Kolektivní výstavy malířů z Ateliéru VIRIDIAN

Vzhledem k momentální situaci s infekcí koronaviru je většina našich výstavních termínů odložena na neurčito, snad se ale situace brzy uklidní a opět budete moci naše práce vidět.

Malíři z Ateliéru Viridian připravili několik kolektivních výstav, které putují z galerie do galerie a přinášejí nejen radost, ale i osvětu. Členové Ateliéru Viridian si totiž uvědomili, že umění nepotřebuje tlumočníka a je srozumitelné všem lidem na světě. A také, že umění má obrovskou moc měnit lidi k lepšímu. Ohlas veřejnosti na putovní výstavy Viridianu je toho důkazem.

Dnes již velmi populární putovní výstava  Viridianu „Zachraňme psy“ pomohla rozhýbat celorepublikově veřejné mínění a zmobilizovat média i veřejnost k boji proti množírnám a týrání zvířat vůbec. V květnu 2020 se tato výstava zastaví v Bochoři.

Další putovní výstava Viridianu s názvem „Zachraňme stromy – stromy zachraňují nás!“ zase poukazuje na krásu a důležitost stromů pro náš život. Také je spojena s akcemi Viridianu na záchranu stromů (výsadba sadu pro veřejnost, založení Útulku pro stromy ve Viridianu, záchrana nechtěných stromů apod.) Výstavu „Zachraňme stromy – stromy zachraňují nás“ můžete mít zapůjčenu i u vás, byla stvořena s cílem

šířit lásku a úctu ke stromům mezi lidmi.

Další úspěšná kolektivní výstava Viridianu:

Je to „Velká putovní výstava Ateliéru Viridian“, která je ukázkou tvorby členů Viridianu bez tématického omezení. Jsou to práce členů Viridianu vytvořené nejrůznějšími technikami.

Historie putování  výstavy:  první vernisáž této  kolektivní výstavy proběhla od 2. do 30. listopadu 2018 ve vestibulu Domu kultury města Ostravy. Také tato výstava vzbudila veliký ohlas.

Od 1. července – 30. srpna 2019  byla výstava k vidění v Městské knihovně v Ostravě -Michálkovicích,

pak se přesunula na dobu od 16. do 30. září 2019  do Červeného kostela v Hlučíně.

Dále měla být tato výstava v Knihovně v Ostravě – Přívoze od 1.7. do 31.8. 2020, bohužel díky koronaviru se také i její putování zastavilo.

Výstavy Ateliéru Viridian  se těší velké oblibě, proto věříme, že po uvolnění vládních opatření budou moci opět putovat do dalších výstavních prostor.

Pokud byste měli o některou z výstav zájem, neváhejte nás kontaktovat, jistě najdeme termín, kdy u vás může být výstava nainstalována! Zapůjčení výstavy je grátis.