Kolektivní výstavy malířů z Ateliéru VIRIDIAN

Malíři z Ateliéru Viridian připravili několik kolektivních výstav, které putují z galerie do galerie a přinášejí nejen radost, ale i osvětu.

Dnes již velmi populární putovní výstava  Viridianu „Zachraňme psy“ pomohla rozhýbat celorepublikově veřejné mínění a zmobilizovat média i veřejnost k boji proti množírnám a týrání zvířat vůbec.

Další putovní výstava Viridianu s názvem „Zachraňme stromy – stromy zachraňují nás!“ zase poukazuje na krásu a důležitost stromů pro náš život. Také je spojena s akcemi Viridianu na záchranu stromů (výsadba sadu pro veřejnost, založení Útulku pro stromy ve Viridianu, záchrana nechtěných stromů apod.)

Členové Ateliéru Viridian si totiž uvědomili, že umění nepotřebuje tlumočníka a je srozumitelné všem lidem na světě. A také, že umění má obrovskou moc měnit lidi k lepšímu. Ohlas veřejnosti na putovní výstavy Viridianu je toho důkazem.

Další úspěšná kolektivní výstava Viridianu:

Je to „Velká putovní výstava Ateliéru Viridian“, která je ukázkou tvorby členů Viridianu bez tématického omezení. Jsou to práce členů Viridianu vytvořené nejrůznějšími technikami.

První vernisáž této  kolektivní výstavy proběhla od 2. do 30. listopadu 2018 ve vestibulu Domu kultury města Ostravy. Také tato výstava vzbudila veliký ohlas.

Momentálně jsou dalšími zastaveními této krásné výstavy tato místa:

Od 1. července do 30. srpna 2019  Městská knihovna Ostrava- Michálkovice

Od 16. září do 30. září 2019 Hlučín – Červený kostel

Výstavy Ateliéru Viridian  se těší velké oblibě, proto neustále  domlouváme jejich další přesuny do jiných výstavních prostor.