Kolektivní výstavy malířů z Ateliéru VIRIDIAN

 

Zveme vás na další kolektivní výstavu malířů z Ateliéru Viridian!

 

 

———————————————————————————————————————————————————–

Malíři z Viridianu jsou neustále zaneprázdněni  přípravou obrazů pro nejrůznější výstavy, ať už tématicky zaměřené, nebo všeobecné. V době Covidu je těžké cokoliv, stejně jako takové veliké výstavy organizovat. Pro vaši představu si můžete přečíst, jak takové „svolávání“ tvůrců vypadá, níže pak informace o některých putovních výstavách Viridianu. Budeme moc rádi, když se na některou z našich výstav zajdete podívat a dáte nám vědět, jak se vám líbila.

 

Milí malíři, pracovat na obrázcích pro křížovou cestu, už  mám pro vás všechny další radostnou novinu: oslovil mne pan ředitel Muzea Hlučínska – Mgr. Chrástecký s dotazem, zda bychom mohli připravit výstavu na období od poloviny dubna do poloviny května 2021. Pan ředitel se vyjádřil, že by měli zájem o výstavu, která by byla průřezem naší tvorby, tedy můžeme vystavovat libovolná témata. Ve výstavních zámeckých prostorách je možné vystavit obrazy zarámované, mají ale také k dispozici stojany, kde se dají nainstalovat i práce nerámované a nepaspartované, ty je ale potřeba vyskládat a nalepit je na velký arch papíru, podobně jako u našich předchozích kolektivních výstav. Výstavu obrazů, které jsou různě veliké, různě zarámované a s různými tématy je potřeba uspořádat tak, aby působila co nejvíce harmonicky, a tak necháme výběr našich obrazů a obrázků na vedení kulturního centra.  Pro nás to tedy znamená,  že nejdříve musíme vědět, jaké máme možnosti – kolik bychom mohli mít obrazů k dispozici a jakých. Proto vás poprosím, pokud máte zájem účastnit se výstavy, zašlete co nejdříve vyplněnou přihlášku s fotografií vašeho díla či děl.

Nejdříve pošlete nabídku – vyplněnou přihlášku s fotografií obrazu, který jste ochotni na výstavu přivézt. Kvůli výběru je potřeba, aby každý váš obraz měl svou vyplněnou přihlášku, tedy jeden obraz – jedna přihláška. Pokud budete chtít nabídnout k výběru více vašich děl, ke každému dílu zašlete přihlášku

A toto je důležité – prosím, přihlaste se jen vy, kdo můžete obrazy či obrázky doručit po vlastní ose. Pokud bude váš obraz vybrán, budete vyzváni, abyste jej doručili – a teď, prosím, pozor:

Obrazy na papírech bez rámu je nutno dovézt do 1. 4. 2021 do Viridianu, protože je musíme nalepit spolu s dalšími na podkladní papír a dá hodně práce vymyslet, jak je co nejlépe s ostatními obrázky vykomponovat.

Vybrané obrazy v rámech nebo paspartách je potřeba dovézt přímo do Muzea Hlučínska (Zámecká 286, 748 01 Hlučín) ve dnech 13. 4 a 14. 4. od 8.00 do 15.00 hodin (to bych vám pak samozřejmě dala vědět).

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, pište nebo volejte, teď se hlavně dobře doma rozhlédněte, co byste mohli na výstavu nabídnout.

Prosím, buďte připraveni i na variantu, že vaše dílo na výstavu nebude vybráno, prostor v zámecké galerii má své limity a také bude snaha koncepci výstavy sladit.

Také se může stát, že nám Covid zhatí i tuto výstavu, ale myslím, že je předčasné to vzdávat dopředu. Musíme věřit, že to vyjde, a každopádně už budeme připraveni na nějakou další naši společnou výstavu.

Přihlášku vám přikládám v příloze, ale pro jistotu jsem vám ji zkopírovala i zde, pro případ, že by vám příloha nešla otevřít:

——————————————————————————————————————————————————

 Přihláška na kolektivní výstavu v Muzeu Hlučínska v Hlučíně 2021

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL: ………………………………………………………………………….

ADRESA: ………………………………………………………………………………………………………..

TELEFON:                                            E-mail:

—————————————————————————————————

NÁZEV DÍLA: ………………………………………………………………………………………….

TECHNIKA : …………………………………………………………………………………………….

ROK: …………………………………………………………………………………………………….

OBRAZ JE NAMALOVÁN NA   A) papíře  B) plátně C) sololitu D) lepence E) jiné

ROZMĚR V OBRAZU V RÁMU nebo v paspartě: ……………………………………………………….

ROZMĚR OBRAZU BEZ RÁMU nebo rozměr papíru: ………………………………………………..

FOTO OBRAZU – NUTNÉ!  V případě, že je obraz zarámován nebo zapaspartován, prosíme foto obrazu i s rámem nebo paspartou!!

            ….zde vložte fotografii přihlašovaného díla nebo přiložte k přihlášce

  POTVRZUJI SVÝM PODPISEM, ŽE :

– OBRAZ JE V ŘÁDNÉM A STABILNÍM RÁMU, OPATŘEN ZEZADU PEVNÝM ZÁVĚSEM

– OBRAZ JE ZEZADU POPSÁN POVINNÝMI ÚDAJI (JMÉNO AUTORA, ADRESA, TELEFON, NÁZEV DÍLA, TECHNIKA, ROK)

– JSEM SI VĚDOM SKUTEČNOSTI, ŽE PRACOVNÍCI KULTURNÍHO CENTRA NEPŘEBÍRAJÍ HMOTNOU ODPOVĚDNOST ZA VYSTAVOVANÉ OBRAZY A ŽE VÝSTAVA ANI JEDNOTLIVÉ OBRAZY NEJSOU POJIŠTĚNY.

– NEPOŽADUJI ÚHRADU ZA ZVEŘEJNĚNÍ SVÉHO AUTORSKÉHO DÍLA.

– BERU NA VĚDOMÍ, ŽE DÍLA NERÁMOVANÁ, DORUČENÁ POUZE NA PAPÍŘE, VYŽADUJÍ ÚPRAVU – JE NUTNÉ JE NALEPIT NA PODKLADNÍ PAPÍR, COŽ BUDE PROVEDENO S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ

– OSOBNĚ ZAJISTÍM VČASNÉ DORUČENÍ  SVÉHO OBRAZU NA VÝSTAVU A PO SKONČENÍ VÝSTAVY SI OBRAZ BEZ PRODLENÍ ODVEZU VE STANOVENÉM TERMÍNU

DATUM:                                                                         PODPIS:


Další velkou výstavou, kterou připravujeme, je zobrazení 14+1 zastavení Křížové cesty pro realizaci obnovené cesty z Darkoviček do Hlučína. Takto zní výzva pro všechny malíře z Viridianu:

Milí malíři,

mám pro vás tentokrát výjimečný domácí úkol, troufám si napsat, že takový jsme ještě nedostali:
pan Tomáš Matýsek, který na Hlučínsku obnovuje staré polní cesty, mne oslovil s prosbou, zda bychom pro jednu z cest (z Darkoviček do Hlučína) vytvořili obrázky pro plánovanou křížovou cestu, kterou zde chtějí umístit. Jeho představa je taková, že by každé ze 14+1 zastavení bylo namalováno jiným autorem, a tím by byla tato křížová cesta unikátní. Obrázky by měly být na formát A4 na výšku, poté budou oskenovány na odolné desky, které budou umístěny do dřevěných vitrínek na sloupech, které budou cestu lemovat.
Je to jistě krásná výzva a protože předpokládám, že ji nenecháte bez ohlasu, je potřeba se domluvit, jak to udělat, abychom potřebný počet obrázků vytvořili a také co uděláme v případě, že autorů bude více, než 15. Pokud bude obrázků více, než je možné na křížovou cestu umístit (a to také doufám), bude výběr na panu Matýskovi. Vůbec to neznamená, že se projektu mají zúčastnit jen naši „profláknutí“ mistři, naopak, opravdu moc bych si přála, abyste se o obrázky pokusili všichni. Vím, že jde o  figurální motiv a někteří z vás už teď z toho mají lechtání kolem žaludku, ale tím, že se o to alespoň pokusíte, uděláte kus práce na sobě. A navíc vytvoříme společně další úžasnou kolekci obrázků, která se určitě bude líbit podobně, jako všechny naše předchozí výstavy.
Proto prosím všechny, kdo by měli zájem obrázek pro křížovou cestu vytvořit, aby mne kontaktovali – je totiž potřeba se domluvit, které zastavení křížové cesty má autor vytvořit přednostně, abychom dali dohromady všech 14+1 zastavení.  Každý z vás, kdo se ke tvorbě přihlásí, bude mít přiděleno číslo zastavení, abychom zajistili, že bude v potřebném čase vytvořena kompletní křížová cesta. Poté, co namalujete zadané číslo zastavení, můžete začít pracovat i na dalších zastaveních, protože máme v plánu vaše obrázky vystavit v kapli v Darkovičkách. Samozřejmě v této době není možno plánovat výstavy dopředu, tak vám nic konkrétního zatím slibovat nebudu, ale věřím, že pro tuto výstavu budou k dispozici i další místa. Minimálně mám v plánu (s pomocí Honzy Reka – díky, Honzo ) vytvořit galerii fotek na našich webových stránkách Viridianu, kde by pak byly vaše obrázky vystaveny trvale. A dnes jsme také dostali milou nabídku od naší členky Olgy Pokorné, majitelky restaurace Perla v Hlučíně, že by mohla být výstava vašich obrázků přímo v prostoru restaurace (po uvolnění opatření).
Takže shrnu informace:
– máme vytvořit obrázky pro křížovou cestu z tak, aby každý z obrázků zastavení byl od jiného autora
každý, kdo se bude chtít na křížové cestě podílet, si napíše o číslo zastavení, které má namalovat
– malovat můžete libovolnou technikou, ale takovou, aby se dala oskenovat.
– formát A4 na výšku
– pokud se sejde více obrázků od více autorů, bude si z nich vybírat pan Matýsek, ostatní budou použity pro výstavy a pro prezentaci na webu Viridianu a na sociálních sítích.
– uzávěrka bude 30. března, tedy těsně před Velikonocemi.
– stačí, když namalujete jen jedno zastavení, ale můžete samozřejmě všechna, důležité je, abychom dokázali společně vytvořit všech 14+1 obrázků
– zvolte, prosím, výraznější techniku, aby byl obrázek zřetelný i pro poutníky, kteří si na cestu krajinou nevezmou brýle
– unikátnost této křížové cesty má spočívat v různorodosti obrázků, danou tím, že každý z obrázků bude vytvořen jiným autorem, jinou technikou a jiným stylem
– tato výzva – prosba – se týká všech Viridiaňáků, tedy i těch, které už dávno odvál čas do jiných měst a jiných aktivit
– při jakýchkoliv nejasnostech mi pište nebo volejte na číslo 608315777!
– pro vaši představu přidávám i témata jednotlivých zastavení křížové cesty:

1.zastavení – Pilátův soud
2.zastavení – Ježíšův kříž
3.zastavení – Ježíšův první pád
4.zastavení – Ježíš potkává Pannu Marii
5.zastavení – Ježíš potkává Šimona
6.zastavení – Ježíš potkává Veroniku
7.zastavení – Ježíšův druhý pád
8.zastavení – Ježíš potkává ženy jeruzalémské
9.zastavení – Ježíšův třetí pád
10.zastavení – příprava na Ježíšovo ukřižování
11.zastavení – Ježíšovo ukřižování
12.zastavení – Ježíšova smrt
13.zastavení – Ježíšovo mrtvé tělo na klíně matky
14.zastavení – Ježíšův pohřeb

15. zastavení – Prázdný hrob. Ježíš vstal z mrtvých – Vzkříšení

———————————————————————————————————————————————————–

Malíři z Ateliéru Viridian připravili několik kolektivních výstav, které putují z galerie do galerie a přinášejí nejen radost, ale i osvětu. Členové Ateliéru Viridian si totiž uvědomili, že umění nepotřebuje tlumočníka a je srozumitelné všem lidem na světě. A také, že umění má obrovskou moc měnit lidi k lepšímu. Ohlas veřejnosti na putovní výstavy Viridianu je toho důkazem.

Dnes již velmi populární putovní výstava  Viridianu „Zachraňme psy“ pomohla rozhýbat celorepublikově veřejné mínění a zmobilizovat média i veřejnost k boji proti množírnám a týrání zvířat vůbec. V květnu 2020 se tato výstava zastaví v Bochoři.

Další putovní výstava Viridianu s názvem „Zachraňme stromy – stromy zachraňují nás!“ zase poukazuje na krásu a důležitost stromů pro náš život. Také je spojena s akcemi Viridianu na záchranu stromů (výsadba sadu pro veřejnost, založení Útulku pro stromy ve Viridianu, záchrana nechtěných stromů apod.) Výstavu „Zachraňme stromy – stromy zachraňují nás“ můžete mít zapůjčenu i u vás, byla stvořena s cílem

šířit lásku a úctu ke stromům mezi lidmi.

Další úspěšná kolektivní výstava Viridianu:

Je to „Velká putovní výstava Ateliéru Viridian“, která je ukázkou tvorby členů Viridianu bez tématického omezení. Jsou to práce členů Viridianu vytvořené nejrůznějšími technikami.

Historie putování  výstavy:  první vernisáž této  kolektivní výstavy proběhla od 2. do 30. listopadu 2018 ve vestibulu Domu kultury města Ostravy. Také tato výstava vzbudila veliký ohlas.

Od 1. července – 30. srpna 2019  byla výstava k vidění v Městské knihovně v Ostravě -Michálkovicích,

pak se přesunula na dobu od 16. do 30. září 2019  do Červeného kostela v Hlučíně.

Dále měla být tato výstava v Knihovně v Ostravě – Přívoze od 1.7. do 31.8. 2020, bohužel díky koronaviru se také i její putování zastavilo.

Výstavy Ateliéru Viridian  se těší velké oblibě, proto věříme, že po uvolnění vládních opatření budou moci opět putovat do dalších výstavních prostor.

Pokud byste měli o některou z výstav zájem, neváhejte nás kontaktovat, jistě najdeme termín, kdy u vás může být výstava nainstalována! Zapůjčení výstavy je grátis.