský či kreslířský přednes.

Tento kurz je koncipován tak, abyste se v průběhu celého školního roku zdokonalovali nejen ve výtvarných technikách, ale také prohlubovali své vědomosti o výtvarném umění a rozvíjeli tak svůj vlastní tvůrčí potenciál. Protože máte možnost vidět obsah lekcí dopředu, můžete se rozhodnout, zda se do opakování a procvičování zapojíte, nebo budete pracovat na svém obraze a výklad budete pouze poslouchat jako kulisu.  V tom případě si na začátku lekce řeknete o výtvarné potřeby, které si budete chtít pro svou práci zapůjčit. Na lekci ještě budete mít vždy připravena i další volitelná témata, jako například nejrůznější zátiší, přírodniny i materiál ke studiu. Pro co nejpestřejší skladbu, aby si každý našel „to své“, jsou lekce prostřídány tak, aby se např. rozvíjení znalostí o kresbě lidského těla střídalo s prohlubováním vědomostí o perspektivě atd.

Náplň lekcí se v každém roce Kurzu kresby a malby pro pokročilé obměňuje, je tedy vždy nová i pro ty z vás, kdo se hlásíte do tohoto kurzu opakovaně.

Obsah lekcí:

Pro více informací o lekci klikněte na konkrétní lekci.

PRVNÍ SEMESTR: od 9. 9. 2019 do 6. 2. 2020

První dekáda: od  9. 9. 2019 do 14. 11. 2019

Přihlásit se na kurz

1 Kurz kresby pro pokročilé

2 Kurz perspektivy pro pokročilé

3 Kurz komponování obrazu pro pokročilé

4 Kurz kresby povrchu a struktury pro pokročilé

5 Kurz malování širokými štětci

6 Kresba lebky pro pokročilé

7 Kresba portrétu – kurz pro pokročilé

8 Kresba figury pro pokročilé

9 Olejová malba v kombinované technice 1. ČÁST

10 Olejová malba v kombinované technice 2. ČÁST

Druhá dekáda: od 18. 11.2019 do 6. 2. 2019

11 Jak namalovat obraz akrylem, aby vypadal jako olejomalba 1. část

12 Jak namalovat obraz akrylem, aby vypadal jako olejomalba 2. část

13 Jak namalovat obraz akrylem, aby vypadal jako olejomalba 3. část

14 Kurz malování kvašovými barvami - 1. část

15 Kurz malování kvašovými barvami 2. část

16 Kurz malby portrétu pro pokročilé

17 Jak kreslit a malovat stromy

18 Kurz kresby nohou a chodidel

19 Kurz malování – odstíny pleti a jak je namíchat

20 Kresba postavy podle živého modelu

DRUHÝ SEMESTR: od 10. 2. 2020 do 25. 6. 2020

Třetí dekáda: od 10. 2. 2020 do 16. 4. 2020

21 Kurz malby ve stylu pop-art

22 Jak kreslit a malovat květiny

23 Kurz malby špachtlí

24 Malujeme naivní obrazy

25 Oči, ústa, nos – kresba a malba pro pokročilé

26 Perspektiva stínů – kurz pro pokročilé

27 Kurz kresby přírodním uhlem a pastelem

28 Jak kreslit komiks

29 Lavírovaná tuš a perokresba – kurz pro pokročilé

30 Malování v netradičních kombinacích

Čtvrtá dekáda:  20. 4. 2020 – 25. 6. 2020

31 Kresba z fotky

32 Kreslení pohádky

33 Kurz malování sněhu, ledu a deště akvarelem

34 Kurz vyškrabávané kresby

35 Perspektiva a její magie – kurz pro pokročilé

36 Kurz kresby aktu

37 Černobílé malování pro pokročilé

38 Kurz malby akrylem - zátiší I

39 Kurz malby akrylem - zátiší II

40 Kurz krajinomalby pro pokročilé

Na naší fb stránce Viridian  a na instagramu  (atelier_viridian) naleznete  aktuální fotografie z kurzů!

Přihlásit se na kurz