DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Přednášky pro nejširší veřejnost

Momentálně aktualizujeme nabídku, pokud máte o kurz dějin umění a architektury zájem, kontaktujte nás na adrese info@viridian.cz.

Tento kurz je určen nejen studentům, kteří se připravují na přijímací zkoušky z dějin umění (na VŠ uměleckého a humanitního směru a na fakultu architektury), ale také pedagogům, průvodcům a všem zájemcům, kteří mají zájem o výtvarné umění a jeho vývoj od pravěku až do dnešní doby.

Obsah kurzu :

Pravěká kultura, Megalitické stavby, Egyptské památky, Antická kultura, Architektura Řecka a Říma, Aztékové, Inkové a jejich kultura a umění, Křesťanská antika, Byzanc, Románská architektura, Gotika – architektura a umění, Renesance, Baroko, Klasicismus a romantismus, Impresionismus a postimpresionismus, Secese a moderna, Kubismus, Meziválečná avantgarda, Období po II. světové válce v Evropě a v USA, Americký pop-art, Moderní evropská klasika (70. – 90. léta), Současné moderní umění a architektura v České republice, Evropě a USA.