Kurzy kresby tužkou, uhlem, rudkou

Ve Viridianu se naučíte kreslit nejen zátiší, ale i portrét či figuru. Také budete vědět, jak kreslit interiér místnosti či městské scenérie.

Napište nám na info@viridian.cznajdeme společně program právě pro vás, díky kterému můžete rozvíjet své kreslířské dovednosti. Můžete se také přihlásit na workshopy, jednotlivé lekce nebo přicházet do ateliéru pravidelně i nepravidelně, vždy se pro vás budeme snažit najít témata, která vás budou posouvat ve vaší tvorbě dál.

Do ateliéru můžete přicházet na klasické lekce (trvající 150 minut), nebo na ateliérové hodiny, buď pravidelně  každý týden nebo nepravidelně – Viridian je otevřen od září do června v Ostravě i v Hlučíně, přesné časy, kdy máme otevřeno, naleznete v rozvrhu hodin.

Informace o všech cenách, slevách atd.:  CENY LEKCÍ A SLEVY.

Kresba tužkou patří k základům veškeré tvorby. Nejen začínající umělci, ale i ti, kdo rádi malují,  by se měli ke kresbě tužkou často vracet. Je to proto, že tužka nás donutí přemýšlet nad každou linkou, stínem i barvou. Umožňuje nám precizní, hyperrealistickou kresbu i energickou skicu.

Stejně tak uhel, který už je na pomezí mezi kresbou a malbou, je skvělým výtvarným prostředkem, hlavně pro práci na větších formátech. Přírodní uhel se snadno rozmazává a umožňuje tak rychlou a měkkou modelaci, například při figurální kresbě.

Rudka se vyskytuje v několika zemitých odstínech, které je možné navzájem kombinovat a dosáhnout tak výrazné prostorovosti kresby.

Ve Viridianu se dozvíte vše potřebné k tomu, abyste zvládli jak kresbu tužkou, tak i kresbu a malbu uhlem nebo rudkou. Můžete si vyzkoušet, které  z těchto materiálů vám nejlépe vyhovují.

Co se ve Viridianu naučíte:

Naučíte se správně poměřovat, přenášet směry, proporce, pomáhat si v kresbě nejrůznějšími praktickými vychytávkami. Dozvíte se, jak správně stínovat, jak zachytit nejrůznější povrchy, jak vyjádřit hloubku prostoru nejen v zátiší, ale i v krajině.

Naučíte se, jak správně umístit kreslený objekt ve formátu a také jak velký ho nakreslit či namalovat, aby výsledný obraz působil harmonicky.

Budete se věnovat perspektivě, abyste si ji řádně osvojili a mohli ji používat v kresbě kteréhokoliv prostorového objektu včetně lidské tváře či těla.

 

Témata pro kresbu tužkou, uhlem nebo rudkou jsou téměř neomezená, níže uvádíme několik lekcí z kurzu pro začátečníky jen jako ukázku, čemu se můžete v ateliéru věnovat:

V případě volby "Jiný kurz nebo lekce" napište název kurzu nebo lekce.
Zadejte počet lekcí, který chcete objednat. Informace o cenách a množstevních slevách naleznete v ceníku.
* V případě volby "jiný kurz" či "jednotlivé lekce", napište prosím konkrétní termín (datum, čas) lekce, kterou chcete navštívit.

Nabídka jednotlivých lekcí pro začátečníky, na které se můžete přihlásit do probíhajících dlouhodobých kurzů. Zeleně jsou označeny lekce, které můžete absolvovat kdykoliv, když je v ateliéru volné místo.

Také si je si můžete vybrat například jako soukromé lekce, informace o cenách soukromých lekcí naleznete v Ceníku :

1 Kresba tužkou pro začátečníky - část I.

Na této lekci se dozvíte, jak vůbec začít a jaké postupy kreslení zvolit, aby se vám vaše kresba dařila.  Na lekci se dozvíte, jak zdokonalit svou vizuální paměť a schopnost pozorovat, budeme trénovat naše malířské vidění, aby nám malování a kreslení šlo lépe od ruky. Jednoduché kresby tužkou postupně doplníme novými poznatky o tom, jaké kreslící materiály můžete použít. Dozvíte se, jaký je rozdíl  mezi kresbou a malbou, ukážeme si principy, které vám pomohou zvládnout kresbu jakéhokoliv prostorového objektu. Dozvíte se, co znamená kreslení pravou mozkovou hemisférou.  Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

2 Kresba pro začátečníky - část II.

Postup při přenášení proporcí, směrů a linií. Obrys, objem, detail – jak je zachytit co nejvěrněji.  Liniová a obrysová kresba. Jak poměřovat, aby to opravdu k něčemu bylo? Násobné a poměrné poměřování. Jak přenést směr. Vizování a blokování. Jak upřesnit obrys a proporce kresleného objektu. Jak nám pomůže osa předmětu, vertikální a horizontální roviny? Jak si pomoci, aby vše bylo na správném místě a ve správné velikosti? Jak správně odměřit prostor mezi jednotlivými předměty v zátiší?  Na co si musíte dávat pozor při přenášení trojrozměrných předmětů na plochu – na všechny tyto otázky dostanete na této lekci odpovědi. Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

3 Kresba uhlem u malířského stojanu pro začátečníky

Dozvíte se mimo jiné, jak si nejlépe nastavit výšku papíru či plátna na stojanu, jak jednoduše přenášet směry a proporce, jak si zvolit nejvýhodnější pozorovací stanoviště jak si pomoci využitím linií a rovin v praxi. Naučíte se, jak vnímat prostor jako malíři a jak prostor převést na plochu papíru či plátna. Na tomto kurzu si zkusíme kresbu jednoduchého zátiší u stojanu přírodním uhlem. Zjistíte, že kreslení u stojanu je mnohem pohodlnější, než u stolu, jen musíte vědět, jak se k němu nejlépe postavit. Vše potřebné se na této lekci dozvíte, poradíme vám i s výběrem stojanu pro doma.  Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

4 Kurz stínování pro začátečníky

Světlo a stín v malířské praxi. V tomto kurzu probereme nejdůležitější informace o tom, jak zvládnout stínování předmětů i živých objektů kresby či malby. Naučíme se, jak psát stínové písmo, jak nejlépe nasvítit model a jaký má dopad světla v obraze vliv na celkový dojem z obrazu. Dozvíte se, co jsou to valéry, jak se liší podoba stínů v závislosti na zdroji světla. Jak si pomoci při výběru nasvícení a čeho se rozhodně vyvarovat. Zkusíme si společně renesanční stínování a jiné základní typy šrafur, technickou šrafuru a frotáž. Zjistíme, jak směry šrafur pomohou vyjádřit objem předmětu a jiné užitečné informace.  Tradiční a netradiční nasvícení a jeho vliv na celkový dojem z obrazu. Společně krok za krokem budeme kreslit a stínovat jednoduchý předmět. Tentokrát budeme kreslit tužkou. Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

5 Technika kresby struktury a povrchu pro začátečníky

Na této lekci se dozvíte, jak kreslit dřevo, sklo, kůži, vlasy, srst, kov atd. a jak je od sebe odlišit. Máte pocit, že není ve vašich silách nakreslit například srst? Po tomto kurzu už to budete umět.  Zkusíme si společně zachytit povrch i objem různých předmětů a u každého zvlášť si probereme, jak co nejvěrněji zachytit detail povrchu pomocí tuše, tužky, rudky atd. Ukážeme si, jak vypadá vrcholné spojení umělecké a technické šrafury v podání jednoho z mágů realistické kresby. Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

6 Kurz perspektiva v kreslení pro začátečníky - 1. část

Objevem perspektivy před více než pěti sty lety se malířům na celém světě otevřely zcela nové možnosti tvorby. I pro nás jsou zákony perspektivy skvělým pomocníkem při vyjádření trojrozměrných předmětů v zátiší, v interiéru i v plenéru. Vysvětlíme si, jak nakreslit domy, interiéry, figury, zvířata, stroje, uličky atd. v jednoúběžníkové  a v dvojúběžníkové perspektivě. Začneme společně kresbou skleněné krychle, na které si ukážeme sbíhání rovnoběžek, perspektivní zkratky i zmenšování proporcí směrem do dálky.

Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

7 Kurz perspektiva v kreslení pro začátečníky - 2. část

Na této lekci navážeme na znalosti nabyté v předchozí lekci a rozšíříme své vědomosti o další typy perspektivního zobrazování. Naučíme se, jak nakreslit předměty z nadhledu či podhledu, jak nakreslit nakloněné roviny (například otevřené víko krabice, ubíhající štíty domů atd.). Nezapomeneme ani na perspektivu kružnice a válce, která nám pomůže například při kresbě květin ve váze atd. Ptačí a žabí perspektiva nám pomůže nejen při malbě krajiny, ale můžeme ji aplikovat i např. na kresbu zátiší či figury. Dozvíme se také, jak můžeme pomocí perspektivy dramaticky ztvárnit obyčejné motivy a jak přenést atmosféru na diváka.   Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

8 Kurz perspektiva v kreslení pro začátečníky – 3. část

Kresba skleněných krychlí a kvádrů v jednostředé  a dvoustředé perspektivě. Budeme kreslit tužkou nebo uhlem u stojanů, případně u stolů, abychom si vyzkoušeli, jak fungují pravidla perspektivního zobrazování, která jsme si osvojili v předchozích dvou lekcích. Naučíme se uplatnit zákony perspektivy v praxi. Neustále budete moci konzultovat jakékoliv vaše dotazy či pochybnosti, které se v procesu kresby mohou vyskytnout. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

12 Kurz kresby lebky pro začátečníky

Obsah lekce: Kostní podklad obličeje a jeho vliv na vzhled člověka. Kresba lebky uhlem, rudkou nebo tužkou.

Kdo se chce naučit kreslit portrét, musí znát anatomii lidské lebky, která nese veliký podíl na vzhledu člověka. Na této lekci se dozvíte, na které části lebky se zaměřit, aby se vám lépe portrétovalo vaše blízké. Společně si zkusíme lebku nakreslit z různých úhlů. Prozradíme vám finty, které vám portrétování usnadní.   Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

Zde se můžete podívat na fotky z lekce

13 Kurz kresby očí, úst a nosu pro začátečníky

Dozvíte se, jak realisticky nakreslit nebo namalovat oči, ústa nos. Jak si pomoci s odhadem proporcí, jak zachytit výraz člověka. Zjistíte, že podoba portrétovaného visí na detailech. Když si na tyto detaily nedáte pozor, nepodaří se vám portrétovaného věrohodně zachytit. Naučíme vás, jak si těchto detailů všímat a jak je převést z prostorového modelu na plochý papír. Pokud vás až doposud “strašila” kresba nosu, úst či oka, po této lekci se už na ni budete těšit.  Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

14 Kurz kresby sádrové busty pro začátečníky

Kresba sádrové busty uhlem je přípravou a průpravou pro kresbu živého modelu. Na této lekci si zkusíme kresbu sádrové hlavy v životní velikosti. Budeme ji kreslit z profilu, poloprofilu i z ánfasu (zepředu), abyste si dobře vštípili proporční vztahy jednotlivých partií obličeje a hlavy jako celku. Model se vám nepohne, což je výhoda, budete se moci plně soustředit na všechny důležité detaily, které vám pomohou zachytit výraz portrétovaného. Zopakujeme si znalosti nabyté v předchozích lekcích a vyzkoušíme všechny poučky a rady v praxi.  Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

15 Kreslení portrétu pro začátečníky

Kresba portrétu podle živého modelu bude hlavní náplní této lekce. Kreslit živého člověka je zcela jiné, než kresba neživých předmětů. Živý model vás ovlivňuje, aniž si to uvědomujete. Na tomto kurzu si vyzkoušíte všechny nabyté vědomosti z předchozích kurzů v praxi. Budeme vám stále nablízku, naučíme vás vypozorovat  i to, jakou má model náladu a jak ji můžete zachytit. A nebojte, naši modelové jsou velmi shovívaví .  Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek, pózování modelu a papíry v ceně kurzu!

 

18 Kresba lidské kostry pro začátečníky

Kresba kostry podle 3D modelu – nezbytný základ pro kresbu či malbu lidského těla.  Dozvíte se, co je to kánon, vertikální, dorzální, laterální a horizontální roviny a jak vám jejich znalost pomůže nakreslit kostru v perspektivě. Naučíte se, jak si zkontrolovat proporce a směry končetin a jiné důležité rady, které vám pomohou při  kresbě lidského těla.  Uvědomíte si důležité vztahy mezi kosterní stavbou a modelací trupu a končetin. Už se na vás těší naše plastová modelka Fifi v životní velikosti. Nakreslíme si ji krok za krokem uhlem, aby vás to nesvádělo k vykreslování detailů. Ty totiž na této lekci nebudou tak podstatné. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

19 Kresba ruky pro začátečníky

Anatomie ruky – jak nakreslit ruku, aby nevypadala jako ploutev či pařát, jak si uvědomit správně proporční vztahy mezi jednotlivými částmi lidské ruky, jak ruku zjednodušit a nakreslit věrohodně v prostoru, jak zvládnout zkratky prstů při různých natočeních ruky a spoustu dalších užitečných rad získáte na této úzce specializované lekci. Samozřejmě si opět vše společně krok za krokem odkreslíme.

Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

20 Kresba svalovce pro začátečníky

Svalovec v kontrapostu – kresba podle sádrového modelu. Zkusíme se pomocí horizontálních a vertikálních rovin zorientovat ve stavbě lidského těla v kontrapozici. Vysvětlíme si, jak si při kresbě pomoci. Naučíme se, jak si pomoci, aby nám figura „nepadala“ a aby na podložce opravdu stála. Kresba lidského těla je jedním z největších „trenažérů“ pro kresbu trojrozměrných modelů. Říká se, že kdo umí nakreslit lidské tělo, umí nakreslit vše. I proto je kresba figury již tradičně součástí talentových zkoušek na vysoké školy uměleckého směru. Můžete kreslit či malovat uhlem, rudkou, pastelem, vodovými barvami, temperou nebo kombinací těchto technik. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

21 Kresba postavy pro začátečníky

Kresba lidské postavy je jednou z největších výzev pro malíře. Zkusíme si společně nakreslit živého člověka. Vysvětlíme si, jak a čím si při kresbě či malbě pomoci, aby postava měla správné proporce a „nepadala“. Zkusíme si i krátké pohybovky. Kresba lidského těla je jedním z největších „trenažérů“ pro kresbu trojrozměrných modelů. Říká se, že kdo umí nakreslit lidské tělo, umí nakreslit vše. I proto je kresba figury již tradičně součástí talentových zkoušek na vysoké školy uměleckého směru. Můžete kreslit či malovat uhlem, rudkou, pastelem, vodovými barvami, temperou nebo kombinací těchto technik.  Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

35 Kresba drapérie uhlem pro začátečníky

Drapérie budí mezi malíři respekt. Zvláště začátečníci mívají panickou hrůzu z kresby zmačkaného oděvu či ubrusu. Když však víte, jak si pomoci, aby se vám kresba nebo malba drapérie zdařila, bude to pro vás hračka. Ukážeme si, jak drapérii namalovat prostorově a jak z ní udělat samostatný motiv pro obraz. Výborně si procvičíme stínování, perspektivu a přenášení proporcí a směrů. Z vašeho výsledného obrázku budete mít radost. Zájemci dostanou dobrovolný domácí úkol, který mohou konzultovat na další lekci. Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek a papíry v ceně kurzu!

 

40 Kurz skicování krajiny pro začátečníky

Krajinomalba je nádherná disciplína, pro začátečníka však může být docela těžké rozkoukat se v terénu a vybrat si vhodný motiv. Ne této lekci se dozvíte, co potřebujete k malování v krajině, stejně jako nejrůznější finty krajinářů. Poradíme vám, které vybavení je pro vás nejvhodnější. Dozvíte se, na co nikdy nesmíte zapomenout, chystáte-li se malovat v krajině. Pokud bude hezky, půjdeme malovat do plenéru, třeba k překrásnému Poštovnímu rybníku. Hlučín je nádherné  městečko a motivů pro malíře je v něm nekonečně.

Na této lekci  si také zopakujeme lineární, barevnou a vzdušnou perspektivu a také hlavní zásady komponování krajiny. Se znalostmi, získanými na této lekci, si jistě užijete krásné malovací léto!

Na tuto lekci si prosím, vezměte své vlastní kreslířské a malířské vybavení  a skicák. Stoličku a skládací plenérový stojan vám můžeme zapůjčit. Nezapomeňte repelent, pokrývku hlavy a pevnou obuv. Určitě si vezměte oblečení, ve kterém se ani nespálíte na slunci, ani neprochladnete. Svačinku a pití si nezapomeňte také, venku při malování chutná dvojnásobně!

Tomuto tématu se věnujeme na našich plenérech , jejichž termíny vypisujeme od jara do podzimu – rozvrh hodin naleznete na https://www.viridian.cz/rozvrh-hodin/

V případě volby "Jiný kurz nebo lekce" napište název kurzu nebo lekce.
Zadejte počet lekcí, který chcete objednat. Informace o cenách a množstevních slevách naleznete v ceníku.
* V případě volby "jiný kurz" či "jednotlivé lekce", napište prosím konkrétní termín (datum, čas) lekce, kterou chcete navštívit.