DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Přednášky pro nejširší veřejnost

Tento kurz je určen nejen studentům, kteří se připravují na přijímací zkoušky z dějin umění (na VŠ uměleckého a humanitního směru a na fakultu architektury), ale také pedagogům, průvodcům a všem zájemcům, kteří mají zájem o výtvarné umění a jeho vývoj od pravěku až do dnešní doby.

Ve dvou semestrech se budou posluchači   postupně seznamovat se světovým, evropským i českým výtvarným uměním a architekturou různých období, s hlavními představiteli uměleckých stylů a jejich díly. Přednášky jsou bohatě doplněny diapozitivy a videozáznamy. Součástí programu jsou i společné návštěvy galerií, kde mohou posluchači konzultovat jednotlivá umělecká díla s lektorem. Lektoři Ateliéru Viridian jsou špičkoví kunsthistorici, kteří dovedousvým výkladem skvěle zaujmout. Na lekcích dějin umění Ateliéru Viridian se nebudete nikdy nudit.

Na konci kurzu je možno získat osvědčení o absolvování kurzu (po složení dobrovolné písemné zkoušky).

Obsah kurzu :

Pravěká kultura, Megalitické stavby, Egyptské památky, Antická kultura, Architektura Řecka a Říma, Aztékové, Inkové a jejich kultura a umění, Křesťanská antika, Byzanc, Románská architektura, Gotika – architektura a umění, Renesance, Baroko, Klasicismus a romantismus, Impresionismus a postimpresionismus, Secese a moderna, Kubismus, Meziválečná avantgarda, Období po II. světové válce v Evropě a v USA, Americký pop-art, Moderní evropská klasika (70. – 90. léta), Současné moderní umění a architektura v České republice, Evropě a USA.

Podrobný obsah kurzu a týdenní rozpis přednášek si budete moci prohlédnout u zápisu.

Délka kurzu :

2 semestry = 38 týdnů po dvou vyučovacích hodinách.

Cena kurzu:

120 Kč za lekci, jedna lekce trvá 120 minut.

Při platbě všech 38 lekcí je cena za celý kurz 3900 Kč.

Přihlásit se do kurzu