KURZ PERSPEKTIVY A ZOBRAZOVÁNÍ PROSTORU


Abyste si perspektivu dobře osvojili, potřeba začít u nejjednodušších základů perspektivy, v praxi si je procvičit a pak pomalu postupovat dál a dál, až se dopracujete k vlastnímu ztvárnění prostorových objektů – ať už je to zátiší, lidské tělo, místnost či krajina. Perspektivu se můžete učit na dlouhodobém kurzu, například v kurzu kresby a malby pro začátečníky, nebo procvičovat  na našich workshopech, plenérech nebo jednotlivých lekcích. 

Nácvik kresby perspektivy by měl být samozřejmou součástí přípravy na talentové zkoušky na vysoké školy uměleckého směru a na fakulty architektury.

Na naší fb stránce Viridian  a na instanstagramu  (atelier_viridian) naleznete  aktuální fotografie z kurzů!