Strom

VIRIDIAN NA POMOC STROMŮM

MALÍŘI Z ATELIÉRU VIRIDIAN STROMY NEJEN RÁDI MALUJÍ, ALE TAKÉ SÁZEJÍ A ZACHRAŇUJÍ

Láska ke zvířatům, stromům a všemu živému je nám ve Viridianu společná. Není nám lhostejné, co se s přírodou kolem nás děje, a tak se ze všech sil snažíme, abychom jí také pomohli – čtěte níže:

Společně jsme vytvořili putovní výstavu  „ZACHRAŇME STROMY – STROMY ZACHRAŇUJÍ NÁS!“, která bude v tomto roce k vidění v termínu od 1. září do 30. října 2024  v Domově mládeže na ulici Lidická, Ostrava – Vítkovice. 

Od 1. listopadu 2024 si výstavu„ZACHRAŇME STROMY – STROMY ZACHRAŇUJÍ NÁS!“ můžete bezplatně zapůjčit, v případě zájmu nám napište na info@viridian.cz.

Informace o putování výstavy naleznete níže.

 

 

VYSADILI JSME SAD PRO VEŘEJNOST

V roce 2018 se nám podařilo vysadit sad pro veřejnost, a to téměř uprostřed velkého lánu, který trpěl erozí.  Půda byla díky chemickému hnojení tak zdevastovaná, že v ní ani ve velké hloubce nebyla jediná žížala. Jámy pro stromy jsme museli hloubit krumpáčem, protože půda byla tvrdá jako beton. Léta po ní přejíždí těžká zemědělská technika, a ta ničemu živému nedá šanci. Proto jsme museli zasazeným stromům přivážet i speciální nálevy s kořenovými bakteriemi, aby byly schopné se vůbec uchytit. 

Zasadili jsme nejrůznější ovocné stromy a také několik ořechů na pozemku pana Pavla Kuchejdy, který nám svůj pozemek k tomuto účelu poskytl. Po výsadbě v roce 2018 panovala veliká sucha, bylo potřeba sad intenzívně zalévat. Protože však sad leží uprostřed lánu a na svažitém terénu, nebylo snadné zde vodu dopravit. Pomoc nám nabídl pan Vladimír Chlebiš, který spolu s Jiřím Thiemelem jezdili stromy pravidelně zalévat. Jen díky neustálé péči většina stromů přežila. V sadu jsou nejen stromy, ale i květnatá louka, kterou zasel pan David Mikuš.

Informace i s fotografiemi naleznete také na FB.

 

Nejdříve jsme společně zašlapali semínka květnaté louky, které zasel pan David Mikuš.
Vzdálenosti pro výsadbu stromů bylo nutné pečlivě odměřit, nejen podle očekávané velikosti stromů, ale také proto, abychom umožnili průjezd sadem zemědělské technice.
Se sázením nám pomáhaly i děti, a opravdu se snažily ze všech sil.
Malý Honza Hermann pracoval jako velký muž.
Muži vykopali nezámrzný příkop pro stromy z našeho ÚTULKU PRO STROMY A KEŘE. V příkopu stromy vydrží i zimu a mohou se tak ve zdraví dočkat svých nových majitelů.
Šťastné úsměvy po úmorné práci (rok 2018). Stromy se nám do půdy, tvrdé jako beton, podařilo nakonec zasadit. Je to však jen začátek. Čekají nás velké sucha a s nimi problém, jak udržet stromy uprostřed lánu bez přístupu k vodě naživu…
V termínu, kdy jsme naplánovali sázení stromů, jsme měli domluveno, že nám nejmenovaná firma přiveze kůly a pletivo na obalení stromů. Bohužel, na auto s kůly jsme uprostřed lánu čekali marně, a tak jsme museli narychlo sehnat improvizovanou ochranu stromů.
Pletivo s hustými oky chránilo mladé stromy před suchem více, než klasické králičí pletivo.Na snímku zleva Miroslav Machura a Jiří Thiemel.
Jan Herrmann (vpravo) sází a zachraňuje stromy už od dětství, při výsadbě jsme vítali nejen jeho fyzickou pomoc, ale i jeho zkušenosti (na snímku s Šárkou Thiemlovou). 
Další sázení krajových odrůd ovocných stromů proběhlo na podzim roku 2018.
Vladimír Chlebiš sad zachránil před suchem. Obětavě nám pomáhal dopravit vodu v kanystrech až ke stromům
Jiří Thiemel nosí kanystry s vodou ke stromům.
Před zimou je nutné pletivo zkontrolovat, aby se k mladým stromkům nedostala zvěř (na snímku Veronika Thiemlová).
O stromy v sadu odborně pečuje pan Radim Lokoč (starosta Oldřišova), který nám zajistil staré krajové odrůdy ovocných stromů.
Vody bylo potřeba neustále velké množství.

 

Květnatá louka začíná poprvé klíčit…
Květnatá louka přinesla už necelý rok po výsevu spoustu potravy včelám, motýlům a jinému hmyzu. Vysoká tráva poskytuje úkryt nejrůznějším živočichům a chrání půdu před erozí.
První senoseč v roce 2019.

Takto vypadal sad s květnatou loukou dva roky po výsadbě, v roce 2020.
První květy … největší radost pro nás všechny.
Stromy v sadu po čtyřech letech – v roce 2022.
První jablko – rok 2022.
Až na svých toulkách půjdete přes lán a budete si trhat hrušky, jablka, švestky, třešně, ořechy, arónii, vzpomeňte si na partu prima lidí, kteří je tady pro vás a vaše potomky vysadili…

 

Ateliér Viridian opět přišel s dalším revolučním nápadem, tentokrát jak pomoci stromům a keřům – založili jsme

 ÚTULEK PRO STROMY A KEŘE!

Je to místo, kde můžete přinést stromky a keře, které se vám na zahradě nehodí, nebo které najdete na místech, kde by nemohly přežít (třeba v okapech, mezi dlaždicemi atd.). Tyto stromky a keře si zase mohou z útulku vzít zdarma  lidé, kteří pro ně na svém pozemku najdou místo a budou o ně pečovat. Stromky a keře, které nikdo chtít nebude, se pokusíme vysázet na místech, kde to bude možné. Samozřejmě po domluvě s vlastníkem pozemku. Určitě by bylo skvělé zřídit útulků pro stromy a keře co nejvíce, aby ani jeden stromek či keř nemusel zbytečně umřít. Chce to nějaké místo ve stínu, kde mohou stromky počkat na „nové páníčky“ a samozřejmě někoho, kdo je ochoten je aspoň 2x týdně zalít. Spousty nechtěných stromků a keřů totiž zbytečně končí na skládkách a kompostech, a přitom by mohly klidně žít a přispívat lepšímu klimatu.

Zatím se nám podařilo zřídit útulek pro stromy a keře na obou adresách ateliéru, a to:

ATELIÉR VIRIDIAN, HRNČÍŘKÁ 262/20, 748 01 HLUČÍN,

ATELIÉR VIRIDIAN, Velichova 422/5, OSTRAVA – KUNČIČKY.

Pokud k nám budete chtít přinést stromky nebo keře (případně si je odnést), volejte na 608777107  – Elen Thiemlová. Do útulku můžete přinést i materiál na ochranu stromků – kůly (dlouhé cca 2m), zbytky králičího nebo ovčího pletiva a zbytky drátu. Použijeme je při výsadbě.

Úplně skvělé by také bylo, kdyby se chtěl někdo z vás věnovat výměně stromů přímo na sociálních sítích, aby stromy nemusely být zbytečně traumatizovány prolukou mezi vyrytím a výsadbou.

 

Další aktivitou Viridianu pro záchranu stromů je

PUTOVNÍ VÝSTAVA „ZACHRAŇME STROMY, STROMY ZACHRAŇUJÍ NÁS

od 1. ledna do 20. srpna 2024 je tato výstava k zapůjčení, pokud byste měli zájem ji ve svých prostorách vystavit, neváhejte nás kontaktovat. Výstavu zapůjčujeme zdarma.

Historie putování výstavy:

27. února – 30. dubna  2019 Městská knihovna v Ostravě – Michálkovicích. 

1. května – 30. srpna 2019  Dům kultury Hlučín

28. června – 31. srpna 2019  Knihovna města Ostravy – pobočka Přívoz

4. září – 5. listopadu 2019  Městská knihovna Orlová

1. ledna 2020 – 30. března 2020 Městská knihovna Petřvald

1. prosince – 30. prosince 2020  Dům kultury města Ostravy

14. únor – 28. březen 2023  Avion Český Těšín (část výstavy)

28. únor – 24. březen 2023 Géčko (NC Glóbus v Ostravě – Pustkovci)

1. září – 30. říjen 2024 Domov mládeže Lidická, Ostrava – Vítkovice 

Inspirací pro tuto výstavu byla jedna ze zahraničních posluchaček kurzů v našem ateliéru – Korejka Kim , která  nám vyprávěla, jak si v Jižní Koreji vysázeli znovu lesy.

V době 2. světové války, kdy byla Jižní Korea okupována Japonskem, a později za občanské války, zmizely  v Jižní Koreji všechny lesy a z Jižní Koreje se stala poušť.

Světoví experti tvrdili, že je tato situace už nezvratná, že se lesy už nikdy nedají obnovit, protože díky vykácení lesů vyschla rozsáhlá území.
Tehdejší prezident Jižní Koreje Park Chung-hee požádal Spojené národy o zapůjčení financí na obnovu lesů, tato pomoc však byla zamítnuta, protože experti z celého světa tvrdili, že lesy v Jižní Koreji není možné obnovit.
Prezident Park to ale nevzdal a vytvořil desetiletý plán ozelenění Jižní Koreje. Prohlásil 5. duben dnem sázení stromů a zapojil do tohoto procesu veškeré práceschopné obyvatele země. Sám se sázení lesů účastnil, stejně jako vláda a vojsko.
Korejci neúnavně sázeli stromy (a chodili je pravidelně  zalévat – vodu nosili do hor v batozích na zádech), dokud si svou zem znovu nezalesnili – dnes téměř na 80 % území Jižní Koreje rostou překrásné lesy!
Sázet stromy bylo pro Korejce otázkou cti a národní hrdosti.
Díky neúnavné práci korejských obyvatel je dnes Jižní Korea znovu zelená.
Korejci vysadili více než 100 milionů stromů ročně, aniž věděli, zda jejich snaha bude mít úspěch.
Korejci s láskou sázejí stromy i dnes a pečují o ně. Mají vypracovaný velmi důkladný systém ochrany zeleně. Obyvatelé měst se například pravidelně střídají v zavlažování městských stromů.
Lásce ke stromům jsou Korejci vedeni už od dětství, stromy chodí sázet i školáci.
Sázení stromů při narození dítěte je v Koreji tradicí.

 

Inspirující informace o znovuzalesnění Jižní Koreje jsme získali od naší zahraniční posluchačky Kim, která se o ochranu přírody také velmi zajímá.

KIM YOUNGHEE ze starobylého královského rodu je velmi vzdělaná a angažovaná v ochraně přírody. Její vyprávění o znovuzalesnění Koreje nás natolik uchvátilo, že jsme materiály, které nám o této úžasné akci dovezla, připojili k naší putovní výstavě „Zachraňme stromy – stromy zachraňují nás“.
První zastavení putovní výstavy „Zachraňme stromy – stromy zachraňují nás“, bylo v knihovně v Ostravě – Michálkovicích. Na snímku zleva Kim Younghee, Elen Thiemlová a Ivana Timková po instalaci výstavy v michálkovické knihovně v roce 2019.

My v naší zemi naštěstí zdaleka nemáme tak katastrofální situaci, jako měli lidé v Jižní Koreji po válce, kdy se z jejich země stala poušť.

I tak je ale stav stromů a lesů v naši zemi alarmující. Stále ještě můžeme situaci zlepšit, pokud budeme chránit stromy a aktivně sázet nové.

Putovní výstava Ateliéru Viridian má snahu přispět k ochraně stromů a upozornit na jejich význam pro nás všechny.

Je potřeba aktivně chránit staré a vzrostlé stromy, které jsou nejen krásné, ale nenahraditelné. Kromě toho, že významně přispívají k udržení klimatu, jsou domovem hmyzu, ptákům a živočichům.

Staré ovocné stromy jsou nepostradatelným zdrojem potravy pro hmyz, ptáky i další živočichy jak v době kvetení, kdy jsou důležitou pastvou pro včely, tak i později  svými plody.  

  Každý z nás může pro záchranu stromů udělat. Kromě sázení stromů a aktivní ochrany stromů, které nám ještě zbyly, je také možné omezit spotřebu dřeva a papíru, například díky třídění odpadů a recyklaci. 

Zcela jednoduchým a přitom velice účinným způsobem, jak zachránit spoustu stromů, je například i malá nálepka „Nechci letáky“ na vaší poštovní schránce, recyklace staršího nábytku nebo využívat pro čtení knih a časopisů rozsáhlou síť knihoven. 

 

 

VÝSADBA STROMŮ S ATELIÉREM VIRIDIAN

V průběhu roku chodíme  nejen  sázet a zalévat stromy, ale i například opravovat oplocenky a podobně.

Není to akce jen pro malíře, naopak, vítáme všechny, kdo budou chtít pomoci.  Pokud byste nám chtěli pomoci, přihlaste se na mobilu 608777107, řekneme vám nejbližší termíny. Pokud máte děti, můžete je na akce vzít  také. Když dítě zasadí vlastníma rukama strom, bude si stromů a přírody vážit.

Sraz všech ochotných sázečů a pomocníků bývá většinou  v 8.30 na parkovišti před Viridianem (Hrnčířská ulice 20, Hlučín).

Co si můžete vzít sebou na sázení stromů:

Kdo se k nám chcete přidat, nezapomeňte si, prosím, pracovní boty, nejlépe holínky a pokud máte, tak i rýč. Potřebujeme také kůly pro stavbu oplocenek, cca 2 m dlouhé. Kdyby vám doma takové překážely, vezměte je sebou (třeba ze starého plotu atd.). Také se bude hodit králičí pletivo a drát na obalení stromů.

Pokud byste vy sami chtěli přinést zeleň na výsadbu, nahlaste nám to, prosím, aspoň 14 dnů předem, abychom stihli zajistit obalový materiál na stromky.

Prosíme – nahlaste se nám na výsadbu včas, ať víme, s kolika lidmi máme počítat, (musíme připravit sadbu, oplocení, vodu atd.), nejlépe  na E-mail info@viridian.cz,

  • kdo budete moci přijet autem a vzít do něj kanystr nebo petky s vodou na zalití stromků, dejte nám vědět
  • kdo můžete do auta vzít někoho dalšího, dejte vědět také, budeme se umísťovat do aut na parkovišti před Viridianem
  • můžete napéct i buchty a navařit kávu pro sázeče do termosek, vašemu dobrodiní nebudeme klást žádné meze

LEKCE ZDARMA PRO POMOCNÍKY S VÝSADBOU STROMŮ

Každý, kdo přijde s Viridianem sázet stromy, dostane vstupenku na jednu lekci kresby a malby ve Viridianu zdarma. Můžete ji využít pro sebe, nebo někomu darovat, třeba k vánocům. Pro rodiče s dětmi jsou za pomoc s výsadbou stromů připraveny speciální lekce –více informací najdete na stránce Ceny a slevy.